FAZLA MESAıDEN KAÇMAK ıSTEYEN MEMUR NE YAPMALI...

kaansebati

New Member657'e göre fazla çalışma yaptırılan memurun izin hakkı bulunmaktadır. Bunun için fazla çalışma cetveli düzenlettirilmelidir.


MEMURUN HAFTALIK ÇALIşMA SÜRESı 40 SAATTıR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

“MADDE 99- Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir."

YILLIK ıZıN AMıRıN UYGUN BULACAğI ZAMANDA VERıLıR

657 sayılı Kanunun yıllık izinlere ilişkin maddesi şu şekildedir:

"Madde 103 - Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir."

KURUMLAR, ÜCRET VERMEKSıZıN FAZLA ÇALIşMA YAPTIRABıLıR
FAZLA ÇALIşMANIN HER 8 SAATı ıÇıN 1 GÜN ıZıN VERıLıR (TAKDıR HAKKI YOK)

Kanunun 178. maddesi ise şu şekildedir:

"Madde 178 - ..
B) Kurumlar gerektiği taktirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.

Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir..."

FAZLA ÇALIşMA CETVELı DÜZENLENMELı

178. maddenin atıfta bulunduğu "Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik" 1975 yılında yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin 7. maddesi şu şekildedir:

"Madde 7 - Kurum amirleri gerekli gördükleri hallerde Devlet Memurları Kanununun 99 ve 178 inci maddelerine göre fazla çalışma yaptırabilirler.

Kurum amirleri fazla çalışma yaptıracakları memurlar için düzenliyecekleri "Fazla Çalışma Cetveli" ne memurun günde yaptığı fazla çalışma süresini kaydederler. Bu cetvel memur ve amir tarafından imzalanarak özel dosyasında saklanır."

NÖBET, FAZLA ÇALIşMA SAYILMAZ

Yönetmeliğin 5. maddesi ise şu şekildedir:

"Madde 5 - Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri fazla çalışma sayılmaz."

AÇIKLAMALAR

Yukarıdaki hükümler bir arada değerlendirilince,

1- Memura fazla çalışma yaptırılacaksa, bir fazla çalışma cetveli hazırlnamalı ve bu cetvel hem memur hem de amir tarafından imzalanmalıdır.

2- 657'nin 178. maddesi fazla çalışmanın her 8 saati için 1 gün hesabıyla izin verilmesini öngörmüştür. Burada "verilir" ifadesi kullanılmıştır. "Verilebilir" ifadesi kullanılmadığı için idarenin takdir hakkı bulunmamaktadır.

3- Yıllık izin, 657/103. madde gereğince amirin uygun bulacağı zamanda verilir. Ama amirin bu yetkiyi hiç gereği yokken (örneğin çok yoğun iş dönemi olmamasına rağmen) memurun istediği zamanda vermemesi veya hiç vermemesi, görevin kötüye kullanılması anlamına gelirki, bu suçtur aynı zamanda. Yeni Türk Ceza Kanununun 257 maddesinde "Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisinin" altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.
 
indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | replika saat | taban puanları  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst