Başkanın torpilli kızı atandı

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
8 ki�i gelmedi 1 ki�i de elendi ba�kan�n k�z� akademisyen olarak atand�
�Erdo�an��n kap�s�nda temizlik�i olurum� diyen AKP�li Bilecik Belediye Ba�kan� Selim Ya�c��n�n k�z� 10�uncu s�radan 1�inci s�raya geldi. Bilecik �eyh Edebali �niversitesi�ne ��retim g�revlisi oldu. Baba k�z�n� kutlad�.Bilecik �eyh Edebali �niversitesi'nin a�t��� ��retim g�revlisi s�nav�nda tam bir skandal ya�and�. �niversitenin Sa�l�k Hizmetleri Meslek Y�ksekokulu'na al�nacak 1 ki�ilik ��retim �yesi i�in 25 Aral�k 2017'de ilana ��k�ld�. 10 ki�i m�racat etti. Personel Daire Ba�kanl��� �n de�erlendirme sonucunu 12 Ocak 2018'de a��klad�. AKP'li Bilecik Belediye Ba�kan� Selim Ya�c�'n�n k�z� Hatice Ecem Gezer, ALES puan s�ralamas�na g�re en sonda yer ald�.

ALES PUANI D���K AMA�

�niversite di�er birimlerin al�m sonu�lar�n� yay�nlarken Gezer'in ba�vurdu�u kadronun sonu� ilanlar�n� yay�nlamad�. 1 �ubat'ta yap�lan s�nav ve 2 �ubat'ta yay�nlanan ilanda AKP'li ba�kan�n k�z� listede birinci s�rada yer ald�. S�nava girmeye hak kazanan 8 ki�inin �s�nava gelmedi�i' belirlendi. ALES ve lisans mezuniyeti puan� daha y�ksek olan Sema �nver'e s�nav puan� 45 verilerek kadro almas� engellendi. AKP'li Ya�c�'n�n k�z� Gezer ise 75 puanla ��retim g�revlisi yap�ld�.
 

indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | replika saat

Türkiye'nin en güncel kişisel sağlık sitesi WMAL.NET ile hastalıklara çözüm bulabilirsiniz. Kür tarifleri, güzellik ve bakım alanlarında profesyonel makalelerimizi inceleyebilir, saç dökülmesi, saç ekimi ve diğer operasyonlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst