Anayasa Mahkemesi Kararını Verdi: 4/B'li sözleşmeli...

Yeliz

New Member
Başta sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlar olmak üzere kamuda çalışan 170 bine yakın sözleşmeli personelin merakla beklediği davalardan birisi, Anayasa Mahkemesince, hafta içinde görüşüldü. Danıştay Onikinci Dairesi, 2008 yılında, 4/B'li öğretmen alımının Anayasa'ya aykırı olduğu istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Yüksek Mahkeme başvuruyu 10 Mart'ta görüştü ve 4/B'li sözleşmeli öğretmen alımının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2006 yılından önce 4/C'li statüde öğretmen istihdam etmekteydi. Bu düzenleme, başvuru sonucunda Danıştay tarafından iptal edilmiş, bu iptal üzerine de, 4/C'li öğretmenler 4/B'ye geçirilmişti. Ancak, 2006 yılında bir sendikanın, 4/B'li sözleşmeli öğretmen alımına imkan veren Kanuni düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulması talebiyle, Danıştay'a başvurmuştu.

Danıştay, başvuruyu uygun görerek, talep doğrultusunda, 657 sayılı kanunda yer alan “Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; …” ibaresinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme bu başvuruyu 10 Mart 2011'de görüştü ve iptal istemini reddetti. Bu karar, 4/B'li istihdamının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve bu statüde istihdama devam edileceği anlamına gelmektedir.
 

indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | taban puanları | kişisel sağlık | replika saat

Türkiye iş ilanları
Üst