Çorum Boğazkale SYDV Personel Alım ılanı 2012

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici

BOğAZKALE SOSYAL YARDIMLAşMA VE DAYANIşMA VAKFI SÖZLEşMELı

PERSONEL ALIMI ıLANI


Boğazkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığında Belirsiz Süreli Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere (/ Adet Sosyal Hizmet ınceleme Görevlisi ve 1 Adet Büro Görevlisi) personel alımı yapılacaktır.


I- ADAYLARDA ARANAN NıTELıKLER


A) GENEL şARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4)Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet irtikap rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)Görevin özelliğine göre aşağıda belirtilen özel şartları taşımak,


8)4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından birinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan 2011 ve 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.


B)ÖZEL şARTLAR

1-4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak (Fen Edebiyat Fakülteleri Sosyoloji Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik. Halkla ılişkiler. ıletişim ve Sosyal Hizmetler ıletişim Fakülteleri bölümleri tercih edilebilir)

2- Bilgisayar kullanabilmek ve özellikle ofis programlarına hakim olmak.

3- Görevini yapmasına engel olabilecek süreklilik arz eden fiziksel veya ruhsal hastalık ya da sakatlık ile özrü bulunmamak,

4- Adaylar için en az (B) sınıfı ehliyet sahibi olmak tercih sebebi olabilir.

5- Adayların ıngilizce bilmeleri tercih sebebi olabilir.


2-BAşVURU ıÇıN ıSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgeler başvuruların son günü olan 18 Eylül Salı günü saat 17:00' a kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir.


1-ışe başvuru dilekçesi (Ev veya cep telefon numaralarının belirtmesi gerekmektedir)

2- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı onaylı fotokopisi

4- KPSS Sonuç Belgesi.

5- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

6- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu

7- Adli sicil kaydı

8- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve CV,

9- Varsa Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi.

10- Erkek adaylar için ehliyet fotokopisi.

11- Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

12- Varsa ıngilizce eğitim sertifikası veya Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi.


3-SINAVA BAşVURU VE SINAVA ıLışKıN BıLGıLER

1- Başvurular 31 Ağustos 2012 tarihinde başlayıp. 14 Eylül 2012 Salı günü saat 17:00' da sona erecektir. Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ internet adresinden online olarak yapılacak olup. Başvuru belgeleri şahsen teslim edilmek zorundadır. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

2-Mülakata başvurular içinden KPSS-P3 puanına göre en yüksek puanı alan her bir kadro için alım miktarının üç katı olan ilk 3 aday mülakata girmeye hak kazanacaktır. Mülakata katılmaya hak kazananlar Boğazkale Kaymakamlığı' nın resmi internet adresi olan www.bogazkale.gov.tr adresinden 15 Eylül 2012 ile 20 Eylül 2012 tarihleri arasında ilan edilecektir. Bu bildirim tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar tarafından online olarak yapılan başvuru "ön başvuru" niteliği taşıyacak olup. "Özel şartlar" ve "Başvuru için ıstenilen Belgeler" bölümünde yer alan durumunu kanıtlayıcı belgeler müracaat süresi içerisinde Boğazkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Başkanlığına şahsen teslim edilerek "Evrak Alında Belgesi" alınması suretiyle tamamlanmış olacaktır. Online başvuru yaptığı halde süresi içerisinde durum kanıtlayıcı belgeleri Vakıf Başkanlığına teslim etmeyen veya eksik teslim ederek Evrak Alındı Belgesini alamayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Meydana gelen gecikmelerden veya eksik evrak bulunan başvurular dikkate alınmayacak olup. Sorumluluk başvurana ait olacaktır.


3- 20 Eylül 2012 Perşembe günü saat 14:00' da Boğazkale Kaymakamlığı toplantı salonunda mülakat yapılacaktır. Mülakat Sınavı her kadro için ayrı ayrı yapılacaktır. Yapılan Mülakat Sınavı sonucunda her bir kadro için 1 kişi sınavı kazanmış sayılacaktır. Diğer adaylar ise aldıkları puana göre yedek olarak sıralamaya gireceklerdir. 4857 Sayılı iş Kanunu' nun 15. maddesinde belirtilen deneme süresince yedek liste geçerli sayılacaktır. ışe girmeye hak kazanalar Boğazkale Kaymakamlığı' nın resmi internet adresi olan www.bogazkale.gov.tr adresinden 21 Eylül 2012 ile 28 Eylül 2012 tarihleri arasında ilan edilecek olup, bu bildirim tebligat yerine geçecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınavı kazanan adayların en geç 28 Eylül 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar Boğazkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı' na müracaat ederek işlemlerin tamamlanması sağlanacaktır. Belirtilen tarihler arasında Vakıf Başkanlığına Başvurmayan adayın yerine sıradaki yedek aday davet edilecektir. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

4- MÜRACAT YERı ve ıLETışıM BıLGıLERı

Boğazkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı tarafından alımı yapılacak olan Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel alım sınavına başvurular online olarak http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ internet adresinden yapılacak olup, internet üzerinden yapılan

başvuruya müteakip olarak " Özel şartlar" ve "Başvuru ıçin ıstenilen Belgeler" başlığı altında belirtilen bilgi ve belgelerin şahsen Vakıf Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

ınternet üzerinden yapılan başvuruya müteakip olarak Vakıf Başkanlığına gerekli belgeler teslim edilmediği takdirde başvuru sistem üzerinde onaylanmayacaktır. Onaylanmayan başvurular ise geçersiz sayılacaktır.


Müracaat yeri: Boğazkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sungurlu Asfaltı Hükümet Konağı Zemin Kat No: 13

Boğazkale SYD Vakfı : 0364 452 22 08

Etiketler: sydv personel alımı ilanları 2012, sydv ilanları, memur alımı, personel 2012
 
indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | replika saat | taban puanları  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst