2012 2013 TC ınkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Proje Ödev Konuları

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
2012–2013 Eğitim ve Öğretim Yılı, 8.sınıf TC ınkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Proje Ödev Konuları


1-Dönemin Selanik, Manastır, ıstanbul ve Sofya şehirlerine ait kaynaklardan yararlanarak bu dört şehrin Atatürk’ün fikrî gelişimi etkisini anlatan bir yazı hazırlayınız.

2-Atatürk'ün 1919'a kadar üstlendiği görevler ve gerçekleştirdiği faaliyetlerden yola çıkarak Atatürk’ün milli mücadelenin lideri olmasını hazırlayan gelişmeleri anlatan bir senaryo yazınız.

3-Atatürk’ün 1881–1919 yılları arasındaki dönüm noktalarını içeren bir zaman şeridi hazırlayınız.

4-Millî birlik yolunda, yurdumuzun işgaline karşı gösterilen tepkiler ile ilgili gazete hazırlayınız.

5-Misak-ı Millî metni ve TBMM’nin açılışına ilişkin bilgiler ışığında drama çalışması hazırlayınız.

6-Batı cephesiyle ilgili haritalar hazırlayarak, düzenli ordunun gerekliliğini anlatan yazı hazırlayınız.

7-Kurtuluş Savaşı ile ilgili roman ve hikâyeler okuyarak eserlerdeki olay ve olguların tarihî gerçeklerle ilişkisini saptayan bir yazı hazırlayınız.

8–1923–24 yıllarının toplumsal, siyasal olayları üzerinden hazırlanan bir radyo programı hazırlayınız.

9-Türk kadınının kazandığı siyasal ve sosyal hakların diğer ülkelerle karşılaştığı eş zamanlı tarih şeridi hazırlayınız.

10-Sivas Kongresi ile ilgili drama çalışması hazırlayınız.

11-Atatürk inkılâplarını, yapıldığı alanlarla ilişkilendiren mobil kartlar(hareketli kartlar) hazırlayınız.

12-şehir incelemesi yoluyla cumhuriyet dönemi şehircilik faaliyetlerini anlatan bir yazı hazırlayınız.

13-Cumhuriyetin ilk yıllarında yetişmiş sanatçıların hayatı ile ilgili biyografi çalışması yapınız.

14-Atatürkçülüğün amaç ve nitelikleri, Atatürk ilkeleri ile ilgili kavram haritaları oluşturunuz.

15-Atatürk ile ilgili internet sayfası hazırlayınız.

16-TC ınkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi temel kavramlarını içeren çeşitli bulmacalar hazırlayınız.

17-Anıtkabir’in yapım süreci ile ilgili araştırma yaptıktan sonra gurup çalışması yoluyla Anıtkabir maketi yapınız ve farklı projeler tasarlayınız.

18-ıkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasını gösteren siyasî haritalar hazırlayın, Atatürk’ün ıkinci Dünya Savaşı öncesi yaptığı tespitler ve TC devletinin savaşta izlediği denge siyaseti ve girişimciliği hakkında bir yazı hazırlayınız.

19-Nutuk, döneme ilişkin görsel materyallerden yararlanarak, Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık aşamasında karşılaştığı sorunlara bulduğu çözümlerin özgünlüğü ile ilgili bir araştırma yazısı hazırlayınız.


Sevgi ERDEM
Sinop Merkez GMK ıÖO
Sosyal bilgiler Öğretmeni
 
indirimler replika saat kurumsal SEO danışmanı taban puanları kahramanmaraş haber
Üst