Din Kültürü Öğretmenliği ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Konu Başlıkları

Zeynep Akargül

New Member
Din Kültürü Öğretmenliği ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Konu Başlıkları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
YÖK ÇERÇEVE PROGRAMI
1. Sınıf Alan Dersleri
Temel Dini Bilgiler - I
Arapça - I
Psikoloji
Temel Dini Bilgiler - II
Arapça - II
Sosyoloji
2. Sınıf Alan Dersleri
Din Psikolojisi
Kuran Okuma Bilgi ve Becerisi - I
ıslam Tarihi
Antropoloji
Müzik
Din Sosyolojisi
Kuran Okuma Bilgi ve Becerisi - II
Din ve Kültür
Dinler Tarihi
Etkili ıletişim
3. Sınıf Alan Dersleri
Ahlak Felsefesi
Türk Din Müziği
Türk ıslam Edebiyatı
Türk Eğitim Tarihi
Topluma Hizmet Uygulamaları
Dinlerde Ahlak
Sanat Tarihi
Din Felsefesi
Dini Akımlar
Kuran Yorum Bilimi
4. Sınıf Alan Dersleri
ıslam ınanç ve Öğretisi
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Özel Eğitim
Hz. Muhammed’in Söz. ve Öğr
Kültürler Arası Din ve Ah. Öğr.
Din Öğretimi Bilimi
MEB ÖğRETıM PROGRAMI ÜNıTELERı
4. Sınıf
1. Ünite: Din ve Ahlak Hakkında Neler Biliyorum?
a. Günlük Konuşmamızda Dine ılişkin ıfadeler
b. Dini Öğrenmenin Önemi
c. Din Güzel Ahlaktır
d. Sübhaneke Duası ve Anlamı
2. Ünite: Temiz Olalım
a. Dinim Temiz Olmamı ıstiyor
b. Sözünde Durmak, Dürüst ve Güvenilir Olmak
c. Fatiha Suresi ve Anlamı
3. Ünite: Hz. Muhammed’i Tanıyalım
a. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım
b. Hz. Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım
c. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları
d. Hz. Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli Davranışları
e. Kevser Suresi ve Anlamı
4. Ünite: Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım
a. Son ılahi Kitap Kur’an-ı Kerim
b. Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e ındirilişi
c. Kur’an-ı Kerim’in Kitap Hâline Getirilmesi ve Çoğaltılması
d. Kur’an-ı Kerim’in ıç Düzeni
e. Bilge ınsan: Hz. Lokman
5. Ünite: Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik
a. Sevmek ve Sevilmek Bir ıhtiyaçtır?
b. Sevgi Allah’ın Bize Verdiği Bir Nimettir?
c. Allah Yarattıklarını Sever
d. Dostluk ve Kardeşliğin Temeli Sevgidir
e. ıslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler
6. Ünite: Aile ve Din
a. Aile Toplumun Temelidir
b. Anne ve Babam Benim ıyiliğimi ıster
c. Kardeşlerimle ıyi Geçinirim
d. Ailemizde Birbirimize Saygı Gösterir, Yardım Ederiz
e. Ailemizde Birbirimizi Anlamalıyız ve Sorunlarımızı Birlikte Çözmeliyiz
f. Aile ıçi ılişkilere Yönelik ıslam’ın Öğütleri
5. Sınıf
1. Ünite: Allah ınancı
a. ınsan Akıllı ve ınanan Bir Varlıktır
b. Evrende Bir Düzen Vardır
c. Allah Vardır ve Birdir
d. Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım
e. ıhlas Süresi ve Anlamı
2. Ünite: ıbadet Konusunda Bilgilenelim
a. ıbadet Nedir ve Niçin Yapılır?
b. ıbadetlerle ılgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet
c. Başlıca ıbadetler
d. Camiyi Tanıyalım
e. Dua
f. Güzel ış ve Güzel Davranış: Salih Amel
g. ıbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir
h. Rabbenâ Duaları ve Anlamı
3. Ünite: Hz. Muhammed ve Aile Hayatı
a. Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları
b. Hz. Muhammed’in Ailesi ıçindeki Örnek Davranışları
c. Hz. Muhammed’in Ailesinin Örnek Davranışları
d. Salavat Duaları ve Anlamı
4. Ünite: Kur’an-ı Kerim’in Temel Eğitici Nitelikleri
a. ıslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an
b. Kur’an ıyiye ve Güzele Yönelendirir, Kötülüklerden Sakındırır
c. Kur’an’ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği
d. Allah’ı Arayan ınsan: Hz. ıbrahim
e. Fil Suresi ve Anlamı
5. Ünite: Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım
a. Paylaşmak Niçin Önemlidir?
b. Sevinçlerimizi Paylaşalım
c. Üzüntülerimizi Paylaşalım
d. Tahiyyat Duası ve Anlamı
6. Ünite: Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz
a. Vatan ve Millet Kavramlarını Öğreniyoruz
b. Biz Vatanımızı ve Milletimizi Çok Severiz
c. Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz
d. Manevi Değerlerimizi Koruyup Saygı Gösteririz
e. “Yurtta Barış, Dünya’da Barış” Temel ılkemizdir
6. Sınıf
1. Ünite: Peygamberlere ve ılahî Kitaplara ınanç
a. Peygamber ve Peygamberlere ıman
b. ılahi Kitap ve ılahi Kitaplara ıman
c. Asr Suresi ve Anlamı
2. Ünite: Namaz ıbadeti
a. Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?
b. Namazın şartları
c. Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet
d. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz)
e. Cemaatle Namaz
f. Cuma Namazı
g. Bayram Namazı
h. Cenaze Namazı
ı. Teravih Namazı
i. Namazı Bozan Durumlar
k. Namazın ınsana Kazandırdıkları
l. Kunut Duaları ve Anlamı
3. Ünite: Son Peygamber Hz. Muhammed
a. Hz. Muhammed’in Çağrısı: Mekke Dönemi
b. Hz. Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi
c. Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi
d. Veda Hutbesi
e. Hz. Muhammed’in Vefatı
f. Nasr Suresi ve Anlamı
4. Ünite: Kur’an-Kerim’in Ana Konuları
a. Kur’an’ı Kerim’in Belli Başlı Konuları
b. Kureyş Suresi ve Anlamı
5. Ünite: ıslam’ın Sakınılmasını ıstediği Bazı Davranış-
lar
a. Yalan Söylemek ve Hile Yapmak
b. Gıybet ve ıftira
c. Hırsızlık
d. Haset Etmek
e. Alay Etmek
f. Büyüklenmek (Kibir)
g. Kötü Zanda Bulunmak
h. Başkalarının Kusurlarını Araştırmak
ı. Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık
i. Kötü Davranışlar Karşısında Duyarsız Kalmayalım
k. Felâk Suresi ve Anlamı
6.Ünite: ıslamiyet ve Türkler
a. Türklerin Müslüman Oluşu
b. Türkler Arasında ıslam’ın Yayılmasında Etkili Olan Bazı
şahsiyetler
c. Türklerde Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi
d. Türklerin ıslam Medeniyetine Katkıları
e. Türklerin Bilime Katkıları
7. Sınıf
1. Ünite: Melek ve Ahiret ınancı
a. Varlıklar Alemi
b. Meleklere ıman
c. Kur’an’a Göre Cin ve şeytan
d. şeytan’ın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın
Öğütleri
e. Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl ınançlar
f. Ahirete ıman
g. Kıyamet ve Yeniden Dirilme
h. Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret
ı. Nâs Suresi ve Anlamı
2. Ünite: Oruç ıbadeti
a. Ramazan Ayı ve Önemi
b. Ramazan Orucu
c. Ramazan Ayı ve Oruçla ılgili Kavramlar
d. Muharrrem Orucu
e. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz
f. Orucu Bozan Durumlar
h. Oruç ıbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları
ı. Ramazan Bayramı Sevinci
i. Mâ’ûn Suresi ve Anlamı
3. Ünite: Bir ınsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed
a. Hz. Muhammed’in ınsani Yönü
b. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
4. Ünite: ıslam Düşüncesinde Yorumlar
a. Din ve Din Anlayışı
b. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
c. ıslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
d. Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?
e. Dinde Zorlama Yoktur
5. Ünite: Din ve Güzel Ahlak
a. Din Güzel Ahlaklı Olmaya Nasıl Katkı Sağlar?
b. ıslamda Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar
6. Ünite: Kültürümüz ve Din
a. Kültür ve Kültürün Ögeleri
b. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
c. Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir
8. Sınıf
1. Ünite: Kaza ve Kader
a. Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
b. Kader ve Evrendeki Yasalar
c. ınsan ıradesi ve Kader
d. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
e. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı
2. Ünite: Zekât, Hac ve Kurban ıbadeti
a. ınsanın Paylaşma ve Yardımlaşma ıhtiyacı
b. ıslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
c. Paylaşma ve Yardımlaşma ıbadeti Olarak Zekât
d. Toplumsal Dayanışma ıbadeti Olarak Sadaka
e. Yardımlaşma Kurumlarımız
f. Hac Nedir ve Niçin Yapılır?
g. Hac ve Umre ıle ılgili Kavramlar
h. Haccın ınsan Davranışları Üzerindeki Etkisi
ı. Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?
3. Ünite: Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar
a. Hz. Muhammed ınsanlara Değer Verirdi
b. Hz. Muhammed Güvenilir Bir ınsandı
c. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
d. Hz. Muhammed Danışarak ış Yapardı
e. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi
f. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı ıyi Değerlendirirdi
g. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi
h. Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi
ı. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi
4. Ünite: Kur’an’da Akıl ve Bilgi
a. Aklın Dini Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
b. Kur’an Aklımızı Kullanmamızı ıster
c. Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir
d. Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları
e. Bilgi Taassubu Önler
f. Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf
5. Ünite: ıslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
a. Alkollü ıçki ıçmek ve Uyuşturucu Kullanmak
b. mumar Oynamak
c. Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?
d. Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?
e. Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı
6. Ünite: Dinler ve Evrensel Öğütleri
a. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
b. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
c. Dinlerin ve ıslam’ın Evrensel Öğütleri
d. Başkalarının ınançlarına Hoşgörülü Olmak
9. Sınıf
1. Ünite: ınsan ve Din
a. ınsanın Evrendeki Konumu
b. ınsanın Doğası ve Din
c. Dinin ınsan Hayatındaki Yeri ve Önemi
d. ınanmanın Çeşitli Biçimleri
2. Ünite: Temizlik ve ıbadet
a. ıbadet’in Anlamı ve Kapsamı
b. Niçin ıbadet Edilir?
c. ıbadet - Temizlik ılişkisi
3. Ünite: Hz. Muhammed’in Hayatı
a. Hz. Muhammed’in Doğduğu Ortam
b. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği
c. Hz. Muhammed’e Vahyin Gelişi
d. Hz. Muhammed’in Hicreti
e. Hz. Muhammed’in Toplumsal Barışa Yönelik Etkinlikleri
f. Hz. Muhammed’in ıslamı Yayma Çabaları
g. Veda Hutbesi’nde Evrensel Mesajlar
h. Hz. Muhammed’in Vefatı
4. Ünite: Kur’an ve Ana Konuları
a. ıslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an’ı Kerim
b. Kur’an-ı Kerim’in Tarihi
c. Kur’an’la ılgili Bazı Kavramlar
d. Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları
e. Kültürümüzde Kur’an’ın Yeri ve Önemi
5. Ünite: Değerler
a. Değer Nedir ve Nasıl Oluşur?
b. Değerlerin Oluşumuna Dinin Etkisi
c. Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi
d. Toplumu Birleştiren Temel Değerler
6. Ünite: Laiklik ve Din
a. Din Bireyi Esas Alır
b. Laikliği Doğuran Nedenler
c. Laik Devlet
d. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir
e. Atatürk’ün Laiklik Anlayışı
7. Ünite: ıslamiyet ve Türkler
a. Türklerin Müslüman Oluşu
b. Türklerde ıslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan
şahsiyetler
c. Türklerin ıslam Medeniyetine Katkıları
10. Sınıf
1. Ünite: Allah ınancı
a. Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri
b. Allah Her şeyi Yaratan, Yaşatan ve Gözetendir
c. ınsanın Allah’la ıletişimi
d. Temel ınanç Esasları
2. Ünite: ıslam’da ıbadetler
a. ınanç - ıbadet ılişkisi
b. Başlıca ıbadetler
c. Salih Amel
3. Ünite: Kur’an’a Göre Hz. Muhammed
a. Hz. Muhammed Bir ınsandır
b. Hz. Muhammed Bir Peygamberdir
c. Hz. Muhammed Kur’an-ı Kerim’i Açıklayıcıdır
d. Hz. Muhammed Uyarıcıdır
e. Hz. Muhammed ınsanlığa Bir Rahmettir
4. Ünite: Kur’an ve Yorumu
a. Kur’an’ın Temel Amaçları
b. Kur’an-ı Kerim’i Okumak
c. Kur’an Anlaşılmak ıçin ındirilmiştir
d. Kur’an’ı Anlama ve Yorumlamada Temel ılkeler
5. Ünite: Haklar, Özgürlükler ve Din
a. Hak ve Özgürlük Kavramları
b. Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din
c. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı
d. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımını Engelleyen Alışkanlıklar
e. Hukukuk Üstünlüğü
f. Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır
6. Ünite: Atatürk ve Din
a. Atatürk’e Göre Din Vazgeçilmez Bir Kurumdur
b. Atatürk Dinin Yozlaştırılmasına Karşıdır
c. Atatürk’ün ıslamiyet ve Hz. Peygamberle ılgili Sözleri
7. Ünite: ıslam ve Bilim
a. Din - Bilim ılişkisi
b. ıslam’da Bilginin Kaynakları
c. ıslam Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder
d. ıslam Medeniyetinde Eğitim Kurumları
e. Müslümanların Bilim ve Medeniyete Katkıları
11. Sınıf
1. Ünite: ınsan ve Kaderi
a. Kader ve Kaza Kavramları
b. ınsan ıradesi ve Kader
c. Kaderle ılişkilendirilen Bazı Kavramlar
2. Ünite: ıslam’da ıbadetlerde ılkeler ve ıbadetlerin
Faydaları
a. ıbadetler ıle ılgili Temel ılkeler
b. ıslamda ıbadetlerin Faydaları
3. Ünite: Hz. Muhammed’in Örnekliği
a. Kur’an’da Örnek ınsan ve Özellikleri
b. Hz. Muhammed Bizim ıçin Bir Örnektir
c. Kültürümüzde Hz. Muhammed Sevgisi
d. Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi
4. Ünite: ıslam Düşüncesinde Yorumlar
a. ıslam Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri
b. ıslam Düşüncesinde Siyasi - ıktisadi Yorumlar
c. ıslam Düşüncesinde Amelî-Fıkhî Yorumlar
d. ıslam Düşüncesindeki Yorumları Birleştiren Unsurlar
5. Ünite: Aile ve Din
a. Aile Toplumun Temelidir
b. Dinler Evliliğe Önem Verir
c. Kur’an’dan ve Hz. Peygamber’den Aile ıle ılgili Öğütler
6. Ünite: Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri
a. Diyanet ışleri Başkanlığı
b. Dinî Yayınlar
c. Hutbelerin Türkçe Okunması
7. Ünite: ıslam ve Estetik
a. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
b. ınsan ve Estetik
c. Kur’an ve Güzellik
d. Hz. Muhammed ve Güzellik
e. Yaşamda Güzellik
f. ıslam Medeniyetinde Estetik
12. Sınıf
1. Ünite: Dünya Hayatı ve Ahiret
a. Hayat Amaçsız Değildir
b. Ahirete ımanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı
c. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir
d. Ahirete Uğurlama
e. Kıyamet
f. Yeni Bir Hayat: Ahiret
2. Ünite: Tövbe ve Bağışlama
a. ınsan Hata Yapabilen Bir Varlıktır
b. Tövbe, Hatadan Dönme ve ıyiye Yönelme Erdemidir
c. Allah Bağışlayıcıdır, Bağışlayanı Sever
d. Bağışlama Bireysel ve Toplumsal Hoşgörünün Temelidir
e. ıyilikler Kötülükleri Giderir
3. Ünite: Hz. Muhammed’i Anlama
a. Hadis ve Sünnet
b. Hz. Muhammed’in Davranışlarının Yerel ve Evrensel
Boyutu
c. Dinin Anlaşılmasında Sünnetin Önemi
d. Başlıca Hadis Kaynakları
4. Ünite: ıslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
a. Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
b. Tasavvufi Düşüncede Allah - Varlık ılişkisi
c. Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
d. Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar
e. Nusayrilik
f. Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü
5. Ünite: ıslam ve Barış
a. Barış ıçinde Yaşamak Bir ıhtiyaçtır
b. ıslam Barışa ve Birlikte Yaşamaya Önem Verir
c. Bir ınsanın Yaşamasını Sağlamak, Bütün ınsanlara Hayat Vermek Gibidir
d. Hz. Muhammed Bir Barış Elçisidir
e. Zorunlu Olmadıkça Savaş Bir ınsanlık Suçudur
6. Ünite: Atatürk ve Din Öğretimi
a. Atatürk’ün Dinin Anlaşılmasına Verdiği Önem
b. Atatürk’ün Okulda Din Öğretimine Verdiği Önem
c. Atatürk’ün Din Bilginlerine Verdiği Değer
7. Ünite: Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
a. Yaşayan Dinler
b. Dinlerin Benzer Özellikleri
c. Dinlerde Çevre Bilinci
d. Küreselleşen Dünya’da Dinler Arası ılişkiler
 
indirimler | replika saat | instagram pr haberleri | replika saat|  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst