Axess kurban bayramı

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
Bu bayram kredi kartlar�ndan kayda de�er bir kampanya gelmedi. Axess 2018 kurban bayram�na �zel kampanya kapsam�nda bir�ok markada hediye chip para f�rsat� sunuyor. Bayrama �zel axess kampanyalar�n� a�a��da inceleyebilirsiniz.
Axess yurtd��� kampanyas�
Bayramda yurt d���na seyahat edecek Axess ve Wings m��terileri AT� Duty Free�de yapacaklar� 250 TL ve �zeri al��veri�lerinde yurt d���nda toplamda 200 TL�ye varan y�zde 15 indirim kazan�yor. T�m Akbank kredi kartlar� kampanyadan faydalanabiliyor.
Wings kredi kart� kampanyas�

Wings sahipleri, 18 Temmuz ile 31 A�ustos tarihleri aras�nda yurt i�inde yapacaklar� her 400 TL ve �zeri seyahat ve konaklama harcamas�na bin 500, toplamda ise 7 bin 500 Mil Puan hediye kazan�yor.
F�rsatlardan faydalanmak i�in kart sahiplerinin Axess Mobil�den �Hemen Kat�l�a t�klayarak, kampanyalara kat�lmas� yeterli olacak. Kart sahiplerini ayr�ca bayrama �zel bir�ok se�kin marka ve mekanda indirimden chip-para�ya, taksitten mil puana bir�ok f�rsat bekliyor.

Axess Divarese kampanyas�nda 50 TL Chip Para Hediye
Axess ile Divarese�de yapaca��n�z 500 TL ve �zeri ilk al��veri�inize 50 TL chip-para kazanacaks�n�z.
13 A�ustos � 4 Eyl�l 2018 tarihleri aras�nda Divarese ma�azalar�nda ve Divarese.com.tr�de tek seferde yapaca��n�z ilk 500 TL ve �zeri tek �deme ve taksitli al��veri�inize 50 TL chip-para sunulmaktad�r.
Axess Network giyim kampanyas� 50 TL chip-para hediye
Axess�e �zel 13 A�ustos � 4 Eyl�l 2018 tarihleri aras�nda Network�te 500 TL ve �zeri ilk al��veri�inize 50 TL chip-para hediye! �stelik 7 taksitle.
Axess kart ile Que�da 50 TL chip-para hediye
Axess�e �zel 13 A�ustos � 4 Eyl�l 2018 tarihleri aras�nda Que�da 500 TL ve �zeri ilk al��veri�inize 50 TL chip-para hediye! �stelik 7 taksitle.
Kazan�lan chip-paralar 16 Eyl�l 2018�e kadar Que ma�azalar�nda kullan�labilecektir.

Axess DS damat ma�azalar�nda 30 TL chip para hediye
Axess�e �zel 14 � 26 A�ustos 2018 tarihleri aras�nda D�S damat ma�azalar�nda 500 TL ve �zeri ilk al��veri�inize 30 TL chip-para! �stelik 6 taksitle.
Kazan�lan chip-paralar 9 Eyl�l 2018 tarihine kadar D�S damat ma�azalar�nda kullan�labilecektir.

Axess kart�n�zla Beymen ve Wepublic ma�azalar�nda %70 indirim f�rsat�
Axess�e �zel 18-26 A�ustos 2018 tarihleri aras�nda Beymen ve Wepublic�te 2018 �lkbahar/Yaz sezonundan se�ece�iniz tek �r�nde %70 indirim hediye!
Beymen.com i�in indirim kodu: BYM70
Wepublic.com.tr i�in indirim kodu: WP701


Axess�e �zel Beymen Club�da %60 indirim!
Axess�e �zel 18 � 22 A�ustos 2018 tarihleri aras�nda Beymen Club�ta 2018 �lkbahar/Yaz sezonundan yap�lacak 2 ve �zeri �r�nde %60 indirim hediye! �stelik 7 taksitle.
Online al��veri�ler i�in kampanya kodu: BC260

Axess�e �zel Damat Tween�de %10 indirim!
Axess�e �zel 14 � 26 A�ustos 2018 tarihleri aras�nda Damat Tween ma�azalar�nda %50�ye varan indirime ek %10 indirim! �stelik 6 taksitle.
Axess�e �zel bayramda adL�de 50 TL indirim!
Axess�e �zel 10 � 31 A�ustos 2018 tarihleri aras�nda adL ma�azalar�nda yapaca��n�z 350 TL ve �zeri ilk al��veri�inize 50 TL indirim! �stelik 7 taksitle.
Kazan�lan indirimler ekstrenize yans�t�lacakt�r.

Axess�e �zel Love my body�de 50 TL indirim!
Axess�e �zel 10 � 31 A�ustos 2018 tarihleri aras�nda Love my body ma�azalar�nda yapaca��n�z 350 TL ve �zeri ilk al��veri�inize 50 TL indirim! �stelik 7 taksitle.
Kazan�lan indirimler ekstrenize yans�t�lacakt�r.
 
güncel indirim katalogları | Replika saat | kurumsal SEO danışmanı | iyinet
Üst