E-Pazarlama nedir?

Reklamajansi007

New Member
E-Pazarlama, Bilgi çağı, küreselleşmeyle birlikte rekabetin yoğun olduğu pazarları ortaya çıkarmıştır. Yeni ekonomide işletmeler; yeni pazarlama kavramlarına ve yaklaşımlarına gereksinimi arttırmıştır. Pazarlamayı bir bölüm olmaktan işletmenin bütününe yayan bir noktaya taşımıştır. Böylesi bir nokta ile uzun dönemli müşteri ilişkileri yoluyla müşteri tatmini ve bağlılığı sağlanmasına yönelik uygulamalara ağırlık verilmiştir. Bu doğrultuda daha rasyonel çözümler üretecek uygulamalara da gereksinim artmıştır. Yeni ekonominin pazarlama anlayışını yönlendiren üç temel ögede; müşteri değeri, temel yetkinlikler ve işbirliği zincirlerinin kurulması şeklinde ifade edilebilmektedir (Baloğlu ve Karadağ, 2008:5). Genel olarak e-iş modeli içinde bütün işletme fonksiyonlarını etkileyen teknolojik uygulamaların pazarlamaya etkisi oldukça dikkat çekicidir.

Pazarlama karması elemanları ağ ortamında farklı nitelikler kazanmaktadır. Ürünler müşterilerle birlikte tasarlanmakta, İnternet dağıtım kanalı olarak ele alınmakta, fiyatlandırma dinamik fiyatlama gibi yeni kavramları beraberinde getirmektedir. Pazarlama iletişimi açısından çok farklı nitelikte uygulamalardan yararlanılabilmektedir. Bütünsel olarak pazarlama işlevi, e-pazarlama ya da diğer bilinen adıyla İnternette pazarlama olarak tanımlanan bir hâle dönüşmektedir (Kırcova, 2008:10,11). E-pazarlama, işletme ve tanımlanmış müşterileri arasında diyalog kurmak ve aracılık etmek için İnternet ve diğer etkileşimli teknolojilerin kullanımı olarak tanımlanmıştır. E-pazarlama ile diyalog ve etkileşim kurarak müşterilerle sürekli bilgi teknolojileri temelli ilişkileri yönetme üzerine odaklanılmaktadır (Merisavo, 2006:6). E-pazarlama, dijital pazarlamanın bir alt unsurudur.

Dijital pazarlama faaliyetlerinin önemli bir kısmı e-pazarlamanın sınırları içerisindeki yer aldığı için e-pazarlama oldukça önemlidir. Pazarlamanın bilinen 4P’si, teknoloji ve İnternetin yaygınlaşmasıyla e-pazarlama kapsamında bazı değişliklere maruz kalmıştır. Strateji geliştirmede etkinlik bazı kararları içermektedir. Güçlü bir seçim yapma için, strateji belirleyiciler öncelikle seçenekleri belirleme, işletmeyi etkileyen unsurları belirleme, temel yetkinlikleri, müşterileri ve rakipleri incelemelidir. Örnek olarak, yeni bir hava yolu piyasaya girmeden önce ürünlerini yerel ya da uluslararası hizmetler olması, kanal olarak ana havalimanı, küçük hava limanları ya da daha maliyet etkin olanları, müşteri grupları düşük maliyetli seyahat etmek isteyenler, uluslararası ya da iş amaçlı seyahat edenler şeklinde belirleyerek stratejik yönelimlerini belirleyebilir (Stokes, 2008:24). Diğer tarayan, klasik 4P İnternet tarafından temel anlamda değişme göstermiş ve müşteri açısından ve dijital medya tarafından önerilen içerik kapsamında incelenmektedir (Stokes, 2008:24-28).

Ürün ve Hizmetler: Ürün ve hizmetler, müşteri ihtiyaç ve isteklerini karşılayarak tatmin sağlayan işletmenin satışa sunduğu somut ve soyut nitelikli unsurlardır. İnternet, yazılımdan danışmanlığa kadar oldukça fazla miktarda ürüne ilişkin karşılıklı bilgi paylaşımını olanaklı hâle getirmektedir. Teknoloji sayesinde ürünler üretilmeden önce çevrimiçi olarak müşteriler tarafından müşteri isteklerine uygun olarak ürünlerin kitlesel uyumlaştırmasına olanak sağlamaktadır. Örnek olarak Adidas, Nike ve Converse gibi markalar web sitelerinde müşterilerin kendileri tarafından tasarlayabilecekleri çok sayıda seçenek sunmaktadır. Ayrıca İnternet sunumu yapılan yazılım ve müzik gibi ürünler için bir dağıtım kanalı olarak da işlev görebilir.

Fiyat: Müşteriler İnternetin sağladığı kolaylıkla çok sayıda firma ve tedarikçinin ürünlerle ilgili fiyat bilgilerine ulaşabilmektedir. Arama motorları ve kıyaslama siteleri aracılığıyla farklı tedarikçi ve perakendecilerin fiyatlarını karşılaştırma olanağı da sunulmaktadır. Özellikle küçük işletmeler açısından pazarda fiyat farklılaştırmaları birtakım tehditler hâline gelebilmektedir. Bu nedenle işletmeler, değer farklılaştırması üzerine yoğunlaşmaları gerekebilir. Değer, hizmet ve fiyatın bir bileşkesi olarak görülebilir çünkü müşteriler daha iyi deneyimler yaşamak için yüksek fiyat ödemeye istekli olabilirler.

Dağıtım: Dijital ürün ve hizmetler açısından İnternet küresel pazarlara açılma olanağı oluşturmaktadır. Dağıtım ve pazarlar açısından lokasyon artık şart koşulmamaktadır. Etkin teslimat ve taşıma kanalları ile dijital olmayan ürünlerde geniş ve uzak pazaryerlerine ulaşabilmektedir. Online kataloglar, e-posta siparişler ile güncel, daha ucuza elde edilmiş ve dağıtılmış ürünler sunulabilir. Dünya’da neredeyse tüm uçak biletleri e-bilet şekline dönüşmüştür. Otel rezervasyonları İnternet üzerinden yapılmaktadır.

Tutundurma: Bilgi, iletişim, eğlence ve ticaret amaçlı kullanılan İnternet (Taşlıyan, 2006:23) doğal olarak ürünlerin tutundurulmasında da önemli roller üstlenmektedir. Çevrimiçi tutundurma karması, bazı farklılıklar olsada klasik olanın genişlemiş hâlidir. Çevrimiçi tutundurma izlenebilir, ölçülebilir ve daha karmaşık bir şekilde hedef kitleye yöneltilebilir. Reklam, kişisel satış, satış geliştirme ve halkla ilişkiler çevrim içi araçlarla yürütülebilmektedir.

Yeni P: İnsan: İnternet 4P’ye ek olarak yeni P kapsamında insan bileşenine yol açmıştır. Dijital olarak bağlı dünya kişiselleşme, birebir paylaşım, topluluklar ve marka hikâyesine katılmak için insanlara olanak sağlayan tüketici-sentrik örgütlenmeler olanaklı hâle gelmiştir.
 

Reklamajansi007

New Member
Web Sitesi: İşletmelerin İnternet ortamında pazarlama faaliyetlerine katılabilmeleri için bir web sitesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu çerçevede web sitesi bir iletişim kanalı, bilgi platformu ya da dağıtım kanalı olarak kullanılabilmektedir. Web sitesi, portal, hub gibi kavramlar birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Portal ya da Hub kullanıcılara çeşitli giriş ve çıkış olanakları oluşturan ara geçitler olarak ifade edilebilir. Söz konusu bu geçitlere çeşitli yerlerden kullanıcılar yönlendirilmektedir. Web sitesi ya da sayfası İnternetteki işletme, kurum ya da kişilere ait adreslerdir (Aksoy, 2009:41,42).

Arama Motoru Pazarlama (Optimizasyonu): Arama motoru optimizasyonu ya da arama pazarlama şeklinde iki bileşenden oluşmaktadır. Arama motoru optimizasyonu, yaygın olarak bilinen arama pazarlamanın ya da arama motoru pazarlamanın bir kısmıdır. Her iki süreçte arama motorlarında görünürlüğü artırmayı amaçlamaktadır. Arama motoru optimizasyonu arama sonuçlarındaki sıralamayı daha iyi hâle getirmek için web özelliğini optimize etmeyle ilişkilidir. Tıklama-başına ödeme (PPC) gibi daha fazla arama motoru ziyaretçisini elde etmek gibi diğer yöntemleri de içerir. Tıklama başına ödeme ile arama motoru optimizasyonu arama pazarlamasının parçalarıdır. İkisi arasındaki fark, normal aramalarda ödeme yapılmamasıdır.
 

indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | replika saat | taban puanları

Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst