[445 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu

habibocak

New Member
Merhaba Arkadaşlar,

Öğretmenlerimizin Eylül-Haziran Dönemlerinde yapmış oldukları 445 tane Mesleki (Seminer) çalışmasını indeksleyip toplu olarak paylaşmaya çalıştım. Paylaşalım. Herkes faydalansın.

CTRL + F'ye basıp istediğiniz konuyu arayabilirsiniz.

Bulamadığınız konu olursa mesaj kısmına yazarsanız araştırıp bulmaya çalışırız.

Son Güncelleme: 26.06.2016 02:30


[445 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu

[01] Bilişim Teknolojileri Sınıf Yönetimi

[02] Eğitim Hizmetlerinin Niteliğinin Yükseltilmesi

[03] Öğretim Programlarının Daha ıyi Anlaşılması ıçin Yapılabilecek Çalışmalar

[04] Öğrenci Devamının Sağlanması ile ılgili Çalışmalar

[05] Özel Eğitime ıhtiyaç Duyan Çocuklarla ılgili Çalışmalar

[06] Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Çalışmaları

[07] Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Çabaları

[08] Fatih Projesi, Eba Ve Akıllı Tahtaların Kullanımı Seminer Çalışması

[09] Bilişim Teknolojileri Materyal ve Etkinlik Hazırlama

[10] BıT Mesleki Çalışma Programı Yıl Sonu Seminer Raporu

[11] Öğrenci Tanıma Teknikleri Seminer Raporu

[12] Proje Hazırlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

[13] Proje Hazırlama Teknikleri

[14] Eğitim Ve Öğretimde Çevre ımkanlarının Kullanılması

[15] Alternatif Öğrenme Modelleri

[16] Beyin Fırtınası Tekniği

[17] Değişen Okul Rolleri

[18] Dezavantajlı, Risk Altındaki Çocuklar

[19] Eğitim ve Öğretimde Çevresel ımkanlardan Yararlanma

[20] Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması ıçin Yapılabilecekler

[21] Okul Ve Çevre ılişkisi

[22] Okulların Halka Açılması

[23] Ortaöğretim Kurumları Mesleki Çalışma Programı

[24] Proje Performans Değerlendirme Kriterleri Seminer Çalışması

[25] Proje Tabanlı Öğrenme

[26] Serbest Etkinlik Saati Uygulama Örnekleri

[27] Sorun Çözme Yöntem ve Teknikleri

[28] Temel ıletişim Becerileri

[29] Derslerde Verimliliği Artırmak ıçin Okul Ve Çevre ımkanlarının Kullanımı

[30] Oyun ve Fiziki Etkinlikler Mesleki Çalışma Kazanım Değerlendirme Tablosu

[31] Haziran Dönemi Seminer Çalışmaları ıle ılgili Evraklar

[32] Okul Ve Çevre Güvenliği

[33] Sınıf Yönetimi Ve Öğrencilerle Etkili ıletişim

[34] Derslerde Verimliliği Artırmak ıçin Okul Ve Çevre ımkanları Kullanımı

[35] Aile Çocuk Öğretmen ıletişiminin Çocuk Üzerindeki Etkileri Seminer Sunusu

[36] Bir Konunun Derste Nasıl ışlendiği Öğretim Tekniği Sunusu

[37] Çatışma Yönetimi Seminer Sunusu

[38] Çatışma Yönetimi

[39] Derslerde Uygulanan Farklı Yöntem Ve Teknikler Seminer Sunusu

[40] Derslerde uygulanan farklı yöntem ve teknikler

[41] Derslerin Müfredatının Ve Kitabın ışlenişi ıle Ortak Konular Seminer Sunusu

[42] Derslerin Öğretiminde Materyal Hazırlama, Teknolojik Araçları Kullanma

[43] Dezavantajlı Çocukların Eğitim Hakları 1

[44] Dezavantajlı Çocukların Eğitim Hakları 2

[45] Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

[46] Eğitimde Zaman Yönetimi Ve Akademik Başarı Seminer Sunusu

[47] Etkinlik Süreçleri Ve Öğretim Tekniği Seminer Sunusu

[48] Güney Anadolu Projesi Seminer Sunusu

[49] ılkokula Devam Oranlarının Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Seminer Sunusu

[50] Lider Öğretmen Rolleri

[51] Okul Aile Çevre ışbirliği Sunusu Seminer Sunusu

[52] Okula Erişim Ve Devam Oranlarının Değerlendirilmesi Seminer Sunusu

[53] Öğrencilere Kazandırılması Gereken, Duygu, Düşünce, Bilgi ve Davranışlar

[54] Öğretim Programlarının Değerlendirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar Sunusu

[55] Sınıf Yönetimi Seminer Sunusu

[56] Kurum Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Çalışmaların Belirlenmesi

[57] Eğitim Ve Öğretimde Çevre Olanaklarının Kullanılması Seminer Çalışması

[58] Eğitime Erişim Ve Devamın Sağlanması Seminer Çalışması

[59] Alternatif Öğrenme Modelleri

[60] Beyin Fırtınası Tekniği

[61] Derslerin ışlenişinde Karşılaşılan Güçlükler Ve Çözüm Önerileri

[62] Eğitim Hizmetlerinin Niteliğini Yükseltmek Amacıyla Yapılabilecek Uygulama

[63] Eğitim Kurumlarında Kriz Yönetimi

[64] Eğitim Ve Öğretimde Çevre Olanaklarının Kullanılması

[65] Eğitimde ıletişim Ve Etkileşim

[66] Eğitimde ıyi Örnekler

[67] Eğitimde Zaman Yönetimi Ve Akademik Başarı

[68] Etkili Özel Öğretim Yöntemleri Seminer Çalışması

[69] Etkili Özel Öğretim Yöntemleri

[70]Öğrencilere Kazandırılması Gereken Duygu Düşünce Ve Davranışlar Seminer Sunu

[71] Etkin Sınıf Yönetimi Seminer Çalışması

[72] Etkin Sınıf Yönetimi

[73] FATıH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı

[74] Hızlı Okuma Teknikleri Seminer Çalışması

[75] ılkokullar Ortaokullar Liseler Mesleki Çalışma Konuları Seminer Çalışması

[76] Kanun ve Yönetmeliklerde Eğitime Erişim ve Devam

[77] Kurumlardaki Eğitim Hizmetlerinin Niteliğinin Yükseltilmesi

[78] Lider Öğretmen Rolleri Seminer Çalışması

[79] Okul Projelerinin Değerlendirilmesi

[80] Okul Ve Çevre Güvenliği Seminer Çalışması

[81] Okuma Yazma Eğitimi Öğretimi Programları

[82] Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Programı Seminer Konusu Seminer Çalışması

[83] Öğrencilere Kazandırılması Gereken Duygu Düşünce Bilgi Erdem Semineri

[84] Öğrencilerin Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler

[85] Öğretim Programlarının Daha ıyi Anlaşılması ıçin Yapılabilecek Çalışmalar

[86] Özel Eğitime ıhtiyacı Olan Öğrencilere Yönelik Yapılacak Çalışmalar

[87] Seminer Çalışması Eğitimde Zaman Yönetimi Ve Akademik Başarı Semineri

[88] Serbest Etkinlik Saati Uygulama Örnekleri

[89] Sınıf Yönetimi - Öğretmen Öğrenci Ve Veli ılişkileri

[90] Sınıf Yönetimi Seminer Çalışması

[91] Sosyal Ve Kültürel, Sanatsal Etkinliklerin Değerlendirilmesi

[92] Ulusal Ve Uluslar Arası Projelere Katılımın Artırılması Seminer Çalışması

[93] Veliye Erişim ve Okula Devam Oranlarının Arttırılmasına ılişkin Çalışmalar

[94] Yaşanan Olumsuzlukları Ortadan Kaldırmak ıçin Çözüm Önerileri

[95] Yerel Projeler Değerlendirme Seminer Çalışması

[96] Eğitim ve Öğretimde Etik

[97] Eğitim ve öğretimde etik Soruları

[98] Eğitimde Etik

[99] Protokol Ve Görgü Kuralları

[100] Alkol ve Madde Bağımlılığı Sunusu

[101] ıletişim ve ınsan ılişkileri Sunusu

[102] ınsan ılişkilerinde ve Yönetimde Etkili ıletişim Sunusu

[103] Meslek Etiği - ışletme Yönetimi Sunusu

[104] Okul Yönetimi Semineri Sunusu

[105] Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar Sunusu

[106] Problem Çözme Teknikleri Sunusu

[107] Protokol Yönetimi Sunusu

[108] Resmi Yazışma Kuralları Sunumu

[109] 6-11 Yaş Çocukların Gelişim Özellikleri

[110] Diksiyon Ve Etkili Konuşma Sunusu

[111] Güzel ve Etkili Konuşma Sunusu

[112] Serbest Etkinlikler Sunusu

[113] Mesleki Çalışma Raporu

[114] Ders Kitapları ıle ılgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

[115] Uzaktan Eğitim Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

[116] Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Önemi Ve Öğrenci Gönderilmesi

[117] ıngilizce Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

[118] Okul Öncesi Eğitimde Okullaşmayı Artırmaya Yönelik Çalışmalar

[119] Okul Ve Çevre ılişkisi

[120] Okulunuzda Hali Hazırda Yürütülen Projeler

[121] Öğretmen Öğrenci Diyaloğunu Artırmak

[122] Proje Tabanlı Öğrenme

[123] Rehberlik Çalışmaları

[124] Seçmeli Ders Uygulamaları

[125] Serbest Etkinlik Saati Uygulamaları

[126] Temel ıletişim Becerileri

[127] Zor Öğrencilerle Çalışma ve Uygulama Yönetim Tedbirleri

[128] Yeni Öğrenme Modeli Ve Eğitimde Bilişim Teknolojileri

[129] Felsefe Dersi Öğretim Programları Ve Kazanımları Hakkında

[130] Sosyal – Kültürel Ve Sanatsal Etkinliklerin Değerlendirilmesi

[131] Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Değerlendirme Raporu

[132] Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Değerlendirme Raporu

[133] Ders kitapları ve Öğretim Materyalleri ıle ılgili Bilgi Ve Görüşler

[134] Değerler Eğitim Programının Amaçları

[135] Derslerin Öğretiminde Materyal Kullanımı, Paylaşımı ve Değerlendirilmesi

[136] Destek Eğitimi Odası Raporu

[137] Destek Eğitimi Odası Sunusu

[138] Eğitimde Teknolojiyi Etkin Kullanma

[139] Almanca Dersi Okulumuzda Eğitimin Niteliğini Artıracak Tedbirler

[140] Kaynaştırma Öğrencilerinin Tespiti Ve Eğitimi

[141] Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Değerlendirme Raporu

[142] Okul Öncesi Ve ılkokul Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Değerlendirme

[143] Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Değerlendirme Raporu

[144] Müzik Dersi Sanat ve Spor Dersleri Seminer Çalışması

[145] Öğrenci Tanıma Teknikleri

[146] Okul Projelerinin Değerlendirilmesi

[147] Okulunuzda Hali Hazırda Yürütülen Projeler

[148] Okul Veli ışbirliği Sunusu

[149] Ortaokul Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Değerlendirme Raporu

[150] Eğitimde Okul Veli ışbirliği

[151] Okulunuzda Hali Hazırda Yürütülen Projeler

[152] Oyun ve Fiziki Etkinlikler sanat ve Spor Dersleri Seminer Çalışması

[153] PISA - Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı

[154] Seçmeli Derslerde Öğrencilerin Taleplerinin Değerlendirilmesi

[155] Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Değerlendirme Raporu

[156] Sınıf Yönetimi ve Öğretim Teknikleri

[157] Lider Öğretmen Rolleri Sunusu 2

[158] Okul Öncesi Eğitiminin Yaygınlaştırılması ıçin Yapılan Pilot Uygulama

[159] Öğretmen Mesleki Açıdan Kendini Nasıl Geliştirmelidir

[160] Dezavantajlı Çocuklar Mesleki Çalışma 2

[161] 1. Sınıflar Yıl Sonu Seminer Çalışması Raporu

[162] 657 Sayılı Devlet Memurlarında Yer Alan Ödev ve Sorumluluklar

[163] Okul-Veli ışbirliğinin Sağlanmasında ızlenecek Etkili Yöntemler

[164] Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması Sunusu

[165] Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Programı Seminer Sunumu

[166] Eğitimde Teknoloji Kullanımı

[167] ılköğretim Okullarında Kriz Yönetimi

[168] 2015-2016 Liseler ıçin Eylül Mesleki Çalışma Programı

[169] Çocuklarda Davranış Bozuklukları Sebepleri Ve Tedavisi

[170] Çocuklarda Davranış Bozukluklukları ve Çözüm Önerileri

[171] Çocuklarda Korku Ve Kaygı Bozuklukları ve DEHB Sunusu

[172] Çocukluk Dönemi Korkuları ve Baş Etme Yöntemleri

[173] Çocuk Ruh Sağlığı Ders Notları

[174] Dyn-Ed ıngilizce Dil Eğitimi Sistemi

[175] Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Sunusu

[176] Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Hazırlama Sunusu

[177] Anasınıfı Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

[178] Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Aşamaları

[179] Aile Eğitimi ıhtiyaç Belirleme Formu 1

[180] Aile Eğitimi ıhtiyaç Belirleme Formu 2

[181] Okul Öncesi Eğitim Grupları ıçin Haftalık Örnek Uyum Programı

[182] Anaokulu ıçin Senebaşı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

[183] ılkokullar ıçin Senebaşı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

[184] Ortaokullar ıçin Senebaşı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

[185] Ortaokullarda Kurulacak Kurul ve Komisyonlar

[186] Anne Baba Tutumları Ve Çocuk Üzerindeki Etkisi

[187] Farklı Anne Baba Tutumlarının Okul Öncesi Çocuklara Etkisi

[188] ılkokul-Ortaokullarda Oluşturulacak Kurul Ve Komisyonlar

[189] Okul Öncesi Eğitim Programı Kitabı

[190] Okul Öncesi Eğitim Programı

[191] 5. Sınıf ıçin Haftalık Örnek Uyum Programı

[192] Öğretim Yöntem ve Teknikleri

[193] Ölçme Değerlendirme ve Mesleki Gelişim

[194] Ergenlik Dönemi ve Ergenle ıletişim

[195] Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları

[196] Akran Zorbalığı Sunusu

[197] Okulda ılk Yardım Sunusu

[198] Proje Hazırlama Teknikleri

[199] Bilişim Suçları ve Alınacak Tedbirler 1

[200] Bilişim Suçları ve Alınacak Tedbirler 2

[201] Etkin Sınıf Yönetimi

[202] ılköğretim Sorumluluk Eğitimi

[203] Bilgisayar Destekli Eğitim ve E-Öğrenme

[204] Değişen Okul Rolleri

[205] Öğrenci Tanıma Teknikleri

[206] ıletişim Becerileri

[207] Dezavantajlı-Risk Altındaki Çocuklar

[208] Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması ıçin Yapılabilecekler

[209] Okul Ve Çevre ılişkisi

[210] Proje Tabanlı Öğrenme

[211] Seçmeli Ders Uygulamaları

[212] Serbest Etkinlik Saati Uygulama Örnekleri

[213] Yaşam Boyu Öğrenme

[214] Bir Öğrenme-Öğretme Aracı Olarak Elektronik Kitap

[215] Öğrenme Stilleri

[216] Öğrenci Merkezli Eğitim

[217] Öğrenci Merkezli Eğitim Sunusu

[218] Okullarda şiddetin Önlenmesi

[219] Akran Baskısı

[220] Öğrencilerde Zorbaca Davranışlar

[221] E-Okul Üzerinden Veri Girişleri

[222] ılköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesinin Uygulanması

[223] Kaynaştırma Eğitimi ve Bep Hazırlama Teknikleri Sunusu

[224] Okul Projelerinin Değerlendirilmesi

[225] Yaşanan Olumsuzluklar Ve Bunları Ortadan Kaldırmaya Yönelik Çözüm Öneriler

[226] Serbest Etkinlik Saati Uygulama Örnekleri

[227] Öğrencilere Kazandırılması Gereken, Duygu, Düşünce, Bilgi, Erdem, Tecrübe

[228] Öğretim Programı Kazanımlarının Görüşülerek Raporlaştırılması

[229] Öğrenci Merkezli Eğitim

[230] Okul Akademik Başarısının Değerlendirilmesi

[231] Okulda Akademik Başarının Değerlendirilmesi

[232] Okul Aile Birliği Seminer Sunumu

[233] Okula Uyum Sorununu Aşma Yolları

[234] Okula Erişim Ve Devam Oranlarının Artırılmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar

[235] Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması ıçin Yapılabilecekler

[236] Çocuk Ruh Sağlığı

[237] Mesleki Etik ılkeleri

[238] Çocuklukta Oluşan Korku ve Kaygılar

[239] Öğrenmede Yeni Yaklaşımlar Ve Modeller

[240] Etkili Sınıf Yönetimi

[241] Dyned Seminer Çalışması

[242] Değerler Eğitimi ve Okulda Nasıl Uygulanmalı

[243] Çocukların Korku Ve Kaygılarıyla Baş Etmek

[244] Çocuklarda Görülen Davranış Bozuklukları Ve Tedavisi

[245] Bilişim Teknolojilerinin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri

[246] 4. sınıf öğretim programı ve kazanımları

[247] Derslerin Öğretiminde Materyal Kullanımı, Paylaşımı Ve Değerlendirmesi

[248] Öğrenci Güvenini Artırıcı Çalışmalar

[249] Çocuk Ruh Sağlığı

[250] Seçmeli Ders Uygulamaları

[251] Anasınıfı ve 1. sınıfların ılk günlerde Okula Uyumu

[252] Değişen Okul Rolleri - Hayatboyu Öğrenme Programı

[253] Dezavantajli Ve Riskli Çocuklar

[254] Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Öğrenci Merkezli Eğitim

[255] Dezavantajlı, Risk Altındaki Çocuklar

[256] Etkili Öğrenme Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

[257] Temel ıletişim Becerileri

[258] Okul Ve Çevre Güvenliği

[259] Dezavantajlı Ve Riskli Çocuklar

[260] Çocuk Ruh Sağlığı

[261] Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Ve Öğrenci Merkezli Eğitim

[262] Okul Ve Çevre ılişkisi

[263] Ölçme Ve Değerlendirme

[264] Proje Hazırlama Teknikleri

[265] Okul Öncesi ve ılköğretim Yönetmelik ıncelenmesi ve Karşılaştırılması

[266] Eğitimde Materyal Kullanımı

[267] Okula Erişim Ve Devamın Sağlanması Tedbirler Ve Müdahaleler

[268] Bilişim Teknolojilerinin Öğrenci Üzerindeki Etkileri

[269] Derslerin Öğretiminde Materyal Hazırlama, Teknolojik Araçları Kullanma

[270] Eğitimde Teknoloji Kullanımı

[271] Çocukların Korku ve Kaygılarıyla Baş Etmek

[272] Okulda Çalışan Herkesin Görevi Olarak Değerler Eğitimi

[273] Yeni ılköğretim Programları ve Yeni Yaklaşımlar

[274] Çocuklarda Korku Ve Kaygı Bozuklukları ve DEHB

[275] Çocukla ıletişimde Kullanılan Dil

[276] Yaratıcı Çocuklar

[277] Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Değişme ve Değişim

[278] Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Yeni Ders Programları

[279] Seçmeli Derslerin Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi Araştırması

[280] Öğrencilerin Okul Öğrenme Başarılarını Etkileyen Bazı Temel Değişkenler

[281] Küreselleşme, ınternet ve Gençlik Kültürü

[282] Eğitimde Yeni ıletişim Teknolojileri

[283] Okula Uyum ve 1. Sınıf Öğrencilerinde Karşılaşılan Problemler Ve Çözümler

[284] Birleştirilmiş Sınıflar Haftalık Ders Programları

[285] Dyned Dil Eğitim Sistemi Sıkça Sorulan Sorular

[286] Çocuklarda Davranış Bozuklukları Sebepleri Ve Tedavisi

[287] Çocuklarda Davranış Bozuklukları Ve Çözüm Önerileri

[288] Değerlendirme Türleri

[289] Okul Öncesi ve ılköğretim Temel Donatım Malzemelerinin Asgari Standartları

[290] Akademik Yetersizliklerin Değerlendirilmesi

[291] Okul Başarısını Etkileyen Faktörler

[292] Okul Öncesi Eğitim Programı

[293] Okul Öncesinde Oyunun, Oyunda Yetişkinin ışlevi

[294] Ortaöğretime Uyum Programı Pilot Uygulama ve Değerlendirme Raporu

[295] Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

[296] Proje Tabanlı Öğrenme

[297] ılkokul Ve Ortaokullarda Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgesi

[298] Çocuk Ruh Sağlığı Sunusu

[299] 1. Sınıf Deneyimleri

[300] Örnek Olay Yöntemi

[301] Öğretim Yöntem- Teknikleri Ve Örnek Uygulamalar

[302] 4. Sınıf Öğretim Programı ve Kazanımları

[303] Okul Öncesi ve ılköğretim Kurumları Standartları Kılavuz Kitabı

[304] Okul Öncesi ve ılköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi

[305] Okul Öncesi ve ılköğretim Kurumları Standartları Veri Girişi Rehber Kitabı

[306] Çocuk Ruh Sağlığı

[307] Çocuklarda Görülen Davranış Bozuklukları Ve Tedavisi

[308] 1. Sınıf Çocukların Korkularıyla Baş Etme Yolları

[309] Dyned Seminer Çalışması

[310] Etkili Sınıf Yönetimi

[311] E-Okul Üzerinden Veri Girişleri Not-Devamsızlık

[312] ılköğretim Kurumları ıçin Geliştirilen Donatım Standartları

[313] Okul Öncesi, ılkokul Ve Ortaokul Haftalık Ders Dağılımı

[314] ılköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi

[315] E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi

[316] E-Okul Bilgi Giriş ışlemleri

[317] Çocuk Ruh Sağlığı Seminer Çalışması

[318] Trafik Dedektifleri Projesi Seminer Çalışması

[319] ılköğretim Kurumları Standartları

[320] Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar

[321] Okul Öncesi Eğitim ve ılköğretim Kurumları Öğretim Programları

[322] Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği

[323] Sporun Ders Başarısına Etkileri

[324] Liderlik ve Yöneticilik

[325] Değerler Eğitimi Konusunda Okul Kültürü Oluşturma

[326] ılköğretim Okulları Donatım Standartları

[327] Çocuk Oryantasyon Programı

[328] Değerler Eğitimine Yönelik Öğrencilerde Beklendik Davranışlar Kazandırma

[329] Bep Hazırlama Teknikleri Ve Mesleki Etik

[330] Anaokulu ve ılkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyumları

[331] Eğitimde Ölçme Değerlendirme Yöntemleri

[332] Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar

[333] Birleştirilmiş Sınıflar Uygulaması ve Ders Programı

[334] Eğitici Film ızleme ve Mesleki Açıdan Yorumlama ve Farkındalık Oluşturma

[335] Eğitici Film ızleme ve Mesleki Açıdan Yorumlama ve Farkındalık Oluşturma

[336] Etik Programı ve Değerlendirme Raporu

[337] Ortaöğretimler ıçin Eğitim Öğretimde Yeni Düşünceler

[338] Felsefe Dersleri Mesleki Çalışma Raporu

[339] KS Raporlarına Uygun Geliştirilmesi Gereken Alanlar Ve ıyileştirici Politikalar

[340] ılköğretim Kurumları Öğretim Programları

[341] Okul Öncesi ve ılköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi

[342] 2. Sınıf Öğretim Programı Ve Kazanımlar

[343] Öğretim yöntem ve Teknikleri

[344] Okul Öncesi Ve ılköğretim Kurumlarında Haftalık Ders Çizelgeleri

[345] Eğitici Film ızleme ve Mesleki Açıdan Yorumlama ve Farkındalık Oluşturma

[346] Öğrencilerde Kötü Alışkanlıkların Zararları ve Korunma Yolları

[347] 2. Sınıf Öğretim Programı Ve Kazanımlar

[348] 5E Öğrenme Modeli Sunusu

[349] Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme

[350] Anaokulu ve ılkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum Çalışmalarının Plan

[351] Birleştirilmiş Sınıflar Haftalık Ders Programları

[352] Birleştirilmiş Sınıflar ıçin Örnek Haftalık Ders Programları

[353] Eğitici Film ızleme Ve Mesleki Açıdan Yorumlama Ve Farkındalık Oluşturma

[354] Eğitimde Okul, Aile ve Çevre ışbirliğinin Önemi

[355] Eğitimde Okul-Aile Ve Çevre ışbirliği

[356] Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Değişme Ve Eğitim

[357] Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Ve Öğrenci Merkezli Eğitim

[358] Etik Eğitim Programı ve Değerlendirme Raporu

[359] Her Çocuk Özeldir Eğitici Film ızleme Ve Mesleki Açıdan Yorumlama

[360] Korku Nedir Sunusu

[361] Okul Öncesi Eğitim ve ılköğretim ıçin Geliştirilen Donatım Standartları

[362] Okul Öncesi Eğitim Ve ılköğretim Kurumları Standartları

[363] Okul Öncesi Eğitim ve ılköğretim Kurumlarında Uygulanmakta Olan Ders Programları

[364] Okul Öncesi ve ılköğretim Kurumları Yönetmeliği ıncelemesi

[365] Okullarda ılkyardım

[366] Öğrenci Merkezli Eğitim

[367] Öğrenci Merkezli Eğitim Sunusu

[368] 2015-2016 Sene Sonu Seminer Çalışmaları Evrakları

[369] ılkokul 2015-2016 Haziran Seminer Programı

[370] Meb 2015-2019 Stratejik Planı

[371] Meb 2015-2019 Stratejik Planının ıncelenmesi

[372] Mesleki Çalışma Belgesi

[373] Öğrencilerde Toplumsal Duyarlılık Kazandırma Seminer Sunusu

[374] Seminer Dilekçesi

[375] Seminer Dilekçesi

[376] Sosyal Ve Kültürel, Sanatsal Etkinliklerin Değerlendirilmesi

[377] Türk ıdare Sistemi Ve Protokol Kuralları Sunusu

[378] Eğitim Öğretim Programları Ve Kazanımlar Sosyal Ve Kültürel Etkinlik Raporu

[379] Eğitim Öğretim Programları Ve Kazanımlar Sosyal Ve Kültürel Etkinlik Sunusu

[380] Örnek Kitap Listesi Konulu Seminer Çalışma Raporu

[381] Örnek Kitap Listesi Konulu Seminer Çalışma Sunusu

[382] Okul Öncesi Eğitimi Ve ıky 2015-2016 Değişiklikleri Sunusu

[383] 2016 Sene Sonu Mesleki Çalışma Programı

[384] Eğitimde Güncel Sorunlar (Teknoloji) Sunusu

[385] E-Hizmet ıçi Eğitim Sunusu

[386] Eğitimin Güncel Meseleleri (küreselleşme, Sosyal Medya, Fatih Projesi)

[387] Mesleki Çalışmalar Okullarda Yürütülen Projelerin Değerlendirilmesi

[388] Öncü Bir Eğitimci Olarak Nurettin Topçu Ve Türkiye’nin Maarif Davası

[389] Eğitimin Güncel Meseleleri (küreselleşme, Sosyal Medya, Fatih Projesi)

[390] Eğitimin Güncel Meseleleri (küreselleşme, Sosyal Medya, Fatih Projesi)

[391] Emile Kitap ınceleme Etkinliği Jean-jacques Rousseau

[392] Küçük Ağacın Eğitimi Kitap ıncelemesi

[393] Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırma Seminer Çalışması

[394] Öncü Bir Eğitimci Olarak Nurettin Topçu Ve Türkiye'nin Maarif Davası

[395] Eğitimde Mesleki Gelişim Ve Bir Eğitimcinin Başucu Kitapları Sunusu

[396] Eğitici Film ızleme (Black) Ve Mesleki Açıdan Yorumlama Farkındalık Oluşturma

[397] Eğitimin Güncel Meseleleri (küreselleşme, Sosyal Medya, Fatih Projesi)

[398] Meb 2015 - 2019 Stratejik Plan ıncelemesi

[399] ımam Hatip Ortaokulu Seminer Raporları

[400] ımam Hatip Ortaokulu Seminer Raporları 2

[401] Eğitimde Mesleki Gelişim Ve Bir Eğitimcinin Başucu Kitapları Sunusu

[402] Eğitimde Güncel Meseleler (ınternet, Sosyal Medya, Küreselleşme)

[403] DYK Etkinliğini Artırmaya Yönelik Alınabilecek Tedbirler

[404] Meb Ve Kurumun Stratejik Planının ıncelemesi

[405] Okul Ve Çevre Güvenliği Seminer Çalışması

[406] Okullarda Gerçekleştirilen Mevcut Projelerin Değerlendirilmesi

[407] Özel Eğitim Konularında Yapılan Çalışmalar Raporu

[408] Sosyal - Kültürel Etkinliklerin Değerlendirilmesi

[409] Türkiye'nin Maarif Davası Seminer Çalışması

[410] 2015-2016 Ortaokul Seminer Çalışma Raporu (20-24 Haziran)

[411] Dyk'nın Etkinliğinin Arttırılması ıçin Alınacak Tedbirler Sunusu

[412] Eğitimin Güncel Meseleleri (küreselleşme, Sosyal Medya, Fatih Projesi)

[413] Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Dilekçesi

[414] Okullarda Gerçekleştirilen Mevcut Projelerin Değerlendirilmesi Raporu

[415] Özel Eğitim Konularında Çalışmalar Ve ılgili Rapor

[416] Özel Öğretim Konularında Çalışmalar Bep, Hiperaktivite 1

[417] Özel Öğretim Konularında Çalışmalar Bep, Hiperaktivite 2

[418] Eğitimde Güncel Sorunlar Küreselleşme Mesleki Çalışmalar Sunusu

[419] Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Mesleki Çalışma Raporu

[420] Eğitimin Güncel Meseleleri (ınternet Ve Sosyal Medya)

[421] Eğitimin Güncel Meseleleri (Eba ve Merkezi Sınavlar)

[422] Eğitimin Güncel Meseleleri (Merkezi Sınavlar)

[423] Eğitimin Güncel Meseleleri (Küreselleşme)

[424] Türkiye'nin Maarif Davası Seminer Sunusu

[425] DYK’nın Etkinliğini Artırmaya Yönelik Alınabilecek Tedbirler

[426] Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı

[427] Beyin Fırtınası Tekniği

[428] Çatışma yönetimi Seminer Sunusu

[429] Değişen Okul Rolleri

[430] Kurumlardaki Eğitim Hizmetlerinin Niteliğinin Yükseltilmesi

[431] Eğitim Öğretim Programları ve Kazanımları ılkokul

[432] Okulsuz Toplum Kitap ıncelemesi - Ivan Illich

[433] Türkiye'nin Maarif Davası Seminer Sunusu

[434] Okul Öncesi, ılkokul Öğretmenleri Mesleki Çalışma Raporu

[435] Öğrencilerimize Toplumsal Duyarlılık Kazandırma Seminer Sunusu

[436] Okul Ve Çevre ılişkisi Seminer Raporu

[437] Okullarda Gerçekleştirilen Mevcut Projelerin Değerlendirilmesi

[438] Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Değerlendirilmesi

[439] Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırmak

[440] Proje Hazırlama Teknikleri

[441] Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırma

[442] Eğitimde Ölçme Değerlendirme Yöntemleri

[443] Sınıf Yönetimi ve Öğretim Teknikleri

[444] Türk ıdare Sistemi ve Protokol Kuralları

[445] Yaz Tatillerinin Etkin Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Öneri Ve GörüşUmarım faydalı olur.

Selam ve dua ile kalın.

Kaynak: webdeogren
 

indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | replika saat

Bahsegel

Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst