Dünyanın 7 Harikası

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
Dünyanın yedi harikası (ESKıLER)

ınsanların çağlar boyunca hayran kaldıkları büyük eserler, asırlar boyu sanatçılara ilham, onlara yaklaşma ve onları geçme, daha iyisini ve daha güzelini yapma arzusu vermiştir. Tarihi açıklayan, insan gücünün ve kabiliyetinin tanıkları olan bu şaheserlere ilgi duymayan nesiller, yaratıcılıklarını kaybetmişler, içinde bulundukları nesillerin medeniyet yarışında geri kalmalarına sebep olmuşlardır.

Bu sebeple, bütün dünya için eşsiz birer kaynak ve hazine olan bu eserlerin bilinmesinde büyük faydalar vardır. Tarihçiler, yazarlar ve sanatkarlar, yüzyıllardan beri "Dünyanın en büyük ve en güzel anıtları hangileridir, nerede, ne zaman ve niçin yapılmışlardır?" sorularına cevap aramışlardır.

M.Ö. 4. yüzyılda Sidon'lu Antipatros ilk defa, kendi çağında yeryüzünde mevcut olan yedi büyük ve güzel anıtı "Dünyanın Yedi Harikası" olarak adlandırmıştır.


Efes'teki Artemis Tapınağı ( Türkiye )
M.Ö.575’te ana kraliçe Artemis adına yapılmıştır. Üzerine kurulduğu platform 78 m genişliğinde ve 131 m uzunluğundaydı. Tapınağın tavanını yükseklikleri 20 m olan 127 adet sütun destekliyordu. ınşasının 120 yıl sürdüğü rivayet edilmektedir. M.S.260 yılında yıkılıp yakılan tapınağın kalıntıları başka yapıların yapımında kullanılmıştır. Tapınağa ait bazı heykel ve kalıntılar günümüzde British Museum’da sergilenmektedir.
Halikarnas’daki Mausoleionu ( Türkiye )
M.Ö.353’de kraliçe Artemis tarafından Karya kralı Mausoleus için yaptırılmıştır. Dik köşeli mouseloum, 1290 m²'lik kayalık bir zemin üzerine inşaa edilmiştir. Tepesinde 4 adet atlı zafer arabası bulunan anıt mezarın eni 25 metre , boyu ise 30 metre idi. Mezar anıtın kalbini oluşturan ve tanrı heykellerinin bulunduğu bölümün etrafı 36 adet Asya-ıyon sütunundan oluşuyordu.Yüksek tapınağın üzeri 9 metre yüksekliğinde ve 34 basamaklı kocaman bir piramit ile kaplanmıştı. Onun üzerinde ise 5 metre yüksekliğinde kare şeklinde mermer bir yapı vardı. Böylece mouseloumun toplam yüksekliği 49 metreye ulaşıyordu. Anıtın tepesindeki savaş arabasında kral Mausoleus ve karısının heykelleri vardı. 45 metre yüksekliğindeki anıtın duvarları kabartmalarla süslüydü. 13.yüzyılda bir deprem sonucu yıkılan yapı, 15. yüzyıldan sonra ise Yohanitler tarafından bugünkü Bodrum'un ve limanının savunması için kale olarak kullanılmıştır. Bodrum’daki mozoleyi ortaya çıkaran ıngiliz arkeolog Newton heykel ve kalıntılarını British Museum’a götürmüştür.


Rodos Heykeli ( Yunanistan )
Rodos’un ilk sakinleri olan Dor’ların güneş ilahı olan tanrıları Heliosa şükran borçlarını ödemek için Rodos limanın girişine yaptıkları dev bir heykeldi. Dev Rodos heykeli 12 yıl süren bir inşaat sonucu tamamlanmıştır. M.Ö.280 yılında yapılan 35 metre yüksekliğindeki tunç heykelin bir elinde meşale bulunuyordu. Bronz döküm olarak yapılan tanrı heykeli üç köşeli mermer bir basamak üzerinde yükseliyordu. Açık bacaklı olarak limanın girişinde yer alan heykelin elinde alev meşalesi taşıdığı tasavvur edilmektedir. Bu görünümüyle New York’taki özgürlük heykelini andırmaktaydı. Tamamlanmasından 66 yıl sonra bir depremle yıkılan heykel dizlerinden itibaren ana gövdesinden ayrılmıştır. Heykelin baş parmakları bile pek çok heykelden daha büyüktü. Rodos’lular bu heykelin kendilerini ve adayı koruduğuna inanırlardı. M.S 653 yılındaki arap işgali sırasında, heykelin depremde ayakta kalan alt kısmı yıkılmış, metal olan kısmı ise eritilerek Odessaya taşınmıştır.
Zeus Heykeli ( Yunanistan )
Adına olimpiyat oyunları düzenlenen tanrılar kralı Zeus’un anısına yapılmış heybetli bir mimari yapıdır. Zaferle sonuçlanan pek çok Fars savaşı sonrasında büyük bir ulusal tapınak olarak Zeus Tapınağı inşaa edilmiştir. Peleponesli mimar Libon, yüksek basamaklı ve üç ayak üzerinde duran etrafı 34 dor sütunu ile çevrili, gözenekli kalker taşlarının kullanıldığı bir tapınak yaptı. M.Ö.450 yılında yapılan heykel 14 metre yükseklikte olup 2000 m²' lik alana sahipti. Olağanüstü büyüklükte olan heykelin içi selvi ve benzeri ağaçların tahtalarından oluşuyordu. Kaplı olmayan yüz, boyun, kollar, eller ise usta işi fildişi kaplama idi. Ayaklarındaki sandalların tabanı, ayaklarına kadar uzanan tanrılık kaftanı ve enseye dağılan saç örgüleri ise altından yapılmıştı. Başında zeytin dallarından bir çelenk sağ elinde ise fil dişi ve altından yapılmış bir zafer tanrıçası heykeli vardı. Ayakların üzerinde olduğu isimsiz iskelede, heykeli yapan sanatçının ismi yazılıydı; "Phidias: Charmides Atinanın oğlu beni yarattı!" Heykel M.S.460 yılında çıkan bir yangında yok olmuştur. 1829’da Fransız arkeologlarca Olimpos’ta bulunan bazı parçalar Louvre müzesinde sergilenmektedir.


Mısır Gize’deki Keops Piramidi (Mısır)

Dünyanın yedi harikası arasında ayakta kalabilen tek eserdir. Mısır’ın başkenti Kahire yakınında Nil Nehri kenarındaki Gize Platosunda yer almaktadır. Büyük piramit de denen Keops piramidi M.Ö.2800 yılında hüküm süren hükümdar Keops’un mezarıdır. Keops piramidi yeryüzündeki anıtkabirlerin en eskisi ve en büyüğüdür. Yüksekliği 138 metre olan keops piramidinin 10 metrelik tepe kısmı aşınmıştır.Keops ve Kefren piramitleri M.Ö dönemin en yüksek yapılarıdır. Bazıları 10-15 ton ağırlığındaki 2.300.000 adet bloktan oluşmuştur. Sadece Keops piramidinde havalandırma kanalları ile dışarıya bağlantı sağlanmıştır. Piramidin içinde firavunun mumyası, hazinesi ve özel eşyaları yer almaktadır. Mumyanın mezara konmasından sonra mezar çıkışı kapatılarak önüne bir duvar örülmüştür. Böylece kimse mezarın girişini bilmezdi. Piramitlerin yıllarca süren inşaatı, genellikle Nil Nehrinin taştığı dönemde yani ağustos ile kasım arasında oluyordu. Çünkü bu dönemde Mısırlılar tarım ile uğraşma imkanı bulamıyordu. Dört cepheli kocaman ve basamaklı piramitlerin ana temellerinin inşaatından sonra, merdivenler şeklinde tepe noktasına doğru yükselen katların içi düzenli şekilde doldurularak yapıya devam edilirdi. Böylece her tarafından basamaklı, yani kat kat çıkılabilen bir piramit meydana gelirdi. Piramitin tepe noktasına kadar inşaat tamamlandıktan sonra, en üst noktadan aşağı doğru dış cepheler düzgün bir yüzey alacak şekilde doldurulurdu. Böylece güneşte parlayan ay ışığı ve yıldızların altında enfes görüntüler oluşturan dış cephe kristalleri tamamlanmıştır. Keops piramidinin dış cephesi önceleri kar beyaz iken, sonraları kahverenge dönüşmüş kalker taşlardan meydana gelmekteydi. Bu taşlar sonraları Kahire'deki yapılarda kullanıldığından, piramitler kaplamasız kalmıştır.

ıskenderiye Feneri ( Mısır )
Eski Mısır’da önemi gittikçe artan ıskenderiye limanın karşısındaki Pharos adasına yapılmıştır. Gemicilerin ıskenderiye limanına güvenli bir şekilde ulaşması amacı ile yapılmıştır. Kaidesi ile birlikte 135 metre yüksekliğindeki fener tepesinde yer alan tunçtan ayna nedeniyle rivayete göre 53 kilometre uzaklıktan görülebilmekteydi. Ana karada inşaa edilen fenerin mimarı Knidoslu Dexiphanesin oğlu Sostratos idi. 900 m²' lik temel üzerinde alt kat yükseliyordu. Buranın üzerinde yükselen dört köşeli ikinci katın köşelerinde antik Yunan deniz tanrısı Posedion ve Amphiriditenin evlatları Triton'un heykeli yer alıyordu. ıkinci katın üstünde ise silindirik üçüncü kat bulunuyordu. Üçüncü katın koni tarzındaki çatısının üzerinde ise denizcileri kutsamak üzere, bronzdan bir Zeus soteri bulunmaktaydı. ıskenderiye Feneri gelmiş geçmiş fenerlerin en yüksek olanıdır. Fenerin kalıntıları günümüzde tamamen yok olmuştur. 14. yüzyıldaki bir deprem sonucu yıkılan fenerin temelleri üzerinde sonradan Kait Bey tabyaları inşaa edilmiştir.Babil’in Asma Bahçeleri ( Irak )
Fırat Nehri kenarındaki Babil’in Asma Bahçelerini rivayete göre M.Ö.800 yılında Babil Kralı Nebukadnezar karısı Amyitis için yaptırmıştır. Fırat Nehrinin batısında, basamaklı piramitler şeklinde ve 25-30 metre yüksekliğinde 100 metrelik temeller üzerinde asmalı teraslar şeklinde yükseliyordu. Terasların kalın duvarları ve çatı taşıyıcılarının içi pişmiş tuğla şeklindeydi. Bahçeler sütun direkler üzerinde 7 kat taraçadan oluşuyordu. Taraçaların içleri ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Bahçelere Fırat Nehri’nden zincir pompalarla su alınıyordu. 20 yüzyıl da yapılan kazılarla ortaya çıkan Babil’in asma bahçelerinin kalıntılarından günümüze bir şey kalmamıştır.


Dünyanın yedi harikası (YENıLER)

DÜNYANIN YENı YEDı HARıKALARI
Dünyanın yeni yedi harikası, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Benfica Stadı'nda yapılan törenle ilan edildi. Ayasofya Müzesi ve Mısır piramitleri, yeni 'harikalar listesi'nde yer almadı.
Bu harikalar, Ürdün'deki Petra Antik Kenti, Çin Seddi, Brezilya'daki Kurtarıcı ısa Heykeli, Peru'daki Machu Picchu Antik Kenti, Meksika'daki Chichen Itza Piramidi, ıtalya'nın Roma kentindeki Colosseum ve Hindistan'daki Taç Mahal anıt mezarı olarak açıklandı.
Dünyanın yedi harikasının açıklandığı törene ABD'li sinema sanatçısı Hillary Swank, Hintli sinema sanatçısı Bipasha, Basu ve ıngiliz sinema sanatçısı Ben Kingsley katılırken, ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez ve ünlü opera sanatçısı Jose Carreras, seslendirdikleri parçalarla törene renk kattı.
Dünyanın yedi harikası, başkanlığını ısviçreli Bernard Weber'in yaptığı merkezi ısviçre'de bulunan New7Wonders Vakfı tarafından, 100 milyondan fazla kişinin internetten veya cep telefonu mesajlarıyla altı yıl içinde www.new7wonders.com internet sitesine verdikleri oylarla belirlendi.
Merkezi Paris'te bulunan BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), dünyanın yeni yedi harikasını belirlemek amacıyla yapılan oylamayı, yalnızca oylamaya katılanların düşüncesini yansıttığı gerekçesiyle desteklemediğini açıklarken, New7Wonders Vakfı Başkanı Weber, oylama sonucu elde ettikleri gelirin yüzde 50'sinin tüm dünyadaki eserlerin restorasyonu amacıyla harcanacağını belirtti.
Restorasyonu yapılacak eserler arasında, Afganistan'da 2000 yılında Taliban tarafından havaya uçurulan dev Bamiyan Buda heykeli de bulunuyor.
Bundan 2 bin yıl önce belirlenen dünyanın yedi harikası listesi güncellenmesi için 21 adayın yer aldığı listede Türkiye'den Ayasofya Müzesi de bulunuyordu.
Adaylar belirlerken, "2000 yılından önce inşa edilmiş olmak, insan eliyle yapılmış olmak ve belirli bir düzeyde muhafaza edilmiş olmak" koşulları gözetilmişti.
Mısır'daki Gize piramitleri, hem eski listede, hem de yeni aday listede yer alan tek yapı oldu.


Brezilya'daki Kurtarıcı ısa HeykeliDağın zirvesinde Heitor Silva Costa tarafından tasarlanan ve Fransız heykeltraş Paul Landowski tarafından beş yıl içinde gerçekleştirilen ısa heykeli (Portekizce: Christo redentor) bulunur. Landowski'nin eseri 1931 yılında son bulmuş ve 12 Ekim'de dikilmiştir. 30 m. boyundaki devasa heykel 8 m. yükseklikteki bir kaide üzerinde durur ve 1.145 ton ağırlığındadır. Yalnızca başı 3,75 m. yüksekliğinde olup 30 ton gelir. Açılmış kollarının genişliği 30 m. tutar. ınşaat malzemesi olarak beton, üzerinde katman olarak da sabun taşı (talk da denir) kullanılmıştır. Heykelin inşası katolik derneği tarafından, aslen çirkin telefon direklerini örtmek için sipariş olarak verilmiştir. Bugün yılda 1 milyon kadar turist anıtı ziyaret eder.
Dominik Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Puerto Plata şehrindeki 793 m. yükseklikteki Pico Isabel de Torres Dağı'nda heykelin bir benzeri inşa edilmiştir.
Çin SeddiDünyanın “7 Harikası”ndan biri olarak adlandırılan Çin Seddi, dünyanın en uzun geçmişe sahip ve en büyük çaplı askeri savunma projesidir. 7 bin kilometreden uzun olan Çin Seddi'nin yapım tarihi, M.Ö 9. yüzyıla uzanır. Zamanın Orta Çin krallıkları, Hunlar, Moğollar ve Türklerin istilasından korunmak için, sınırlarda duman işaretlerinin verildiği kule ve kaleleri birbirlerine setlerle bağladılar. Çin Seddi böylece oluşturuldu. Bu, en eski Çin Seddi'ydi. Çin tarihindeki ılkbahar ve Sonbahar ile Savaşan Devletler dönemlerinde, krallıklar arasında sürekli savaşlar yaşandı. Büyük devletler birbirlerinden korunmak için, sınırlarındaki dağlara setler inşa ettiler.
M.Ö 221 yılında, Qin hanedanının imparatoru Yinzhen, Çin'i birleştirdikten sonra, kuzeyde göçebe yaşam sürdüren ve hayvancılıkla geçinen atlı askerlerin saldırılarını önlemek için, daha önce kralların inşa ettirdikleri setleri birbirine bağladı. O dönemlerde Çin Seddi'nin uzunluğu artık 5 bin kilometreyi aşmıştı. Dalgalanan dağların sırtları boyunca inşa edilen Çin Seddi'nin dış tarafında uçurum vardır. Eski çağların askeri koşullarında, saldırganların Çin Seddi'nden geçmeleri mümkün değildi.

Çin Seddi'nin duvarlarının çoğunluğu, büyük tuğlalar ve toprak ve küçük taşlarla dolu çuvallardan yapılmıştır.Genellikle duvarın yüksekliği 4-6 metre, taban kalınlığı 7 metre ve üst kalınlığı ise 6 metre civarındadır. Kalın olan yerlerin üzerinde atlar ve arabalar gidebilmektedir.Dört atın yan yana yürüyebildiği bu genişlik, askerlerin hareketlerine, tahıl ve silahların nakliyesine elverişliydi. Kalın duvarlar boyunca siperlik ve okçu delikleri vardır. 200 metrede bir gözetleme kulesi veya kale ve 9 kilometrede bir fener kulesi bulunur. Duvar üzerinde yer yer saray ve tapınaklara da rastlanır. Bazı yerlerde setler, kademeli savunmaya imkan verecek şekilde birkaç sıra halinde yapılmıştır.
Çin Seddi'nde belli aralıklarla bulunan kulelerde askerler dinlenir, silahlar ve tahıl da kulelerde korunurdu. Düşmanlar gelince, kulelerde yakılan ateşten çıkan dumanlarla savaş işareti verilirdi.
Günümüzde, Çin Seddi'nin askeri işlevi kalmamasına rağmen, kendine özgü mimari güzelliği, herkes tarafından hayranlıkla karşılanır. Çok muhteşem ve görkemli olan Çin Seddi, kuş bakışıyla, uçan büyük bir ejderha gibi görünür. Yakından bakıldığında, görkemli kuleleri, dimdik merdivenleri ve dağ sırtında uzanan dalga şeklindeki yüksek duvarlarıyla, büyük sanatsal cazibe sergiler.
Çin Seddi, çok büyük tarihi ve kültürel önem taşır ve yüksek turizm değerine sahiptir.
ıtalya'nın Roma Kentindeki Kolezyum
Roma Coliseum’u (M.S. 70 - 82) Roma, ıtalya Roma şehrinin merkezinde bulunan bu muhteşem amfiteatr başarılı lejyonerlerin ve Roma ımparatorluğunun onuruna inşa edilmiştir. Dizayn tasarımı bugün dahi geçerli olan bir anıttır ve yapılışından 2000 yıl sonra modern stadyumlar Coliseum’un orijinal tasarımından etkilenmektedirler. Bugün, filmler ve tarih kitapları vasıtasıyla bu arenada seyircilerin beğenisine sunulan acımasız dövüşler ve oyunlar hakkında daha fazla bilgi sahibiyiz.
Meksika'daki Chichen Itza Piramidi
Chichen Itza piramidi (M.Ö. 800 öncesi) Yucatan Yarımadası, Meksika Chichen Itza piramidi (M.Ö. 800 öncesi) Yucatan Yarımadası, Meksika Chichen Itza, Maya medeniyetinin ekonomik ve politik merkezi olarak hizmet vermiş en meşhur Maya tapınak sitesidir. Değişik yapıları Kukulkan piramidi, Chac Mol Tapınağı, Bin Kolonlar Geçidi, Tutukluların Oyun Sahası bugün dahi harikulade bir mimari alan ve mekân düzenleme göstergesi olarak kendini göstermektedir. Piramidin kendisi Maya tapınaklarının en sonuncusu ve en büyüğüdür.

Hindistan'daki Taç Mahal Anıt Mezarı
Tac Mahal (M.S. 1630) Agra, Hindistan Bu çok büyük anıt cami beşinci Müslüman Moğol ımparatoru, Jahan şahın emir üzerine, vefat eden çok sevdiği karısının hatırasına ve onuruna inşa edilmiştir. Beyaz mermerden yapılan saray duvarlarla çevrili bahçelerin içinde yer almaktadır. Tac Mahal Hindistan’da Müslüman sanatının en mükemmel bir mücevheri olarak kabul edilmektedir. Daha sonra ımparatorun burada hapsedildiği ve Tac Mahal’i koğuşunun sadece küçük bir penceresinden gördüğü söylenmektedir.

Peru'daki Machu Picchu Antik Kenti
Machu Picchu (1460-1470) Machu Picchu, Peru Inka ımparatoru Pachacutec 15. yüzyılda Manchu Picchu (“Eski Dağ”) olarak bilinen dağda bulutlar içinde bir şehir inşa ettirmiştir. Bu muhteşem yerleşim merkezi And platosundan başlayarak balta girmemiş Amazon ormanlarının Urubamba Nehrine kadar uzanmaktadır. ınkalar tarafından çiçek hastalığı salgınından dolayı terkedilmiştir. ıspanyolların ınka ımparatorluğunu ele geçirmelerinden sonra şehir üç yüz yıl boyunca “kayıp” olarak kalmış ve 1911 yılında Hiram Bingham tarafından tekrar bulunmuştur.Ürdün'deki Petra Antik KentiPetra (M.Ö. 9 – M.S. 40) Petra, Ürdün Arab Çölünün bir ucunda bulunan Petra, Kral IV. Aretas’ın (M.Ö. 9 M.S. 40) imparatorluğu Nabataean’ın muhteşem başkenti idi. Su teknolojisi konusunda uzman olan Nabateanslılar şehirlerini büyük su kanalları ve su hazneleriyle donatmışlardır. Greko-Roman örneklerine uygun olarak tasarlanmış bir amfiteatr 4000 kişiyi ağırlayacak kapasitededir. Bugün Petra’nın Mezar Sarayı, 42 metrelik Helen sitili El-Deir Manastırının tapınak duvarıyla Orta Doğu kültürünün göz kamaştıran bir örneğidir.

 
indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | replika saat | taban puanları  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst