2013 Alan Değişikliği ıptal Edildi !

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
Milli Eğitim Bakanlığının 2012 yılı alan değişikliği ile Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği , Teknoloji Tasarım Öğretmenliği ve diğer alan öğretmenlerinin teknoloji tasarım öğretmenliğine geçenlerin mahkeme kararı gereği eski görevlerine iade edileceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı ınsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 14/08/ 2013 tarihli ve 2082209 sayılı yazılarına göre;

1-Sınıf öğretmenlerinden 2012 yılında il içinde alan değişikliği yoluyla Zihin Engelliler SınıfıÖğretmenliğine ya da Teknoloji ve TasarımÖğretmenliğine geçirilenler ile diğer alan öğretmenlerinden Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine geçirilenler önceki alanlarına ve görev yerlerine döndürüleceklerdir.2-Sınıf Öğretmenlerinden Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği için söz konusu yargı kararında belirtilen 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Sertifika Programını tamamlayanlar istemeleri halinde Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği görevine devam edebileceklerdir.

3-Yargı kararı gereği önceki alanlarına ve görev yerlerine döndürülecek öğretmenler ile ilgili her türlü iş ve işlemler valiliklerce gerçekleştirilecektir.

4-Yukarıda belirtilen öğretmenlerden alan değişikliği yapıldıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı iller arasında görev yeri değişikliği yapılanlar atandıkları il valiliğine bildirilecek bunların daha önceki alanlarına ve durumlarına uygun eğitim kurumlarına atamaları halen görev yaptıkları valiliklerce yapılacaktır.

Alan değişikliğinin iptali için dava açan sendika; Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri iş kolunda faaliyet gösteren Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikasıdır.(Eğitim Söz-Sen) Hiç bir konfederasyona bağlı olmayıp 2013 yılı itibariyle 128 üyesi (Yüz yirmi sekiz) üyesi bulunmaktadır. Bu tür davaları bu tür sendikaların reklam için açtıkları malumunuzdur. Zaten bu tür davaları tuzu kuru, üye baskısı ve kaybedeceği hiç bir şey olmayan bu tür sendikalar açar. şimdi doğacak kaostan kimsenin eline hiç bir şey geçmeyecek olup, olan yine öğrenciye ve gariban öğretmene patlayacaktır.

4+4+4 eğitim sistemi nedeniyle norm kadro fazlası olan ve kendine çıkar yol arayan öğretmenlerin sığındığı liman olan alan değişikliği de elinden gitmiştir. Dava açan sendikanın bu veballeri nasıl ödeyeceği merak konusudur. şimdi geriye dönülüp öğretmen ataması mı yapılacak? Yok. Geriye dönülüp il içi, il dışı özür durumu yer değiştirmesi mi yapılacak? Yok. Elde var sıfır. O zaman ne kazandınız? ne kazandık? Kamuoyu bu davayı niye açtınız diyecektir.

Devlet yetkililerinin siyasilerin ve kamuoyunun sendikalara baraj konulmasını ciddi ciddi düşünme zamanı gelmiştir. Ben buradan yüzde 5 barajının derhal gündeme getirilmesini ve meclisten geçmesini tavsiye ediyorum. 128 üye ile açılan dava sonuçlanmış 40 bine yakın öğretmen mağdur edilmiştir. Eğitim işkolunda üç büyük sendika neden bu konuya dava açmamıştır? Bazen susmak gerekmektedir.

Konuyu bir fıkra ile özetleyelim;

Ağa ile marabası bir traktörün üzerinde kasabaya gidiyorlar. Ağa yol boyu marabası Memo’ya takılmaktadır. Bir ara yolda bir pislik görür. Muzipliği tutar. Traktörü durdurur. Memo’ya dönerek, “ola Memo, şu yoldaki pisliği görüyon mu?” der. Memo; “he ağam göriyem” der. Ağa, “ola Memo onu ye bu traktörü sana vereyim” der.

Memo için traktör çok önemlidir. Hayatı boyunca böyle bir aracın sahibi olamayacağını düşünür.

“Ağam ciddi misin?” der.

Ağa için bir traktörün fazla da bir önemi yoktur. Onun için Memo’yu küçük düşürmesi yeterlidir.

“He ola vallahi vereceğim” der.

Memo traktörden iner ve yerdeki nesneyi yer. Ağa kahkahalara boğulur. Ama traktörün anahtarını Memo’ya verir.

Birlikte, bu kez Memo traktörün direksiyonunda şehre giderler. Alış veriş yapıp köye dönmek için yine traktöre binerler.

Yolda ağayı bir düşünce alır. Köylü bu işe ne der? Memo ağanın traktörünü almıştır. Ağa bunu köylüye nasıl izah edecektir. Ya köylü inanmazsa? Ya Memo’nun traktörü ağadan satın aldığını düşünürse… Gibi vesveseler ağayı düşündürür. Traktörü Memo’ya kaptırmıştır. Açıkçası pişman olmaktadır.

“Ola Memo, köylüye bunu nasıl izah ederiz? Ya köylü traktörü senin benden para karşılığı veya başka bir biçimde aldığını düşünürse ben kime nasıl anlatırım?” der.

Memo; “Vallahi ağam ben hak etmişem almişem” der. Ama ağanın pişmanlık duymakta olduğunu da iyice anlamıştır. Bu kez muziplik yapma sırası Memo’ya gelmiştir. Yola dikkatlice bakar. ılk gördüğü pisliğin yanında traktörü durdurur.
“Ağam, bu traktör köyden ayrılırken senindi değil mi ağam?” der. Ağa, “he ola Memo benimdi” der. “Peki köylü şimdi traktörün benim olduğunu anladığında ne der? Diye sorar. Ağa, “Vallah ben de onu düşünirem” der.

Memo, “Ağam şu pisliği görürmisen, onu ye bu traktörü yine sana vereyim” der. Ağa için bu iş biraz zor olsa da traktörü yine Memo’dan geri alması gerektiğini düşünür. ıner ve Memo’nun isteğini gerçekleştirir.
Bu kez traktörün direksiyonunda yine ağa oturmaktadır. Bir süre gidince ağa gülmeye başlar.

“Ola Memo, bu traktör şehre giderken benimdi değil mi?” der.

“He ağam senindi” diye yanıtlar Memo.

“Eee, köye dönerken şimdi yine benim mi?” der.

“He ağam yine senin” der Memo.

“Ula iyi de giderken benimdi, dönerken yine benim ise ne gerek vardı o pislikleri yemeye” der.


Atalarımız “teşbihte hata olmaz” derler. Yani örnekte, misal vermede hata olmaz demek. Siz değerli okurlarımdan özür diliyorum. Lütfen hiç kimse sözlerimi kendi üzerine almasın.

Not:Bilindiği üzere;

a)19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hakkında açılan bir davada Danıştay ıkinci Dairesinin 12.7.2011 günlü, 2011/1488 Esas Sayılı kararı ile Yönetmeliğin"kapsam" başlıklı 2.maddesinde her türdeki Anadolu liselerine yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin ve "Kazanılmış haklar" başlıklı Geçici 1.maddede her türdeki Anadolu Liselerinde görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğretmenlere yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Danıştay ıkinci Dairesinin 12.7.2011 günlü, 2011/1488 Esas Sayılı kararına ulaşmak için tıklayınız.

b)19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin "Yer değiştirme" başlıklı 21 maddesi, 2 fıkrasının; "Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, yer değiştirmelerinde, fen liseleri arasında ya da fen liselerinden sosyal bilimler liselerine, sosyal bilimleri liseleri arasında ya da sosyal bilimler liselerinden fen liselerine yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler. Yer değiştirme suretiyle atamalarda, kapsamda sayılan eğitim kurumlarına hizmet puanı yetersizliği ya da ihtiyaç bulunmaması nedeniyle atanamayan öğretmenler istemeleri halinde kapsam dışındaki eğitim kurumlarına da atanabilirler." yürütmesi Danıştay ıkinci Dairesinin 12.7.2011 günlü, 2011/1486 Esas sayılı kararı ile durdurulmuştur.

Danıştay ıkinci Dairesinin 12.7.2011 günlü, 2011/1486 Esas sayılı kararın ulaşmak için tıklayınız.

Anadolu liseleri ile ilgili yukarıda yer verdiğimiz yargı kararları olmasına karşılık bu tür okullara yapılan sınavsız atamaları iptal etmeyen Bakanlığın alan değişikliği ile ilgili yargı kararları; 2012 yılı alan değişikliği kılavuzu" class="klink">alan değişikliği kılavuzunun ilgili hükümlerini iptal etmasine karşılık karşılık alan değişikliği işlemlerini iptal etmesi şaşkınlıkla karşılanmaktadır. Çünkü MEB daha önceki bu tür uygulamalarda ayrı yeten atamlarında iptali için dava açılmasını beklemekteydi.

Ahmet KANDEMıR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

ışte o yazı;

T.C.

MıLLÎ EğıTıM BAKANLIğI

ınsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 68898891/903.02.01/2082209 14/08/2013

Konu: Yargı kararı uygulaması

.......……...VALıLığıNE

( ıl Milli Eğitim Müdürlüğü)


Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 2012 yılı alan değişikliği" class="klink">il içi alan değişikliği işlemleri 2012 Öğretmenlerin ıl ıçi Alan Değişikliği Kılavuzu ile yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Bu Kılavuzda yer verilen sınıf öğretmenlerinin Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği ile Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine ve diğer alan öğretmenlerinin Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine geçişlerine ilişkin işlemlerin iptali talebiyle Bakanlığımız aleyhine açılan davalar sonucunda;

1-Danıştay ıkinci Dairesinin 12/04/2013 tarihli ve Esas No: 2012/12121 sayılı kararı ile 2012 ıl ıçi Alan Değişikliği Kılavuzunun 2.2/1-b maddesinde yer alan “Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına, bu alanda boş norm kadro bulunmaması halinde” ifadesinin,

2-Danıştay ıkinci Dairesinin 19/04/2013 tarihli ve Esas No: 2012/1775 sayılı kararı ile de 2012 ıl ıçi Alan Değişikliği Kılavuzunun “2.2. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “b) Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına, bu alanda boş norm kadro bulunmaması halinde Teknoloji ve Tasarım Alanına” ve 2. fıkrasında yer alan “Teknoloji ve Tasarım alanına” ibarelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kılavuza dayanak teşkil eden Talim ve Terbiye Kurulunun 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayılı mütalaasının yürütülmesinin durdurulması talebi reddedilmiştir. Bu kararlar Bakanlığımıza 15/07/2013 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Bu kararların uygulamasına yönelik olarak; sınıf öğretmenlerinden 2012 yılında il içinde alan değişikliği yoluyla Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğine ya da Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine geçirilenler ile diğer alan öğretmenlerinden Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine geçirilenler önceki alanlarına ve görev yerlerine döndürüleceklerdir.

Sınıf Öğretmenlerinden Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği için söz konusu yargı kararında belirtilen 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Sertifika Programını tamamlayanlar istemeleri halinde Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği görevine devam edebileceklerdir.

Yargı kararı gereği önceki alanlarına ve görev yerlerine döndürülecek öğretmenler ile ilgili her türlü iş ve işlemler valiliklerce gerçekleştirilecektir.

Yukarıda belirtilen öğretmenlerden alan değişikliği yapıldıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı iller arasında görev yeri değişikliği yapılanlar atandıkları il valiliğine bildirilecek bunların daha önceki alanlarına ve durumlarına uygun eğitim kurumlarına atamaları halen görev yaptıkları valiliklerce yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Nabi AVCI

Bakan
 
indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | replika saat | taban puanları  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst