Eğitimde Performans Sistemine Geçilmelidir

Turkojan

New Member
DESAM tarafından Ankara’da rutin olarak düzenlenen ‘Eğitim ve Paradigmalar” konulu Panelde “Eğitim reformlarına karşı çıkanların pek çoğunun ‘statükoculuk’ oynadığını söyleyen Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkan Gürkan Avcı, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, eğitime çeki düzen verme, çağdaş, demokratik ve bilimsel bir temele oturtma konusunda sonuna kadar haklı. Çünkü deniz bitmiş artık gidecek yer yok. Bu anlamda kararlı ve cesur adımlar atılıyor ki eğitimde daha çok yapılması gereken ve alınması gereken kararlar var. Çünkü çok zaman kaybedilmiş ve sistemin bir an önce toparlanması gerekiyor. Aydınlık ve güçlü bir gelecek için eğitim reformları şarttır” dedi.

Eğitimde bilimdışı ve akıl dışı dayatmaları çağdaş dünyanın rafa kaldırdığını söyleyen Gürkan Avcı, “Eğitim sistemimiz bu dayatma ve dogmalardan kurtuldukça Türkiye'nin önü daha da açılacaktır. Eğitim sistemine dönük eleştirilerin, ideolojik değil pedagojik gerekçelerle yapılması gerekir. Bugün ülkemizde uygulanan eğitim sistemi sanayi devrimi dönemine takılıp kalmıştır ve obsesiftir. Eğitim sisteminin anaokulundan üniversiteye kadar baştan sona kadar yeniden formatlanması ve demokratikleştirilmesi gerekir” diye konuştu.

EğıTıM SıSTEMıMıZ AHLAKLI OLMAYI ÖğRETMıYOR
Panelde konuşan Avcı şunları söyledi; Eğitimin maksadı sadece bilgi aktarmak değil, bir hayat şekli, bir tarz kazandırmaktır. Bu tarzın mühim unsurlarından biri de kimlik kazandırmaktır. Kimliğin, birey, aile ve kültürden teşekkül eden unsurlarla kurulması gerekir. Bunların yolu da milli kültür ve evrensel değerleri içinde barındıran eğitim sisteminin bilgilendirmelerinden geçer. Türk eğitim sisteminin en büyük zaaflarından birisi de öğrenciye özgüven ve yaratıcılık kazandıramamasıdır. Özentisiz, girişimci ruhun arkasında özgün bir eğitim sistemi yatar. Lise ve üniversiteden mezun gençlerimizin kendi işini kurma yerine, devletten iş beklemesi, bunun ispatıdır. Kendi kimlik ve kültürü yerine yabancı kültürlere ve yabancı dillere hayran ve özentili olması da bunun ispatıdır.

Etiği ve ahlaklı olmayı ön plana çıkaran bir eğitim sistemimiz yok. Ticarette, siyasette, sosyal ilişkilerde, trafikte dahi büyük bir yozlaşma yaşanıyor. Vahşi ve duygusuz neo-liberal ekonomik sistem, medya tarafından pompalanan tüketim çılgınlığı ve dayatılan kozmopolit kültür politikaları, kaba, faydacı ve materyalist bir toplum yarattı. Akademik gelişim sizi okuldan mezun eder, etik gelişim ise sizi topluma faydalı ve mutlu bir birey yapar. Etik ve duygusal gelişimi önemseyen eğitim sistemleri daha mutlu ve başarılı toplumlar yetiştiriyor. Bugün halkımızın büyük ihtiyacı olduğuna inandığım birbirlerine tolerans gösteren, empati kuran, kendisiyle ve insanlarla barışık, ahlaklı ve topluma faydalı diplomalı insanlar yetiştirmek için eğitim sistemimize, öğrencilerin akademik gelişiminden daha çok etik gelişimini önemseyen bir ruh kazandırmalıyız.

YILDA 700 MıLYON DOLAR YURTDIşI EğıTıMıNE GıDıYOR
Türkiye’nin yılda ortalama 700 milyon dolardan fazla parayı yurtdışında okuyan öğrenciler için dışarıya gönderdiğini ve hükümetin bu durumun önüne geçmesi gerektiğini söyleyen Gürkan Avcı, Türkiye’de vakıf üniversitelerinin önünün açılması gerekiyor. Özel okulculuğunda devlet tarafından desteklenmesi gerekiyor. Bu rekabeti ve rekabette kaliteyi ve başarıyı getirecektir. Bunları yapmadığımız sürece milyonlarca dolarımız yurtdışına akmaya ve beyin göçünü yaşamaya devam ederiz” dedi.

ÖZGÜN BıR MESLEKı EğıTıM SıSTEMı şART
Türkiye, kendisiyle aynı gelir düzeyine sahip olan ülkelerle karşılaştırıldığında mesleki eğitim programlarına katılan öğrenci sayısında geri konumda olduğunu söyleyen Gürkan Avcı, Mesleki eğitimin kaliteli hale gelmesi ve yaygınlaştırılması için kapsamlı bir idari, hukuki, mali ve teknik reforma ihtiyaç vardır. Artık mesleki eğitim sözde değil özde öne çıkarılmalı ve müfredat yenileme çalışmaları da tüm okul kademelerine yaygınlaştırılmalıdır. Geniş tabanlı sektörel eğitimin verildiği, modüler yapısıyla esneklik özelliğine sahip ve çalışma yaşamının ihtiyaçlarına cevap verebilen bir mesleki ve teknik eğitim sistemi için reformlara ihtiyaç vardır. Yüksek öğretim sisteminde çeşitliliği ve uzmanlaşmayı sağlayan, öğrencilerin yaratıcılığını ve kimliklerini ön plana çıkaran, eğitim kurumlarının birbirleriyle rekabet edebilmelerine fırsat tanıyan özgün bir Türkiye Mesleki Eğitim Sistemi tasarlanmalıdır” dedi.

PERFORMANSI YÜKSEK ÖğRETMENE 2 KAT MAAş VERıLMELıDıR
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in düşük performanslı öğretmenlere düşük maaş, yüksek performanslı öğretmenlere de diğerlerinin 2 katına kadar maaş öngören bir düzenleme getirmesi gerektiğini, bu durumda eğitim sisteminde verim ve kalitenin artacağını dahası dershane mecburiyetinin büyük oranda azalacağını söyleyen Gürkan Avcı, Üniversitelerimizde de aynı sıkıntı mevcuttur. Profesörlük unvanını aldıktan sonra hiçbir yayın çıkarmayan, mastır ve doktora öğrencisi yetiştirmeyen bir öğretim görevlisi ile önemli bilimsel çalışmalara imza atan, büyük toplumsal faydalar üreten, her sene birkaç yayını olan öğretim görevlisi aynı ücreti alıyor. Objektif ve adaletli olmak kaydıyla performansa dayalı ücretlendirmenin en kısa zamanda yürürlüğe konulması gerekiyor” dedi.
 
indirimler | replika saat | instagram pr haberleri | replika saat|  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst