FETVANIN BÖYLESı

Yeliz

New Member
Kanuni Sultan Süleyman,sarayın bahçesindeki armut ağaçlarını kurutan karıncaların öldürülmesi için şeyhulislam Ebussuud Efendi'den şu beyitle fetva istemiş:-Dırahta ger ziyan etse karıncaZararı var mıdır ânı kırınca(Yani ürünlere zarar veren karıncaları öldürmekte şer'an zarar var mıdır?)Ebussuud Efendi,bir beyitle cevap vermiş:-Yarın Hakk'ın divanına varınca

Süleyman'dan hakkın alır karınca
 

indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | taban puanları | kişisel sağlık | replika saat

Türkiye iş ilanları
Üst