1. Sınıflar ıçin Dramalar

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
Mikrop
( A: Anlatan, Ç : Çocuk, M : Mikrop )
A- Bir mikrop varmış… yürümüş… yürümüş…
( sağ elin baş parmağı, sol kol üzerinde yukarıdan aşağıya doğru yürütülür.)
Bir evin kapısından içeriye girmiş…
( baş parmak, yürüye yürüye avuç ortasına getirilir )
Bir de bakmış ki, merdivenler var, başlamış merdivenlerden çıkmaya…
( sol el parmakları açılarak tutulur, bunlar merdiven sayılır. Sağ elin baş parmağı, sol elin küçük parmağından başlayarak birer birer merdivenleri çıkar. Sol elin sırtına varır. )
Üst kata çıkınca kapıyı vurmuş…
( sol elin sırt kısmına sağ elle vurulur )
M- Tak tak tak…
Ç- Kim o ?
( kim o sesleri, çocuk sesi öykünülerek söylenir )
M- Benim, ben, Mikrop
( sağ elin baş parmağı sallanır )
Ç- Ne istiyorsun ?
( Çocuk sesiyle sorulur )
M- Seni hasta etmeye geldim
( sağ baş parmak yine sallanır )
Ç- Yooo… beni hasta edemezsin ; ben temiz bir çocuğum, yemeklerimi yerim, uykumu uyurum, aşı da oluyorum… Sen beni hasta edemezsin…
M- Öyleyse ben gidiyorum.
( Merdivenlerden sağ baş parmakla geri dönülerek inilir )
A- O sırada, çocuğun annesi evde sabunlu su ile temizlik yapıyormuş, mikrobun ayağı kaymış ve merdivenlerden aşağı yuvarlanmış.
( Yuvarlanma devinimi yapılır )
Mikrop kendini kapının dışında bulmuş.
( Sağ baş parmak, avuç dışına atılır )

Evimiz
ışte evimiz ( iki, elin parmakları açılır, ucuca değdirilir, sonra iki elin parmakları, tırnaklar birbirine değecek biçimde bükülür, baş parmakların da tırnakları yan yana gelecek biçimde tutulur )
şu bacası ( işaret parmakları yukarıya kaldırılıp, birleştirilir )
Bu da kapısı ( baş parmaklar kaldırılarak birbirinden uzaklaştırılır, devindirilir )
Bu da kapıdaki zil ( sağ baş parmakla, sol baş parmağın tırnağına bastırılır )
Zırrr… zırrr diye ses çıkarır. Eve gelen konuklar, geldiklerini bize zil ile duyururlar.
Evimizde kocaman bir saatimiz var. ( Baş, saat olur )
Tik tak, tik tak diye çalışır. ( tik taklarla birlikte baş sağa sola sallanır )
Bazen zırrr… diye ses çıkarır.
Hemen sustururum. ( işaret parmağıyla burna basılır, zil susar )
Bir de küçük kedimiz var ( sağ el parmakları yerde gezdirilerek kedi öykünmesi yapılır )
Miyav miyav diye bağırınca süt veririm.
Lıkır lıkır içer sütünü ( avuçla süt kabı yapılır, sütü dille içme devinimi yapılarak, kedinin süt içmesine öykünülür )
Hemen musluğu açarım, şırrr şırrr diye su akar, elimi yüzümü yıkarım(el yüz yıkama devinimi yapılır)
Evimiz tren istasyonuna çok yakındır.
ışte bak, yine tren geçiyor… çuf… çuf… çuf… çuf… ( el ve ayaklarla tren öykünmesi yapılır )
Bip bap, bip bap… bak şimdi de araba geçiyor. ( direksiyon çevirir, araba kullanır gibi yapılır )
Hav hav hav… Bu da bizim küçük köpek ( köpek öykünmesi yapılır )
Kapımızı kapatayım da girmesin içeriye. ( Kapı kapatma öykünmesi yapılır )
Aaaa. Annem beni çağırıyor. Haydi hoşça kalın çocuklar

Hayvanat Bahçesine Gezi
Emre yatağında uyuyormuş ( gözler kapanır, uyur gibi yapılır )
Sabah olmuş, Horoz ötmüş ( çocukla,r horoz ötüşüne öykünürler ü ürü üüüü )
Emre kalkmış, gerinmiş ( gerinme öykünmesi yapılır )
Sonra elini, yüzünü yıkamış, dişlerini fırçalamış ( el yüz yıkama, diş fırçalama öykünmesi yapılır )
Yavaş, yavaş giyinmiş ( önce gömlek, sonra pantolon, daha sonra da ceket giyme devinimleri yapılır )
Annesi kahvaltıya çağırmış, bir güzel kahvaltı yapmışlar ( çay içme, kahvaltı yapma öyküntüsü )
Babası ona "Haydi Hayvanat Bahçesine gidelim" demiş. Yola çıkmışlar. Yürümüşler, yürümüşler ( yürüme öykünmesi yapılır )
Emre yürürken başını yukarı kaldırmış ( başlar yukarı kaldırılır )
Gökyüzünü, güneşi ve uçan kuşları görmüş, sonra yoluna devam etmiş, yol kavşağına gelmiş.
Karşıya da geçmek için sağına bakmış ( baş sağa çevrilir ) araba yok ;
Soluna bakmış ( baş sola çevrilir ) araba yok.
Babasıyla Emre, çabuk çabuk geçmişler yolun karşı kıyısına, Hayvanat Bahçesine gelmişler.
Bir de ne görsünler…
Her tarafta çeşit çeşit hayvanlar
Bir kafeste kediler ( her hayvan adı söylenişte, çocuklar, o hayvanın sesini ve devinimlerini öykünme ile göstermeye çalışırlar )
Bir kafeste köpekler ( havlama….)
ıleride kurtlar da var ( uluma….)
Bak burada tavuklar ( gıdaklama….)
Ördekler de şuradalar ( vak vak'lama…)
Tavşanlar zıp zıp zıplar ( ciyik ciyik….)
Ya kaplumbağalar nasıl, evini sırtında taşır, yavaş yavaş yürürler… ( tısss )
Ötede kocaman aslan ( kükreme….)
Yakınında bir kaplan ( kükreme….)
Kepçe kulaklı bir fil ( fil öykünmesi…. )
Upuzun bir zürafa ( uzun boy öykünmesi…) vb.
Derken Emre yorulmuş ( yorgunluk öykünmesi )
Zaten akşam da olmuş
Babasıyla birlikte
Evin yolunu tutmuş ( eve dönerken devinimler yinelenir )
Anne evde merakta
Kurulmuş güzel sofra
Onları bekliyormuş
Emre öyle acıkmış, öyle acıkmış ki, bütün yemekleri hapur hupur yemiş. ( hapur hupur yeme öyküntüsü, aç ve ivecen çocuk tavrıyla )
Sonra uykusu gelmiş ( esneme öyküntüsü, gerinme vb..)
Uzanmış yatağına ( uzanma öyküntüsü )
Mışıl mışıl uyumuş ( uyuma öyküntüsü )

Benim bir ninem var
Benim bir ninem var
Gözünde gözlük ( iki elin işaret ve baş parmakları gözlük yuvarlağı gibi yapılır ve gözlere konur )
Başında baş örtüsü ( ellerle baş örtüsü sarılır gibi yapılır )
Elinde baston ( baston tutuyormuş gibi yapılır )
Sırtı biraz kamburca ( kambur öykünmesi yapılır )
Tin tin yürür, gezer ( nine yürüyüşü öykünmesi yapılır )
Ninemin bir ineği var ( ınek sesi çıkarılır )
Ninem onu çok sever
Her sabah erken kalkar
Önce ineğe bakar
Yem verir, yedirir ( Yem teme öykünmesi )
Su verir, içirir ( su içme öykünmesi )
Sırtını sıvazlar ( kaşağılama öykünmesi, sevme öykünmesi )
Sonra kovayı alır
ıneğinden süt sağar ( iki elle süt sağma devinimi yapılır )
Fışşş, fışşş, fışşş…
Koyar sütü tencereye ( sütü kovadan tencereye dökme öykünmesi )
Fokur fokur kaynatır ( sütün kaynamasını canlandırma öykünmesi )
Ninem sütü çok sever
Sabah, akşam süt içer ( lıkır lıkır içme devinimi yapılır )
Ninem diyor ki bana ;
"Süt içersen benim gibi ( sözlere göre öykünme yapılır )
güçlü olur, çok yaşarsın…"
Sağlığınla, aklınla
Her engeli aşarsın."
Ben ninemi çok severim ( sözlere göre öykünme yapılır )
Her sözünü dinlerim
Süt bulunca hiç kaçırmam
Lıkır, lıkır içerim…
 

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
Bedenim, Organlarım
ış yapmak için iki elim var ( iki el çırpılır )
Resim yaparım ( resim yapma devinimi )
Flüt çalarım ( flüt çalma devinimi )
Toprak kazarım (toprak kazma devinimi )
Ağaç dikerim ( ağaç dikme devinimi )
Her işi ellerimle yaparım ( çeşitli işlere ilişkin devinimler )
Koklamak için bir burnum var ( burunla koklama öykünmesi yapılır )
Yemek kokusunu duyarım ( öykünme yapılır )
Çiçek koklarım ( öykünme yapılır )
Kötü kokuları hiç sevmem ( öykünme yapılır )
Her kokuyu burnumla hemen duyarım ( çeşitli öykünmeler yapılır )
ışitmek için kulaklarım var ( gösterilir )
Annemin sesini kulaklarımla duyarım
Müzik dinlerim
Her çeşit sesi ben, kulaklarımla duyarım
Soluk almak için ciğerlerim var ( derin soluk alma yapılır )
Ciğerlerimi korurum
Onlar olmasa, soluk alamam, yaşayamam ( çeşitli devinimler yapılır )
Düşünmek için bir aklım var benim ( başın üst kısmı gösterilir )
Aklım benim her şeyim
Onunla öğrenirim her şeyi ( çeşitli devinimler yapılır )
Bilgiyi, yaşamayı, sevmeyi ( çeşitli devinimler yapılır )
Oynamayı, gülmeyi ( çeşitli devinimler yapılır )
Aklımla bilirim var olduğumu ( çeşitli devinimler yapılır )
ışte böyle
Benim güzel ve işe yarar
Bir bedenim ve organlarım var…

Organlarım ( ağzım, burnum, gözüm, kulağım..)
ıki gözüm var benim ( iki elle gösterilir )
ıki kulağım var ( iki elle gösterilir )
Bir burnum var, iki delikli ( sağ elle gösterilir )
Bir ağzım var (Sağ elle gösterilir )
Bunlar benim dudaklarım (dudaklar ileriye doğru uzatılarak gösterilir )
Gülünce görünür dişlerim ( dişler gösterilir )
Ağzımı açınca görürsünüz dilimi ( ağız açılır, dil uzatılır )
Yemeğin tadını dilimle anlarım
Tatlı yerken yüzüm güler ( tatlı yeme öykünmesi )
Ekşi yersem buruşur ( ekşi limon öykünmesi )
Acı yakar dilimi ( acı yeme, dilin yanması öykünmesi )
Ağzımı kapatsam dilim görünmez ( ağız kapatılır, dil saklanır )
Ağzımı açarım ben ( ağız açılır )
Yemek yemek, su içmek, ( yemek yeme, su içme öykünmesi yapılır )
Bir de konuşmak için ( konuşma öykünmesi yapılır )
Ya şarkı söylemek için !…
ışte en güzeli bu
Gel şarkı söyleyelim. ( oyunun burasında bir şarkıya başlanır )

Minik Arılar
Sağ elin baş parmağı avuç içinde olmak koşuluyla, sağ el ile yumruk yapılır. Beş küçük arı kardeş varmış ; mışıl mışıl uyuyorlarmış. Sabah olmuş, en küçük arı kardeş uykusundan uyanmış :
Günaydın kardeşlerim, demiş ( küçük parmak kaldırılır ve oynatılır )
Öteki küçük arı kardeş uyanmış.
Günaydın kardeşlerim, demiş ( yüzük parmağı kaldırılır ve oynatılır )
Sonra ortanca arı kardeş uyanmış.
Günaydın kardeşlerim, demiş ( ortanca parmak kaldırılır ve oynatılır )
Sonra da öteki kardeş uyanmış
Günaydın kardeşlerim, demiş ( işaret parmağı kaldırılır ve oynatılır )
En sonra uyanan da kardeşlerine ;
Günaydın kardeşlerim, demiş ( baş parmak kaldırılır ve oynatılır )
Beş kardeşin tümü birden musluğa koşmuşlar. ( aşağıdaki sözler için gereken öykünmeler yapılır )

Sıra sıra durmuşlar
Ellerini, yüzlerini
Bir güzel yıkamışlar

Sonra birlik olmuşlar
Sofrayı da kurmuşlar
Her türlü yiyeceği
Hapur hupur yutmuşlar

Sonra vız vız demişler
Uzaklara uçmuşlar
Çiçek çiçek dolaşıp
Bal toplayıp dönmüşler
 

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
Yün Örme
Aman ne soğuk ( üşüme, titreme devinimleri yapılır )
Ninem bana yünden giyecekler örecek
Çorap örecek ( ayaklar gösterilir )
Eldiven örecek ( eller gösterilir )
Atkı örecek ( boyun gösterilir )
Kazak örecek ( beden gösterilir )
Başlık örecek ( baş gösterilir )
Örmeye başlamış bile
Ninem atkımı ( şişle yün örme devinimleri yapılır )
-Oooo… ne kadar da uzun örmüş ( uzun atkı varmış gibi yapılır, boyna sarılır )
-Dur nine bu yünü de ben sarayım ( yün sarma devinimi )
ışte şimdi başlıkta sıra
Hem de tığla örüyor ( işaret parmaklarıyla tığ örme devinimleri yapılır )
Ne de çabuk örüyor.. bitti bile ( başlık başa giyilir gibi yapılır )
Ben de ninemden çorap örmesini öğreneceğim ( çorap örme devinimleri yapılır )
Ördüm… bitti… oh ne sıcacık ( çorap giyme devinimi yapılır )
Herkesin bir yün giysisi olsa
Oh ne güzel
Kışın giyer, hiç üşümez

Araba Sürme
Benim bir arabam olsa
Arabama oturup direksiyonu tutarım ( sıraya, iskemleye oturur, ellerle direksiyon tutma devinimi yapılır )
Sağ ayağımla gaza basarım ( gaza basma devinimi yapılır )
Yürür arabam
Durmak için frene basarım ( frene basar gibi yapılır )
Durur arabam
şimdi düz yolda gidiyorum ( direksiyon çok küçük devinimlerle sağa, sola oynatılır, araba sesi öykünmesi yapılır )
şimdi sola dönüyorum ( direksiyon sola çevrilir )
şimdi de sağa dönüyorum ( direksiyon sağa çevrilir )
şimdi yine düz yolda gidiyorum ( düz yolda gidiş devinimi, yukarıdaki gibi )
"Düüttt… düüttt…"
Çekilin yoldan ( hızlı gitme öykünmesi yapılır )
Uçuyor arabam ( hızlı gitme öykünmesi yapılır )
Düüttt… düüüüttt…
 

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
Küçük Bahçe
Bizim bir küçük bahçemiz var
ılkbaharda bahçeyi
Özene bezene kazarım ( kazma sallama devinimleri yapılır )
Sonra otlarını ayıklarım ( bahçenin çeşitli yerlerinden ot koparılıp alınıyormuş gibi yapılır, ot toplanır )
Daha sonra da bir tırmık alır ( parmaklar tırmık gibi yapılır )
Toprağı tırmıklarım ( tırmıklama devinimleriyle toprak düzeltilir )
Her yeri dümdüz olur
ışlenmiş toprak ne güzel olur; Çiçek tohumları alır, buraya ekerim. ( çiçek tohumu ekme devinimi yapılır )
Yağmur yağacak ( iki elle yağmur yağma devinimi yapılır )
Güneş açacak ( iki el yanlardan havaya doğru kaldırılır )
Tohumlarım büyüyecek ( küçük tohumun büyümesi, öykünmeyle anlatılır )
Fidan olacak
Çiçek açacak ( iki elin tabanları baş üzerinde birleştirilir, parmak kısımları açılır, çiçek benzetmesi yapılır )
Sonra kış gelecek ( yağmur, kar öykünmesi yapılır )
Çiçekler saklayıp tohumları ( yine çiçek benzetmesi yapılır, sonra iki elin parmakları birleştirilip, eller birbirinden ayrılmadan, önden aşağıya indirilir )
Yatacaklar uzun bir kış uykusuna ( uyuma öykünmesi yapılır )
Sonra yine bahar gelecek.
Güzel renkli çiçekler yine açacak ( çiçek açma devinimi yapılır )
Yanına yöresine
Güzel koku saçacak ( koklama ve beğenme devinimleri )
-Yine bahar gelecek
-Yine çiçek açacak…

Örümceğin Öyküsü
Bu oyunda öğretmen, uygun göreceği dizeler için gerekli bulduğu devinimleri ve öykünmeleri arar, bulur, uygulatır. Metnin okunuş tarzı, masalımsı olmalıdır.

Bir varmış, bir yokmuş Karnımı doyurayım"
Evvel zaman içinde Demiş kendi kendine
Kalbur saman içinde
Bir örümcek yaşarmış Başlamış tırmanmaya
Küçük bir ağ içinde Tıkır tıkır da tıkır
Tıkır tıkır da tıkır
Bir gün karnı acıkmış
Açlıktan canı çıkmış Açmış sonra kapıyı
Bakmış, bir de ne görsün ?
Demiş kendi kendine
"Dışarıya çıkayım Yağmur dinmiş, güneş açmış
Kendime av bulayım." Aç örümcek çok sevinmiş

Başlamış tırmanmaya Hemen çıkmış dışarıya
Örgüden merdivene Başlamış av aramaya
Tıkır tıkır da tıkır Görmüş tembel bir böcek
Tıkır tıkır da tıkır Yemiş onu örümcek

Açmış sonra kapıyı Ama karnı doymamış
Bakmış bir de ne görsün ! Başka bir av aramış

Yağmur yağar şakır şakır Bakmış miskin bir sinek
Rüzgar eser püfür püfür Ne uyur, ne uyanık
Yaklaşarak onu da
Hemen örtmüş kapıyı Hemen yutmuş örümcek
Dönmüş eski yerine
Karnı doymuş, gerinmiş
Tıkır tıkır da tıkır Neşelenmiş, sevinmiş
Tıkır tıkır da tıkır Başlamış oynamaya

Açmış, kitap okumuş şıkır şıkır da şıkır
Sonra müzik dinlemiş şıkır şıkır da şıkır
Derken merken çocuklar
Bizim minik örümcek Örümceğin öyküsü
Daha çok acıkmaz mı ? ışte böyle son bulur
Tembel, miskin olanlar
Ne yapsın zavallıcık ? Başkasına yem olur.
"Bir daha deneyeyim

Yeni Yıl
Yeni yılın kutlu olsun Emre
Yeni yılın kutlu olsun Elif ( öğretmen, öteki çocukların da adlarını söyleyerek yeni yıllarını kutlar )
Hepiniz birbirinizin yeni yılını kutladı mı çocuklar ? ( çocuklar serbest olarak birbirlerinin yeni yılını kutlarlar )
Çocuklar size bir şey soracağım, yanıtlar mısınız ?
Yeni yılda büyüdük mü ? ( yanıt büyüdük olacak )
Ne kadar büyüdük ? (Her çocuk kendine göre yanıtlasın )
Yeni yıl geldi diye, sınıfımızı süsledik mi ?
Haydi gelin süsleyelim ( süslenmiş ise çocuklar; süsledik diye bağrışırlar )
Bir de takvim aldık, gördünüz mü ? ( yeni yıla ilişkin takvimi gösterir )
Bakın bu bir takvim, bir çok yaprağı var. ( gösterilir )
Her yaprak, bir günü gösterir
Bir gün biter
Bir yaprak kopar ( bir yaprak koparılır )
Bir gün biter
Bir yaprak daha kopar ( bir yaprak daha koparılır )
Bir gün nedir biliyor musunuz ?
Sabah kalkarız ( uyanma, kalkma öykünmesi yapılır )
Kahvaltı yaparız ( kahvaltı öykünmesi )
Okula gelir ( okula geliş öykünmesi )
Güler oynarız ( oyun ve gülme öykünmesi )
Eve gider ( eve gidiş öykünmesi )
Yemek yer ( yemek yeme öykünmesi )
Sonra yatar uyuruz ( yatma uyuma öykünmesi )
Bir gün böylece biter…
Bir gün bitince
Bu takvimimizden bir yaprak kopar ( bir yaprak koparılır )
Hep böyle olur
Bir gün bitince
Bir yaprak kopar ( yaprak koparma devinimleri )
Yapraklar kopar, yapraklar kopar ( boyuna yaprak koparma devinimi yapılır )
Ve bir gün
Takvim de biteeerrr. ( bitmiş takvim öykünmesi yapılır )
Takvim bitince, eski yıl da bitmiş oluuurrr. ( yeni takvim alma öykünmesi yapılır )

Yeni bir yıla hemen başlarız.
Her yeni yılda, bir yaş büyürüz. (büyüme öykünmesi )
Bir yaş büyürüz, bir yaş büyürüz.
ılkokula gideriz. ( uygun öykünmeler bulunur, yaptırılır )
Büyürüz, büyürüz; ortaokula gideriz ( uygun öykünmeler bulunur, yaptırılır )
Sonra başka okullara gider, başka işler yaparız. ( uygun öykünmeler bulunur, yaptırılır )
Kocaman adam olur, kocaman bayan oluruz ( büyük insan öykünmesi yaptırılır )
Ama şimdi ne güzel.
Hepimiz birer çocuğuz ( sevinçle… )
Gelin yeni yılı birlikte kutlayalım
Bir yaş daha büyüdük
Birlikte oynayalım. ( bundan sonra,"Yeni Yılın, Yeni Yaşın Kutlu Olsun" şarkısı söylenerek, oyun oynanır )

Kış Baba
-Tak tak tak…
-Kim o ?
-Benim…
-Sen kimsin ?
-Ben kış babayım ( çocuklar üşüme öykünmesi yaparlar )
Soğuk, yağmur, kar ( sözcüklere göre öykünürler )
Tümü bende var
-Ne getirdin bana
Soğuk kış baba ?
-Neler getirmedim ki !
Mandalina, porakal,
Havuç, kereviz, enginar,
Daha neler, neler var.
Bir de soğuk getirdim. ( çocuklar bırrr diye üşüme öykünmesi yaparlar )
-N'olur çabuk git ama ( aşağıdaki sözler için uygun devinimler ve öykünmeler aranır, bulunur, uygulanır )

Donuyoruz kış baba
-Hemen gidemem çocuklar
Daha üç ayım var
şimdi Aralık'tayız
Ocak, şubat, Mart da var.
-Eyvah, eyvah Kış baba
Çok üşüyeceğiz ama
-Kalın giyinirseniz
ıyi beslenirseniz
Hiç korkmayın çocuklar
Size gelmez bir zarar.
Kışın ayrı tadı var.
 
kampanyalar | replika saat | replika saat | ajans pr | ixfy.net | sözlük | sektörel haberler | Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Üst