En Çok Sorulanlar ve Cevapları !

Yeliz

New Member
SORU : “ Bazıları gayrı meşru yerlerde para kazanıyor ve kazandıkları şeyleri hayır olarak veriyor. Sevabı var mı? ”
CEVAP : “ Bundan hayır olmaz. Bu parayı sahiplerine vermesi lazım. Eğer mümkün değil ise hayır kurumlarına vermesi lazım fakat sevabı yoktur. ”
SORU : “ Gümüşten hariç yüzük takmak ( erkekler için ) caiz mi? ”
CEVAP : “ Hayır sadece gümüş yüzük vardır. Başka yüzük takmak kesinlikle caiz değildir. ( Demir, tunç, altın... v.s ) ”
SORU : “ Ayvansaray’daki ( Muhammet El Ensârî Hazretlerinde ki ) zemzem suyunun hükmü? ”
CEVAP : “ Âlemi imkândayız. Bunun doğru olmasında hiçbir mahsur yoktur. Ashabı Kiram keramet gösterebilir. Kendileri üstten gelirde zemzem suyu alttan gelemez mi? Zemzemden bir kol buraya gelebilir. Fakat menbağı Mekke’dedir. Bu zemzem suyunu ( Ayvansaray’daki ) bende duymuştum.
SORU : “ Kurban etinin nereleri yenir, nereleri yenmez? ”
CEVAP : “ Yenmeyen yerleri ( Tahrimen Mekruh ) ;
1-) Hayâ yerleri: Meselâ koç yumurtası tahrîmen mekruhtur yenmez.
2-) Akan kanı: Kurumuş et üzerindeki kanın sakıncası yoktur.
3-) Öd kesesi.
4-) Beze: Et ve yağ arasında bulunan küçük yağ keseleri.
5-) Bevil torbası.
Bunun haricinde kafatası tamamen, işkembe, bağırsaklar, paçalarını yemekte hiçbir mahsur yoktur.
SORU : “ Saçları ortadan ayırmanın hükmü nedir? ”
CEVAP : “ Sünnettir. Abimizde ayırıyor.
SORU : “ Üstazımızın resimlerini izinsiz çoğaltmak ve satmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Kesimlikle izinsiz çoğaltılamaz. Çoğaltılması ve satılması yasaktır. Abimiz görürse çok kızar.
SORU : “ Saça kına yakmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Caizdir. Peygamberimiz sakalına kına yakmıştır. Fakat erkeğin zaruretsiz eline, ayağına kına yakması mekruhtur. Hastalıkta ilaç olarak kullanılabilir.”
SORU : “ Saçı siyaha boyamak caiz mi? ”
CEVAP : “ şiddetle yasaktır. Çünkü ilk defa saçını siyaha Firavun boyatmıştır. Velev ki kına taşı ile olsun.
SORU : “ Üstazımızı gece ziyaret caiz mi? ”
CEVAP : “ Tabi hiçbir mahsuru yoktur. Peygamber Efendimiz gece ziyaret ediliyor. Ona dayanarak hiçbir mahsuru yoktur. Fakat bazı maddi sakıncalar olabilir. Meselâ sarhoşlar, tehlikeli insanlar mezarlıklarda iskân edebilir. Bunun için tavsiye olunmuyor.


SORU : “ Futbol mevzusunu izah eder misiniz? ”
CEVAP : “ ıster milli olsun, ister diğer maçlar olsun bunlar malayanidir. Vakti orada öldürmek haramdır. Pikniklere çıkılıyor. Yasakta etsen talebe bir yerden bir top alır yine oynar. Bunların yanına gitmeyeceksin. Onlara gözükmeyeceksin. Onları görmemezlikten gelmen lazım. Eğer onları gördüğün zaman kızmazsan cevaz vermiş olursun. Eğer gördüğün halde yasak eder kızarsan kursa yeni alışan talebeleri kurstan soğutabilirsin. Onun için dikkatli olmak lazım. şunu kabul etmek lazım ki; bu bir bela-i azimdir. Üstazımız yasak etmiştir.
SORU : “ Nüsha ( Muska ) caiz mi? ”
CEVAP : “ Salâhiyetli kişiler tarafından yazılırsa ve şer-î ölçülerde yazılırsa caizdir. Müftü Abi ( Mustafa ÖZALTIN ) ben taşıyorum. Manevî bir silah fakat cincilerin yazdığı nüshalar taşınmaz.
SORU : “ Kurban kanıyla namaz kılınır mı? ”
CEVAP : “ Hayır. Kan necistir, namaz kılınmaz. Bu ne kanı olursa olsun.
SORU : “ Gece Karabasan hadisesi var mı? ”
CEVAP : “ Vardır. Onunda çaresi var. Peygamberimizin sünnetidir. Gece yatacağı zaman 3 ıhlâs, 3 Felâk ve 3 Nas süreleri okuyarak bütün vücudunu sıvazlardı. Bu peygamber efendimizin sünnetidir.
SORU : “ ıntihar eden ebedî cehennemlik midir? ”
CEVAP : “ Hayır. Günahını çeker.
SORU : “ Kız kaçırmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Eğer kız ile erkek birbirini seviyor da aileleri istemiyorsa kaçırmakta fıkhen bir mahzur yoktur. Fakat anne ve babanın rızasını almak lazım. Aynı zamanda bizim gelenek ve göreneklerimize ters düştüğü için bu fiili yapmazsak daha iyi olur.
Bir kızı beğenirsen anne ve babana dersin. Eğer kabul etmezlerse memlekette hatun mu kalmadı kardeşim? Git başkasını al. Anne ve babanın kalbini kırma. ”
SORU : “ Sakal bırakırken hanımdan izin almak şart mı? ”
CEVAP : “Hayır gerek yoktur. Erkek bu mevzuda istediğini yapabilir. ”
SORU : “ ıkinci veya üçüncü kez evlenirken birinci hanımdan izin almak şart mı ?”
CEVAP : “ Hayır. ızin almadan ikinci, üçüncü hatta dördüncü hanımla dahi evlenebilirsin. Birinci hanım dese ki ; “ eğer ikinci kez evlenirsen intihar ederim ”dese yine de dinlenilmez, edersen et kardeşim. Zaten ikincisi geliyor denilebilir. ”
SORU : “ Vekil olarak hacca giden hacı olur mu? ”
CEVAP : “ Hayır hacı olmaz. Kimin yerine vekil olarak gitti ise o hacı olur. ”
Fakir olan bir kimse hac ayında herhangi bir sebepten dolayı oraya gitse ona o sene hac ibadetini yapması farz olur. O kimse para harcamadığı ve meşakkatini çekmediği halde hacı olabilir. Fakat vekil hacı olamaz.
SORU : “ Namaz kılarken kolları sıvamak mekruh mu? ”
CEVAP : “ Bir kişi namaz kılarken elbiseleri serbest olması lazımdır. Secdeye gittiğinde elbiselerde adeta secde eder gibi yere değmesi lazımdır. Bunun için pantolon paçasını katlamak iyi görülmemiştir. Kolları sıvamakta buna benzetilerek bazı âlimler iyi görmemiştir. Birçok âlim de kolları dirseklere kadar sıvamak mekruhtur demişlerdir. ”
SORU : “ Çorapsız namaz mekruh mu? ”
CEVAP : “ Hayır, çorapla alakalı fıkıhta hiçbir şey yoktur. Zaten çorap önceden de yoktu. şimdi de Arabistan’da hacılar hiç çorap giyinmez. şimdi çorapsızlık adeten ayıplansa bile, şeran ayıplanamaz. ”
SORU : “ şarzlı pilleri kursun elektriği ile doldurmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Bu elektrikler sizin için bağlandı. Hiçbir mahsuru yoktur. Her şey sizin için. Hocalara da caizdir. Hocalar kursta pişen yemekten dahi alabilirler. Bu şeran caizdir. Fakat adeten güzel görünmeyebilir. ”
SORU : “ Deterjanın hükmünü izah eder misiniz? ”
CEVAP : “ Deterjanın bedene çok büyük zararı vardır. Evlerde de kullanılmaması lazım. Abimizin tavsiyeleri var. Bu tavsiyelere uymak lazım.
Eğer deterjan kullanırsak kardeşlikten çıkarız diye bir şey yok. Özellikle bebeklerin ve kadınların vücutları daha hassas olduğu için kullanılmaması lazım. Tabaklarda kullanılırsa tabakları çok iyi durulamak icap eder. Fakat yine de kalıntılar kalır. Siz hiç kullanmayın !. ”
SORU : “ Mevlit hakkında bilgi verir misiniz? ”
CEVAP : “ ımamı Rabbanî Hazretleri bidat tır der. Fakat üstazımızın bazı evlatları mevlit okurlarmış. Bunu da üstazımız dinler sükût ederlermiş. Bazı meclislerde mevlit programına katılırlarmış. ”
SORU : “ Salı günü tırnak kesilir mi? ”
CEVAP : “ Bazı kitaplar tavsiye etmez ama buna bizim büyüklerimiz pek önem vermez. Tırnak gecede gündüzde her gün kesilir, hiçbir mahsuru yoktur. ”
ımamı Yusuf’a sorarlar;
__ “ Efendim gece tırnak kesilir mi? ”
__ “ Hayırlı işler tehir edilmez ”buyurmuştur. Yani bal gibide kesilir.
SORU: “ Abdest alırken okunan dualar bidat midir? ”
CEVAP : “ Hayır okunması müstehaptır. Peygamber Efendimiz zamanında bu dualar yoktu. Zahiri fıkha da itibar etmek lazım. Okuyanlara bir ey denmez. ”
SORU : “ Kolonya meselesini izah eder misiniz? ”
CEVAP : “ Biraz tuz atılırsa kullanılabilir. Oradaki kullanılan alkol normal zararlı, sarhoş eden alkol değil. Bu kimya mühendisleri tarafından söyleniyor. Ama biz ihtiyaten tuz kullansak iyi olur. Abimize, içine tuz katılan kolonyalar bazen ikram ediliyor. Kullanmayın kardeşim. Ne işe yarıyor ki. En iyisi bu. ”
SORU : “ Kurban kesilirken hayvana önce iğne vurup bayıltmak caiz mi? ”
CEVAP : “ ıslâmî bir usul olmamakla beraber bir mahsur yoktur, eti helâl olur. ”
SORU : “ Milli piyangodan çıkan paraların hepsi haram olduğu için fakir fukaraya dağıtıldığı zaman bir sevap hâsıl olur mu? ”
CEVAP : “ Hayır. Çünkü o mal onun değil ki. Fakat “ yok gözlük ” yaptığı için Allah (c.c ) memnun kalabilir. ”
SORU : “ Devlet arazisindeki ormanı kesip tarla yapmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Bal gibide caiz. Zaten o mal sizin. Devlette bunu görüyor. Ses çıkarmıyorsa bu daha iyidir. ”
SORU : “ Karanlık yerde namaz kılmada bir mahsur var mıdır? ”
CEVAP : “ Karanlık yerde namaz daha iyi kılınır. Zifiri karanlık olupta kıbleyi karıştırma tehlikesi varsa o zaman mahzur olabilir.”
SORU : “ Her gün 90 km yol gitmek mecburiyetinde olan bir kimse seferî midir? ”
CEVAP : “ Evet. Meselâ evi ızmit’te olan bir kimse, iş yeri ıstanbul’da ise seferîdir.”
SORU : “ Fabrikalarda mescit yapılıyor. Burada Cuma namazı kılmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Kimseye giriş izni verilmiyorsa ( dışarıdaki halka ) caiz değildir. Fakat mescit dış insanlara açıksa caizdir. ”
SORU : “ Bazı mescit veya camiler, uzunluğunca ortadan ikiye bölünüyor. Böyle olunca da kadınlarla erkekler aynı safta namaz kılmış oluyorlar. Caiz mi? ”
CEVAP : “ Caiz. ”
SORU : “ Selam verilirken el kaldırılır mı? ”
CEVAP : “ Hayır. Fakat uzaktan geçerken sesini duymayacak şekilde ise hem selam verebilir hem de elini kaldırabilirsin. Araba kornası çalmak, el sallamak, ayak sallamakla selam olmaz. ”
SORU : “ Ayrılırken selam verilir mi? ”
CEVAP : “ Abimiz bunu çok yapardı. Bizde şaşırırdık. Fakat daha sonra öğrendik ki bu Rasülüllahın sünneti imiş. ılk selamla son selamın arasında hiçbir fark yoktur. Gayet güzel bir hadisedir. ”
SORU : “ ıntihar edenin namazı kılınır mı? ”
CEVAP : “ ıhtilaf vardır ama kılınması daha iyidir. Bazı ulemaya göre ceza olsun için , ( Bak intihar edenin namazı bile kılınmıyor ) günahının büyüklüğünü göstermek için ve intihar olayı kalksın için kılınmaması yönünde fetva verirler. ”
SORU : “ Ailemizle beraber ( anne, baba, kardeş, bacı ) karışık olarak ıhlas Hatmi yapmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Gayet tabii. Bundan daha tabii ne olabilir? ”
SORU : “ ımam secdede iken tâbi olunur mu? ”
CEVAP : “ Bazıları bekliyor. Hâlbuki hemen tekbir alacaksın. ımam secdede ise secdede, rükûda ise rükûda uyacaksın. Ne kazık gibi ayakta bekliyorsun? Fakat rükûyu kaçırırsan o rekâta yetişmiş olamazsın. ”
SORU : “ Hoparlörle namaz caiz mi? ”
CEVAP : “ Canlı sese uymak icap eder. Ya imamın sesini duyacaksın, ya ara müezzinin. ıhtiyaten hoparlöre uymamak lazım. Eski ulemaya göre olmaz diye fetvalar vardır.
SORU : “ Hiçbir ibadet yapmayacağın halde vakıf suyu ile yatarken abdest almak caiz mi? ”
CEVAP : “ Haram olduğuna veya israf olduğuna dair bir şey söyleyemeyiz fakat doğru olduğunu da iddia edemeyiz. ”
SORU : “ şampuanın hükmünü izah eder misiniz? ”
CEVAP : “ Bütün şampuanların deterjan daniskası vardır. Çok zararlıdır. En iyisi köylerde yapılan o çirkin sabunlar var. Onlardan kullanmak lazım. şampuana haramdır diyemeyiz. ”
SORU : “ Osmanlı padişahları neden Hacca gitmedi? ”
CEVAP : “ Koca dünyanın idaresi allak bullak olabilir. Onun için hiçbir ulema cevaz vermemişlerdir. Vücubunu bırak caiz bile değildir. ”
SORU : “ Kâbe resmi bulunan seccade ile namaz kılmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Caiz değildir. Böyle bir şeye rast gelirseniz o seccadeyi kaldırırsınız ve tenbih edersiniz. ”
SORU : “ şahitler karşısında bir insan kendi nikâhını kendisi kıyabilir mi? ”
CEVAP : “ Evet. Hatta hanımının vekâletini kendisi alır. ıki tane şahit alır. Nikâhını kendisi kıyar. ”
SORU : “ Çorapla yatmanın hükmü? ”
CEVAP : “ Temiz olduktan sonra bir mahsuru yoktur. Fakat edebe muhaliftir. Aklınızda bulunsun bir yakınınız ameliyat olduğunda ayağına çorap giydirin. Çünkü insan ayağından soğuk alır ve gaz yapar, öksürük yapar. ınsan öksürürken de ameliyat yerleri zarar görebilir. ”


SORU : “ ıki anne ve baba tarafından çocukları baliğ olmadan nikâhlarını kıymak caiz mi? ”
CEVAP : “ Evet. Nikâhları kıyılmış olur. Fakat baliğ olduktan sonra illâ evlenecek diye bir şey yok. Boşayabilir. Fakat bu çocuklar baliğ olduktan sonra söylenmeli. Bir tarafla boşanmadan diğer tarafla evlenmek caiz olmaz. ”
SORU : “ Karı koca evleneceği zaman yaş farkı ne kadar olmalı? ”
CEVAP : “ Ne kadar olursa olsun. ısterse 100 yaş olsun hiçbir mahsuru yok. 100 yaşındaki bir adam 9 yaşında bir kızla evlense kız baliğe olmadan ona yaklaşamaz. Ona bakar, büyütür, baliğe olunca yaklaşabilir. ”
SORU : “ Hayızlı kadının kurban kesmesinde mahsur var mı? ”
CEVAP : “ Hayır hiçbir mahsur yoktur. Yaptığı yemeğini yemekte de bir mahsur yoktur.”
SORU : “ ıkinci Abdülhamit Han üstazımızı gördü mü? ”
CEVAP : “ şöyle duydum; 2. Abdülhamit Han ve ıbni Mevlâna Siracuddîn Hazretleri Yıldız Camiinde namaz kılarken orada 2. Abdülhamit Han’a üstazımızı göstererek “ ZAT BU KışıDıR ”der. ”
SORU : “ CALGON kullanmanın hükmü ?( Çamaşır makinesinde kireç sökücü ) ”
CEVAP : “ Eğer zararlıysa kullanılmaz. Haram diyemeyiz. Fakat vücuda zararlıdır. ”
SORU : “ Bazı yüzüklerin içinde veya üstünde yazı veya kutsal resimler var. Caiz mi? ”
CEVAP : “ Caiz değil. Kâbe’nin resmi veya Allah’ın ismi olan yüzükler belden aşağı düşmemesi lazım. Ayrıca tuvalette de kullanılmaz. ”
SORU : “ Yüzük takmada sünnet nedir? ”
CEVAP : “ Sağ veya sol elin yüzük parmağı. Buna küçük parmaklarda dâhildir. Başparmağa veya işaret parmağına kesinlikle takılmaz. ”
SORU : “ Mezarlar yer değiştirilebilir mi? ”
CEVAP : “ Evet. Zaruret varsa hürmetli bir şekilde yer değiştirilebilir. Bizim için evimiz ne ise onlar için mezarlar da öyledir. Rahatsız etmeden değiştirilebilir. ”
SORU : “ Rüyaya tabii olunur mu? ”
CEVAP : “ Hayır rüya ilim ifade etmez. Rüya gören bir kimse bazı müjdelere işaret olunabilir. Rüyaya kesinlikle itimat olunmaz. Hakikati bildirmez. ”
SORU : “ Bir kimse kurban nezir etse, o kurbanı başkası kesse caiz mi? ”
CEVAP : “ Hayır kendisi kesmesi lazım. Ateş düştüğü yeri yakar. ”
SORU : “ Evradı Bahariye müsaade alınmadan okunabilir mi? ”
CEVAP : “ Hayır, kesinlikle okunamaz hususi izin alınması lazım. ”
SORU : “ şeytan velî suretine girebilir mi? ”
CEVAP : “ Hayır. ”
SORU : “ Bir kişi öleceği zaman çocukları varken malını torunlarına bırakabilir mi? ”
CEVAP : “ Hayır. Ölmek üzere olan bir kimse malını istediği gibi taksim etmek hakkına sahip değildir. Mahkeme paylaştırır. ”
SORU : “ Gönümüzdeki dilencilere para verelim mi? ”
CEVAP : “ Tavsiye olunmuyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi varsa verilir. Fakat günümüzde meslek haline getirilmiştir. Bir gün ekmeği bulunan kimsenin şeran caiz değil. ”

SON...
 
kampanyalar | replika saat | replika saat | ajans pr | ixfy.net | sözlük | sektörel haberler | Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Üst