Hatsa Danışmanlığı ve Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Kursu Soru ve Cevapları

Dilek şirikçi

Yönetim Ekibi
Sözleşmeli Sağlık Personeli Sınavı

Sağlık Tıbbi Sekreterlik Bölümü Alan Bilgisi Soru ve Cevapları​

1) Hangisi belirli bir dönemdeki araştırmayı
gösterir?
-kesitsel araştırma
2) Hangisi hastalığın bütün belirtisidir?
-sendrom
3) Hangisi epidemiyolojinin amacı değildir?
-sendromların tedavisi
4) Sınıf alt değeri ile üst değerinin toplamını
ikiye bölümü
-varyans
5) Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ıcd
hangisidir?
-ıcd9
6) Yetişkinlerin uyumu süresi ne kadardır?
-6-8
7) Kalbin sol kulakcığına hangi damar acılır?
-vena cava superıor
8) Word'de şablon değiştirmek için hangi menü
kullanılır?
-dosya/ şablonlar
9) Word'de sayfa boşlukları hangi menü
kullanılyarak yapılır?
-dosya/ sayfa yapısı
10) Kişisel internet erişim nasıl sağlanır ?
-cevirmeli bağ
11) Sekreter randevu verir iken hangisini
dikkate almaz?
-randevu günün son saatine bırakılmalıdır.
12) En fazla su emilimini sağlayan organ
-böbrek
13) Telefon konuşması ile ilgili soru
-telefonu önce arayan kapatır
14) Rektal ve anüs bölgesinin genişleyerek
iltihaplanması
-hemoroid
15) Diabetes melitus hangi sistem hastalığıdır?
-iç salgı ve metobolizma hastalığıdır
16) Bir tabağa üsten bakıldığında yuvarlak
yandan bakıldığında elips olmasına rağmen biz
onu tabak olarak algılarız bu nedir?
-algıda değişmezlik
17) Hangisi yerel yönetim değildir?
-üniversite
18) Hastanelerde halkla ilişkiler bölümünün
amacı değildir?
-aşırı uzmanlaşma
19) Fotokopi çekme işlemlerinin sıralanması
20) Dış anlamında terimin yazılması
-anterior
21) Osteotomy ne demektir?
-kemiğin kesilmesi
22) Hangisi düz kas yapısında bulunan
organdır?
-kol kası
23) Hangisi üriner sistem tanı yöntemlerinden
değildir?
- bronkoskopi
24) Hastanede çalışan ebe doktor hastabakıcı
ile ilgili yüzdelik sorusu.
- yüzde35
25) Fotokopi makinası hangi ortamda olmaz
diye soru
-ıslak ve nemli ortam
26) Kişisel internet erişim nasıl sağlanır?
- çevirmeli bağlantı
27) Kütüphanelerle ilgili soru
-halk kütüphanesi
28) Daktiloda kağıt takılan düzenege ne denir?
-şarliyo
29) Daktilonun bakımı ilgili maddelerden hangisi
yanlıştır?
-daktilo güneşte bırakılarak temizlenmesi
beklenir
30) Bilgisayarda kullanılan hafıza tipiyle ilgili
soru
-ram tipi
31) Hangisi lenf sistem organı değildir?
-tükrük bezi
32) Yönetimle ve yöneticiyle ilgili soru
-girişimcilik
33) Aşagıdaki sekreterlerden hangisi festival
vb büyük organizasyonları sağlar?
-uluslarası sekreter
34) Bilgisayarda bağlantı noktasında gereken
bilgisayarı tanıtan
-modem
35) Hangisi olumlu strese örnektir?
-sınav stresi
36) Ergonomiye aşagıdakilerden hangisi uymaz?
- personelin istediği an senelik iznini
kullanabilmesi
37) Davranışın tanımı hangisidir?
38) Kompozisyonun tanımını yapınız?
39) Grafiklerde tek değişkeni göstermek için
-çizgi grafik
40) Dizgi makinaların sınıflandırmalarından
hangisi yanlıştır?
41) En önemli hastane yönetim kaynağı
-insan
42) Aşagıdakilerden hangisi bir şahsın yargı
dokunulmaz hakkıdır?
-insani hakim hakkı
43) Acsees proğramı ile ilgili özellikler
44) Kalbten gelim duyumları bir grafik aracıyla
kağıda döken
-EKG
45) ılk yardımda kazazedenin pozisyonu ile ilgili
soru
-ilkyardımcıya kolaylık sağlar.
46) Soluk verme terimi
-insprasyon
47) Yazışma teknikleri ile ilgili soru
ilgi yazısı küçük yazılır sonrakiler büyük doğru
cevap
48) Dilekçeyle ilgili soru
- dilekçenin sonunda rica ederim.
49) Hangisi başhekimin görevlerinden değildir?
-hertürlü seminer programını hazırlamak ve
katılmak
50) Küçük kan dolaşımının görevi nedir
-
51) Sıcak carpmasında aşagıdakilerden hangisi
görülmez?
-terleme görülmez
52) Hangisi birinci basamak sağlık
hizmetlerinde verilmez?
-ileri derecede teşhis ve tetkik
53) Memurun hakları ile ilgili soru
hizmet ve calışma hakkı


Etiketler: Sağlık Tıbbi Sekreterlik kursu soru ve cevapları, hasta danışmanlığı kursu soruları cevapları, tıbbi sekreterlik kursu soruları, 2012 tıbbi sekreterlik kursu cevapları, hasta danışmanlığı ve sağlık hismetleri sekreterliği kursu soru ve cevapları, kahramanmaraş, sürekli eğitim merkezi, kurs, Tıbbi Sekreterlik Kursu
 
indirimler replika saat kurumsal SEO danışmanı taban puanları kahramanmaraş haber
Üst