Ardahan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na Personel Alım ılanı

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
ARDAHAN MERKEZ SOSYAL YARDIMLAşMA VE DAYANIşMA VAKFI PERSONEL ALIM ıLANI


Ardahan Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalıştırılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen "Norm Kadro Standarttan, Nitelikleri. Özlük Haklan ve Çalışma şartlarına ılişkin Esaslar" ve 4857 sayılı ış Yasası uyarınca şartlan tutan adaylar arasından 7 (yedi) adet "Sosyal Yardım ve ınceleme Görevlisi unvanlı personel istihdam edilecektir.


A)BAşVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL şARTLAR


1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.


3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.


4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.


5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.


6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolay, bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.


8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve ınceleme Görevlisinde 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının belirtilen unvanın iş tanımında ve özel şartlarda belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.


B) BAşVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL şARTLAR

Sosyal Yardım ve ınceleme Görevlisi

a) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak (ıktisadi ve ıdari Bilimler Fakültesi

ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla ilişkiler, ıletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilecektir.)


b) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

c) 2012 yılında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü

bulunmamak.

e) Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel

herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak.

f) En az B sınıfı ehliyeti olmak (Erkek adaylar için )

g) Ardahan nüfusuna kayıtlı olmak

ğ) Alınacak 7 Sosyal Yardım ve ınceleme Görevlisinden 5 personelin 4 yıllık fakülte mezunu

olması (ıktisadi ve ıdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji. Psikoloji,

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik. Halkla ilişkiler. ıletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri

tercih edilecektir.) En az 2 personelinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) yada

Sosyoloji, Psikoloji bölümü mezunu olması.

şartlan aranır.

C) MÜLAKAT ESNASINDA ıSTENECEK BELGELER

1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının aslı ya da noter tasdikli

fotokopisi

2.Son 3 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

3. KPSS Sonuç Belgesi aslı ya da noter tasdikli fotokopisi

4. Adli Sicil Belgesi

5. Diploma aslı ya da noter tasdikli fotokopisi

6. özgeçmiş, (özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

7. Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge

D) BAşVURU şEKLı VE SÜRESı

1- Başvuruda bulunacak adayların. 03/09/2012 tarihi ile 17/09/2012 tarihi mesai saat. bitimine kadar http://app.aile.gov.tr/vakifilany internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

2- Başvuru süresi sonunda mülakat tarihinde kurumumuz tarafından alınacak belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

3- Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

4- Başvuran adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday (21 aday ) sözlü mülakata çağrılacaktır.

5- Sözlü Mülakatı kazanan adayların 3 ay Deneme süresi olacak ve bu deneme süresi içersin de alım yapılan adaylarla belirli süreli iş sözleşmesi yapılacaktır. Deneme süresinin bitimine müteakip. Mütevelli heyeti Komisyonu tarafından çalışmasından memnun kalınan ve yeterli görülen adaylarla Belirsiz süreli sözleşme yapılacaktır.

6- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartlar, taşımadığı sonradan anlaşılanların atamalar, iptal edilip mülakata katılan diğer adayların içerisinden mülakat puan en yüksekten başlamak kaydıyla personel alınabilir.

7- Mülakatı kazanan adaylar için en az 3 yıl Ardahan Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışacağına dair taahhüt alınacaktır.

8- Mülakat tarihi 25.09.2012 günü saat 14:00 de yapılacaktır Sözlü mülakata gelecek 21 adayın 25.09.2012 günü saat 14:00'de Vakıfta hazır bulunmaları, belirtilen tarih ve saatten sonra gelen adaylara herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

9- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.


Haberin etiketleri:
kamu personel alımı, sydv memur alımı, iş ilanları,2012 iş ilanları, 2012 kamuya memur alım ilanları, memur alımları, memur alımı 2012, eylül 2012 memur alımı
 
kampanyalar | replika saat | replika saat | ajans pr | ixfy.net | sözlük | sektörel haberler | Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Üst