Hazır CV Örnekleri

Mustafa Unal

New Member
Türkçe CV
ÖZGEÇMış HAZIRLAMA...


Özgeçmiş Yazma

Özgeçmiş, başvurulan işe uygun özellikleri ve başarıları özetleyen bir sunumdur. ıyi bir özgeçmiş sizin kim olduğunuzu, bugüne değin neler yaptığınızı, ne tür becerileriniz olduğunu, ne bildiğiniz ve ne yapmak istediğinizi anlatan bir özettir.
ışverenler;
'Neden bize başvurdu?'
'Bizim için neler yapabilir?'
'Bilgi ve yetenekleri nelerdir?'
'Kişisel özellikleri, değerleri nelerdir?'
'Özellikleri işin gerektirdiği özellikler mi?'
gibi sorulara cevap ararlar. Dolayısıyla özgeçmişiniz bu sorulara cevap verebiliyor nitelikte olmalıdır. Kısacası özgeçmişiniz işverenlere;
'Ben bu işi yapabilirim.'
'Ben bu işi istiyorum.'
'Ben bu işe ve firmaya uyum sağlayabilirim'
mesajlarını verebiliyor olmalıdır.
ÖZGEÇMış HAZIRLAMAYA BAşLAMADAN ÖNCE...


Özgeçmiş hazırlamaya başlamadan önce hedefinizi belirlemeli ve bu hedefe yönelik olarak özgeçmişinizi hazırlıyor olmalısınız.
Özgeçmişinizi genel olarak bilgi, beceri ve başarılarınızı yansıtmak üzere hazırlayabilirsiniz. Ancak spesifik olarak bir pozisyona başvuruda bulunuyorsanız, özgeçmişiniz o işin gerekliliklerine göre hazırlanmış olmalıdır. Söz konusu iş için gerekli bilgi, beceri ve kişilik özellikleri incelenerek hazırlanmış özgeçmiş daha başarılı sonuç verecek ve o işe sizin diğer kişilere göre daha uygun olabileceğinizi gösterebilecektir.
Diğer bir deyişle, tek ve standart bir özgeçmiş yerine, başvurulan işin özelliklerine göre şekillendirilmiş özgeçmişler hazırlamak daha yararlı olacaktır.


ÖZGEÇMışTE NELERDEN BAHSETMELıYıM?..


Özgeçmişiniz kendi tanıtımınızı yaptığınız önemli bir araçtır. Dolayısıyla, özgeçmişinizde yer alacak bilgiler sizi iyi tanımlayabiliyor olmalıdır. Bir özgeçmişte yer alması gereken temel bilgiler:
Kişisel Bilgiler: ısim, soyadı, adres, telefon, e-mail, doğum tarihi gibi bilgilerden oluşur.
Kariyer Hedefi: Kısa ve öz bir şekilde kariyer hedefinizi, istediğiniz işin niteliklerini tanımladığınız alandır. Eğer kapak sayfasında kariyer hedefinizden bahsettiyseniz özgeçmişinizde tekrar bahsetmenize gerek olmayabilir.
Profesyonel Deneyim (ış Deneyimi): En son iş deneyiminizden başlayarak tüm iş deneyimlerinizi, söz konusu işlerinizdeki sorumluluk ve başarılarınızı belirterek yazacağınız alandır. Burada önemli olan tarihler arasında tutarsızlık olmaması, sorumlulukların öz olarak yansıtılabilmesidir.
Eğitim: En son eğitim bilgilerinizden başlayarak, bu konudaki kariyerinizi belirteceğiniz alandır.
ışle ılgili Beceriler: ış yaşamınızda önemli olabileceğini düşündüğünüz teknik ve teknik olmayan bilgi ve becerilerinizi içerir. Bilgisayar ve yabancı dil bilgisi, teknik bilgi ve beceriler burada yer alabilecek bilgilerdir.
ılgi alanları, ödüller, gönüllü faaliyetler, yayınlanmış eserler gibi bilgiler başvurulan iş ya da kariyer hedefleri açısından önem taşıyorsa bahsedilmelidir.
Referanslar ise, isteğe bağlı olarak yer alacak bir bölümdür. Belirtilecek bir referans varsa yazılmalı yoksa bu alan özgeçmişte yer almamalıdır. Referans olarak belirtilecek kişilerin daha önce birlikte çalışılmış kişiler olması tercih edilmelidir. Aynı zamanda, referans olarak belirtilen bu kişilerin önceden izinlerinin alınmış olması da oldukça önemlidir.
Referanslar üstlenilecek görevin sorumluluk derecesine göre önem kazanmaktadır. Yetki içeren pozisyonlara yapılan başvurularda, işverenler, teklif yapmadan önce referans kontrolü yapmaktadırlar. Bu tip işlerde, sizin işi alabilmenizde referanslarınızın önemi oldukça büyüktür.
Gerçekte, iş değiştirmeyi düşünen kişiler referans konusuna yeterince önem vermemektedirler. ış değiştirmeyi düşünen bir kişinin aklına ilk olarak, özgeçmişini nasıl oluşturacağı, görüşmede nelerle karşılaşabileceği gibi sorular gelmektedir. Halbuki, referans kontrolü tüm bunları bütünleyen ve kişinin işe kabul edilme aşamasında son derece kritik bir rol oynayan unsurdur.
Görüşmelerde oluşan izlenimler bireyin işe kabul edilmesinde önemli rol oynar. Referanslar ise, bu izlenimlerin adayı profesyonel geçmişinde tanıyan kişilerce teyit edilmesi anlamına gelmektedir.
Aynı nitelikteki kişiler arasında tercih yapmanın güçleştiği durumlarda da referans kontrolünün önemi artmaktadır.


Referans verilecek kişileri belirlerken nelere dikkat etmek gerekir?


Referansların belirlenmesi aşamasında dikkat edilmesi gereken bir kaç konu vardır. Referanslarınız belirtirken, söz konusu kişilerin sizi tanıyan, daha önce birlikte çalıştığınız kişiler olmasına dikkat etmelisiniz. Sizi tanımayan, çalışma şekilleriniz hakkında bilgi sahibi olmayan kişileri referans olarak belirtmeniz negatif etki yaratabilir. ışverenlerin, referans olarak belirttiğiniz kişilerle temas ettiğinde sizin hakkınızda yeterince bilgi sahibi olmayan ya da sizi tanımayan kişilerle karşılaşmaları işi alamamanıza neden olabilir.
Özetle, referans olarak belirteceğiniz kişiler;
Daha önce beraber çalıştığınız yöneticiler va çalışma arkadaşlarınız,
Çalıştığınız firmalarda ya da müşterilerde irtibatta bulunduğunuz, birebir çalıştığınız kişiler,
Akademi dünyasından daha önce beraber çalıştığınız öğretim kadrolarından kişiler olabilir.
Referans olarak belirteceğiniz kişiler hakkındaki bilgilerinizin eksiksiz olması da oldukça önemlidir. Referans göstereceğiniz kişilerin;
ısim
Unvan
şirket
Adres
Telefon Numarası
Faks
E-mail bilgilerini temin ediyor olmanız önem taşımaktadır.
Referans listenizi oluşturduktan sonra, başvurduğunuz işlere ve şirketlere göre gruplandırma yapmanız yaralı olacaktır. şöyle ki eğer teknoloji sektörüyle ilgili bir şirkete yaptığınız başvurularda daha önce benzer bir firmada çalıştıysanız bu firmadan göstereceğiniz referansları ön plana çıkarmak yararlı olabilir.
Referans gösterilecek kişilerin, konu ile ilgili onayını almanız son derece önemlidir. Referans gösterilen kişiyle temas kurulması durumunda bu kişinin konudan haberdar olmaması negatif etki yaratabilir.


ÖZGEÇMış ıPUÇLARI
Olumlu olun.
Yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermeyin.
Dilbilgisi ve yazım kurallarına dikkat edin.
Mümkün olduğunca kısa ve öz bir özgeçmiş hazırlayın.
Gereksiz kelimeler kullanmayın.
Politik ve dini içerik kullanmayın.
Açık ve net olarak kendinizi ifade edin.
Başvurduğunuz pozisyon ya da kariyer hedefinizle ilgili olmayan özelliklerinizden bahsetmeyin.
Eğer kapak yazınızda kariyer hedefinizden bahsediyorsanız özgeçmişinizde tekrar bahsetmeyin.
Özgeçmişinizi tamamladıktan sonra başka bir kişinin okumasını sağlayın ve yorumlarını alın.
Özgeçmişin size işi değil görüşmeyi sağladığını unutmayın.
Özgeçmiş yazmanın değişmez formülleri olmadığını unutmayın.
Bir işe kabul edilebilmeniz için öncelikle görüşmeye çağırılmanız gereklidir. Görüşmeye çağırılabilmeniz için iyi bir özgeçmişinizin olması şarttır. Bu yüzden iyi yazılmış bir özgeçmiş sizi hayalinizdeki işe götürecektir. Tüm özgeçmişlerin arasında göze çarpabilmek için, işverende ilgi uyandıracak, yüksek enerjiyle yazılmış, güven verici bir özgeçmiş hazırlayabilirsiniz. Hedefinizi belirleyerek belirli pozisyonlar için özgeçmişinizi kişiselleştirebilirsiniz. Hatta işverende sizinle çalışmak için heyecan uyandırabilirsiniz. "101 More Best Resumes", bugünkü acımasız rekabet ortamında size önemli avantajlar sağlayacak, hayalinizdeki işe ulaşmanızda rol oynayacak, yol gösterici bir kitaptır.


Profesyonel Özgeçmiş Yazma Derneği'nin desteği ile hazırlanan bu kitap, derneğin sertifikalı üyeleri tarafından yazılmıştır. ış arama konusu, son yıllarda radikal bir evrim geçirmiştir. Bu kitaptaki "ıpuçları" bölümünde, yazarlar, elektronik ortamda iş arama ile ilgili her düzeydeki iş arayanlara yönelik kritik ipuçları vermekte ve en gelişmiş elektronik formatları ve stratejileri sunmaktadırlar. "101 More Best Resumes" iş dünyasındaki en iyi yazarlar tarafından yazılmış, başarısı kanıtlanmış bir kılavuzdur.


Özgeçmiş Tipleri


Özgeçmişinizi vurgulamak istediğiniz özellikleriniz ve geçmiş deneyimlerinizi göz önünde bulundurarak farklı şekillerde hazırlayabilirsiniz. En sık kullanılan özgeçmiş tipleri kronolojik ve işlevsel özgeçmişler olarak nitelenebilir. Son yıllarda yoğun olarak kullanılan diğer bir tip ise kronolojik ve işlevsel tiplerin bir araya getirilmesi ile oluşan karma özgeçmişlerdir.


Kronolojik
En çok kullanılan özgeçmiş formatıdır. Bu formatta, temel olarak iş deneyimlerinin vurgulanması amaçlanır. En yeni iş deneyimi en başta olmak üzere kronolojik olarak iş deneyimleri belirtilir.


Kronolojik özgeçmiş, eğer son çalışılan iş başvurulan işle paralellik taşıyorsa yararlı olabilir. Kariyer değişikliği yapmak isteyen, çalışma hayatına ara vermiş kişilerin kronolojik özgeçmiş kullanmaları olumsuz sonuç verebilir.


ışlevsel
Kronolojik özgeçmişten farklı olarak bu tip özgeçmişlerde kişinin beceri ve başarıları vurgulanmaktadır. ış deneyimi özet olarak yer almakta ve beceri ve başarılar en başta sunulmaktadır. Böylelikle, özgeçmişi gözden geçirecek kişinin işin gerektirdiği özelliklerle sizin özellikleriniz arasında bağlantıyı kurması sağlanmış olur.


ışlevsel özgeçmiş, özellikle benzer iş deneyimlerine sahip kişiler için oldukça yararlı olabilir. Böylece, çarpıcı olamayacak bir iş deneyimi oldukça etkili bir şekilde anlatılmış olacaktır.


ışlevsel özgeçmişler zaman zaman "Bazı bilgiler saklanıyor mu?" endişesini gündeme getirebilecek olsa da bilgi ve becerilerini vurgulamasına yardımcı olur.


Karma
Karma özgeçmişler, işlevsel ve fonksiyonel özgeçmişlerin bir araya getirildiği özgeçmiş tipleridir. Bu formatta hazırlanmış özgeçmişlerde işlevsel özgeçmişin tüm yapısı korunur ve iş deneyimi daha belirgin bir halde sunulur. ış deneyimi işlevsel özgeçmişe göre daha fazla, kronolojik özgeçmişe göre ise daha az belirgindir. Böylece hem bilgi, beceri ve başarılar daha net olarak ortaya konulabilir; hem de "Bazı bilgiler saklanıyor mu?" endişesi ortadan kaldırılmış olur.


Karma özgeçmişler pek çok açıdan uygun olsa da, halen çoğu işveren kronolojik özgeçmişleri daha kolay takip edilebilir ve anlaşılır olarak değerlendirmektedir.
CV Hazırlama Teknikleri


Gazetelerin insan kaynakları eklerinde ve şirketlerin eleman arama ilanlarında sık sık rastladığımız iki kelime var.
CV (Curriculum Vitae)
Resumé


Curriculum, Latince koşu, yarış anlamına gelir. Curriculum Vitae ise "hayat yarışı" olarak çevrilebilir dilimize. Resumé ise Fransızca'dan gelir. "Özet" anlamına gelir.
Türkçe'de her ikisine karşılık "özgeçmiş" sözcüğü kullanılmaktadır.
Kısacası CV, niteliklerinizin, becerilerinizin, deneyimlerinizin ve başvurduğunuz konu ile ilgili diğer özelliklerinizin yer aldığı, açık ifadeli ve kolay anlaşılan, okuyan kişiyi etkilemeye yönelik bir özettir.
Mükemmel CV


Her kapıyı açan, sizi anında iş sahibi yapan "mükemmel CV" diye birşey yoktur.
Bir özgeçmişin tek amacı sizin bir iş görüşmesine çağrılmanızı sağlamaktır.
Bu nedenle "mükemmel CV", mülakata çağrılmanızı sağlayan CV'dir diyebiliriz.


CV'nin görevi kapıyı aralamaktır. Kapı aralandıktan sonra içeri girmek ise sizin kişiliğinize, becerilerinize, zekanıza ve elbette işe uygunluğunuza kalmıştır.


CV'niz, gelecekteki işvereninizin sizin hakkınızda edindiği ilk izlenimdir. ılk izlenimi silmek ya da değiştirmek mümkün olmadığına göre, "ilk" izlenimin aynı zamanda "doğru" izlenim olması çok önemlidir.
ışverenin Gözüyle
ışveren, hemen hergün onlarca hatta yüzlerce iş başvurusu ile karşı karşıya kalır.
Özellikle iş ilanı verildiği zaman gelen CV'leri detayları ile okuyup işe uygun nitelikleriniz olup olmadığını görmek için zaman yoktur. Gelen CV'lere göz atılır ve daha önceden belirlenmiş anahtar noktalara bakılır. Örneğin yaş, deneyim, nitelik, düzgün ya da kötü bir CV, çok kısa ya da çok uzun CV gibi. Anahtar tarama alanlarına uygun olmayan CV, benzerleri gibi çöp kutusunu boylar.


ııyi hazırlanmış bir CV, tasarımı ve sunumu ile yüzlercesi arasından farkedilmeyi sağlamalıdır. CV, sade, net, iyi düzenlenmiş ve konuyla ilgili olmalıdır. Deneyimleriniz, becerileriniz ve eğitiminizle ilgili önemli noktalara işaret etmelidir.


Ön elemeyi geçen CV'ler, konuyla ilgili bir yöneticiye iletilir. Yönetici, kendisine iletilen CV'lerin miktarına ve vaktine göre CV'nizi bir süre inceler, şanslıysanız tümünü okur. Tümünü okumasını sağlayacak şey aranan nitelikleri taşıması kadar ilginç olması, diğerlerinden farklı ve yaratıcı olmasıdır.


Bu nedenle CV'nizin sadece farkedilir olması değil, aynı zamanda doğru ve hedefe odaklanmış bilgi sunması önemlidir. CV sizin kişiliğinizin aynasıdır. Gelecekteki işvereninizi sizin şirket için faydalı, yaratıcı, düşünme ve fikir üretme becerisine sahip olduğunuz konusunda ikna edebilmelidir.
CV'niz bunları sağlarsa, nihai listeye ve hatta mülakata davet edilecekler listesine girersiniz.


Bu arada unutulmaması gereken bir nokta, CV'nizin önüne yazacağınız etkileyici bir mektuptur.


CV Hazırlamanız ıçin 14 Öneri


1. Hedefe Odaklanın
ıyi bir CV, hedefe ve işe odaklanmış olmalıdır. Çok zeki ya da şirin görünmeye çalışmayın. Sonuçta bir işverenden değerli vaktini ve parasını sizin diğer başvuranlardan daha iyi olduğunuza karar vermesi için harcamanızı istiyorsunuz. ışveren, sizin deneyimlerinizin, eğitiminizin ve becerilerinizin yeterliliğine bakacaktır. Esprilerinize değil.


2. Uzunluk
Yeni mezunlar ve 1-2 yıl iş deneyimi olanlar için 1 sayfa, deneyimliler için en fazla 2 sayfa olmalıdır.
CV'de 3. sayfa sadece yayınlanmış eserleriniz, verdiğiniz ya da katıldığınız eğitimler, konferanslar gibi listeler için kullanılmalıdır.


Ön mektup kesinlikle 1 sayfayı aşmamalıdır.


3. Yazım Kuralları ve Noktalama ışaretlerine Dikkat Edin
ıfade bozuklukları, dilbilgisi hataları, yazım ve noktalama işareti hataları CV'niz ne kadar iyi olursa olsun sizin "dikkatsiz" ve "özensiz" bir kişi olduğunuza işaret eder.


Kullandığınız dil anlaşılır ve yalın olsun.
CV'nizi yazdıktan sonra birkaç kere okuyun ve dikkatli bir yakınınıza da okutun. Sizin gözünüzden kaçanları o görebilir.


4. Sayılar Önemlidir
Sayılar çarpıcıdır ve akılda kalır. CV'nizde sayı kullanın.


Bir sayı bazen on sözcükten daha fazla şey ifade eder. Örneğin "satışların artmasına katkıda bulundum" yerine "satışların %45 artmasında payım oldu" daha çarpıcıdır.


5. ılanda Satır Aralarına Dikkat Edin
ılanı dikkatle okuyun. Tekrar okuyun.
ılanda aranan yapıya uygun bir CV hazırlayın. Her farklı iş başvurusu için ayrı bir CV hazırlamanız gerekebilir, özellikle faklı alanlarda deneyimliyseniz. Ancak CV'nizin yanlış yönlendirici olmamasına dikkat edin.


ılanda işverenin kullandığı sözcüklere, vurguladığı niteliklere dikkat edin. Hazırladığınız CV ve ön mektupta bu sözcükleri ya da eşanlamlılarını kullanın.
Mümkünse şirketin web sitesini inceleyerek kurum yapısı ve kültürü hakkında bilgi edinin. Bu bilgileri CV'nizi hazırlarken kullanabilirsiniz.


6. Pozisyonun Size Uygun Olması Önemlidir
Eğer ilan, sizin sahip olduğunuz nitelikler ile uyuşmuyorsa boşyere CV'nizi göndermeyin çünkü çöpe gidecektir. Gereksiz kağıt, pul, posta masrafına ek olarak karşı tarafın da zamanını çalmış olursunuz.


7. CV Bir Satış Aracıdır
Kendinizi, becerilerinizi, deneyimlerinizi ve yeteneklerinizi değil, bütün bunların işverene sağlayacağı faydayı sattığınızı unutmayın. Abartmadan ama canlı ve yaratıcı olun. Sizi işe almakla işverenin neler kazanacağını vurgulayın.


8. CV'niz Güzel ve Temiz Görünmeli
Temiz, sade ve basit bir format kullanın. MSWord ve benzeri yazılımlardaki hazır formatları kullanacaksanız en sade olanını tercih edin. Süslemeler, bol renk ve kontrasttan kaçının. CV'niz kolay okunur olmalı. CV'nize yakın tarihlerde çekilmiş bir fotoğrafınızı eklerseniz daha iyi olur. Ancak dikkat! Fotoğrafınız işe yönelik ve yakın tarihli olmalı. 10 yıl önceki haliniz değil.


Çok önemli bir nokta; CV'nizde süslü fontları kesinlikle kullanmayın. Eğer CV'nizi e-mail ile gönderecekseniz standart fontların dışına kesinlikle çıkmayın. Alıcının bilgisayarında sizin fontunuz yoksa sadece karakter çorbası olarak görülecek ve çöp kutusunu boylayacaktır.


9. Hayallerinizden ya da Bebekliğinizden Değil, Yakın Zamanda Yaptıklarınızdan Bahsedin
Pozisyonla ilgili, önemli bilgileri öncelikle yazın.
CV'nizi yazarken aranan niteliklere en yakın ve en yeni deneyimlerinize odaklanın. Konuyla ilgisi olmayan ya da çok eski deneyimlerinizi ya yazmayın ya da çok kısa bir cümle ile, CV'nin sonunda anlatın. ışveren, sizin şu anda ve kısa süre öncesine kadar ne yaptığınızla, bunların aranan özelliklere ne kadar uyduğuyla ilgilidir, bebekliğiniz ya da gelecek hayallerinizle değil.


10. Dürüst Olun
Fazla gelişmiş hayalgücüne dayalı CV'lerin sahipleri eninde sonunda kendilerini zor durumda bulurlar. Gerçekleri abartarak ya da yalan söyleyerek girdiğiniz bir işte her an yalanınızın ortaya çıkması korkusuyla çalışmaya değer mi? Saklayacak çok şeyiniz olduğu için böyle bir ortamda ne yöneticinizle ne de diğer çalışanlarla iyi iletişim kurmanız mümkün olmayacaktır. Gerçek olmayan beyanda bulunmak sizin itibarınızı ve güvenilirliğinizi de zedeleyecektir.


11. Kurallara Uyun
CV'nizi ilanda istenen nitelikte hazırlayın.
Referans numarası verilmişse mutlaka yazın. CV'ye, mektuba ve posta ile gidecekse zarfa referans numarasını yazın.


Eğer e-mail ya da faks ile de gönderebileceğiniz belirtilmişse dilediğiniz şekilde gönderin. Ama özellikle posta ile göndermeniz istenmişse kurala uyun, postalayın.


12. Postada ve şirket ıçinde Kaybolmayın
Postalamadan önce alıcının adının ve adresinin doğru olduğunu kontrol edin, zarfın üzerinde sizin de adınızın ve adresinizin yer aldığından emin olun. Posta ile gönderiyorsanız ve ilanda zaman kısıtlaması varsa APS ile ya da Taahhütlü göndermenizde fayda var.
Ön mektubunuzda hitap ettiğiniz kişi ile zarfın üzerindeki ismin aynı olduğundan emin olun.
ılanda referans numarası verilmişse mutlaka zarfa, ön mektubunuza ve CV'nizin başına referansı koyun.


13. Tekrarlardan Kaçının
CV'nin içinde yer alan bilgileri ön mektupta tekrarlamayın. Bu bir "ön" mektup. Kısa ve hedefe odaklanmış olmalı. Kendinizi kısaca tanıtın, kendinizi işe uygun görme nedenlerinizi ve ilgili deneyimlerinizi çok kısaca belirtin. ış ve şirket hakkındaki ilginizi ve heyecanınızı gösterin. Mektubu, başvurunuza cevap beklediğinizi ve görüşmeye istekli olduğunuzu belirterek, saygıyla bitirin.


14. E-mail Kullanırken Dikkatli Olun
E-mail ile işbaşvurusu yapmak hızlı ve ucuz bir yöntem ama bazı noktalara dikkat edilmezse CV'nizin çöpe gitmesi de aynı hızda olabilir.
Eğer birden fazla işe başvuruyorsanız herbirisine ayrı ayrı e-mail gönderin. Kesinlikle ayni e-mailde birden fazla iş adresi bulundurmayın. Her işveren kendisini özel hissetmek ister.
Mail programında, düz yazı şeklinde hazırlanan CV'leri okumak zordur. Ayrıca Türkçe font problemi de çıkabilir. CV'nizi ve ön mektubunuzu mutlaka MSWord gibi bir yazılımda hazırlayıp e-mail'e ek olarak gönderin. Ancak e-mailin de ne olduğunu (Subject/konu) kısmında belirtin.
CV'nizi save ederken vereceğiniz isim size ait olsun. "CV" ya da "özgeçmiş" gibi anlamsız bir sözcük kullanmayın. Herkes aynı adla gönderirse save edilmesi mümkün olamaz.
Ve son olarak e-mailinizin alındığına dair teyit isteyin.


CV ıçin Yap ve Yapmalar
Etkileyici olmasına dikkat edin ama hayal gücünüz fazla açılmasın.
CV'nizi kısa tutun. En fazla 2 sayfa.
Detaya ve seçtiğiniz sözcüklere çok dikkat edin.
Kolay okunabilmesi için bilgisayarda ya da daktiloda yazın. El yazısı kullanmayın.
Yazım, noktalama ve dilbilgisine dikkat!
CV'nizde ilanla ilgili bilgiler olsun.
Tarihlere göre sıralamada arada büyük tarih atlamaları olmasın.
Keskin gözlü, güvenilir bir tanıdığa okutun.
Sade ve kolay okunur olsun.
Standardın dışında bir format kullanın.
Yaratıcı pozisyonlar için yaratıcı davranın.
Başarılı Bir Özgeçmiş...


Özgeçmişiniz, bir işi alabilmeniz için ilk adımdır. Bir aday olarak işverenin karşısına ilk olarak özgeçmişiniz ile çıkarsınız. Bu ilk karşılaşmanızda özgeçmişinizin işvereni etkilemesi için sadece birkaç saniyesi var. Bu nedenle, işverenin karşısına gelecek olan özgeçmişinizi hazırlarken çok dikkatli ve özenli olmalısınız.


Özgeçmişinize mutlaka önyazı ekleyin.


Özgeçmişinize ekleyeceğiniz ön yazı, dikkat çekmenizi ve yüzlerce özgeçmiş arasında hatırlanmanızı sağlayacaktır. Bunun için ön yazıda, öncelikle başvurduğunuz pozisyonu ve o pozisyondan nasıl haberdar olduğunuzu belirtin. Ardından, yeteneklerinizi, deneyimlerinizi ve başarılarınızı, iş tanımı ile ilgili olacak şekilde kısaca anlatın. Bunlardan bahsederken, bu işi yapabilecek ve başarılı olacabilecek biri olduğunuzu göstermeniz ve işvereni ikna etmeniz gerekiyor. Son olarak da istenmesi halinde görüşmeye hazır olduğunuzu belirterek ön yazınızı sonlandırabilirsiniz.
Başvurunuza bir önyazı eklerseniz, önyazısı olmayan özgeçmişlerin önüne doğrudan geçmiş olursunuz. Önyazısı olan bir özgeçmişin değerlendirilme ihtimali çok yüksektir.
Önyazı sizin, başvurduğunuz şirket için ne yapabileceğiniz hakkındadır. Onların sizin için ne yapabileceği değil. Bu yüzden, önyazınızın odağı siz değil şirket olmalı.
Her başvuruya eklediğiniz bir önyazı yerine, her başvuru için ayrı bir önyazı hazırlayarak, önem verdiğinizi hissettirin
Özgeçmişiniz nasıl olmalı?
ışverenlerin her gün gördüğü klasik özgeçmişlerden kaçının. Aşırıya kaçmadan, biraz fark yaratmaya çalışın.
ışverenler, özgeçmişleri okurken düşünmezler. Sadece istedikleri mevcut mu diye bakarlar. Onu etkilemek için sadece birkaç saniyeniz olduğunu unutmayın. O yüzden, genele yönelik bir özgeçmiş yerine, o işe göre düzenlediğiniz bir özgeçmiş kullanın.
Özgeçmişinize fotoğrafınızı eklemeyi ihmal etmeyin. Ekleyeceğiniz fotoğraf mümkün olduğu kadar şu anki halinizi göstermeli ve eski olmamalı.
Başlık koymayı unutmayın. Özgeçmişinizin başlığı, okuyanın dikkatini çeken ilk şey olacaktır. “Beni tanımanız gerek!”, “Aradığınız kişi benim!” gibi başlıklardan kaçının.
ıpuçları


Olumlu olun.
Yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermeyin.
Dilbilgisi ve yazım kurallarına dikkat edin.
Mümkün olduğunca kısa ve öz bir özgeçmiş hazırlayın.
Gereksiz kelimeler kullanmayın.
Politik ve dini içerik kullanmayın.
Açık ve net olarak kendinizi ifade edin.
Başvurduğunuz pozisyon ya da kariyer hedefinizle ilgili olmayan özelliklerinizden bahsetmeyin.
Eğer kapak yazınızda kariyer hedefinizden bahsediyorsanız özgeçmişinizde tekrar bahsetmeyin.
Özgeçmişinizi tamamladıktan sonra başka bir kişinin okumasını sağlayın ve yorumlarını alın.
Özgeçmişin size işi değil görüşmeyi sağladığını unutmayın.
Özgeçmiş yazmanın değişmez formülleri olmadığını unutmayın. Özgeçmişinizi vurgulamak istediğiniz özellikleriniz ve geçmiş deneyimlerinizi göz önünde bulundurarak farklı şekillerde hazırlayabilirsiniz.


En sık kullanılan özgeçmiş tipleri kronolojik ve işlevsel özgeçmişler olarak nitelenebilir. Son yıllarda yoğun olarak kullanılan diğer bir tip ise kronolojik ve işlevsel tiplerin bir araya getirilmesi ile oluşan karma özgeçmişlerdir. Kronolojik En çok kullanılan özgeçmiş formatıdır. Bu formatta, temel olarak iş deneyimlerinin vurgulanması amaçlanır. En yeni iş deneyimi en başta olmak üzere kronolojik olarak iş deneyimleri belirtilir.


Özgeçmiş nedir


Özgeçmiş, başvurulan işe uygun özellikleri ve başarıları özetleyen bir sunumdur. ıyi bir özgeçmiş sizin kim olduğunuzu, bugüne değin neler yaptığınızı, ne tür becerileriniz olduğunu, ne bildiğiniz ve ne yapmak istediğinizi anlatan bir özettir. ışverenler;


'Bizim için neler yapabilir?'
'Bilgi ve yetenekleri nelerdir?'
'Kişisel özellikleri, değerleri nelerdir?'
'Özellikleri işin gerektirdiği özellikler mi?'


gibi sorulara cevap ararlar. Dolayısıyla özgeçmişiniz bu sorulara cevap verebiliyor nitelikte olmalıdır. Kısacası özgeçmişiniz işverenlere; 'Ben bu işi yapabilirim.' 'Ben bu işi istiyorum.' 'Ben bu işe ve firmaya uyum sağlayabilirim' mesajlarını verebiliyor olmalıdır.


Özgeçmiş hazırlamaya başlamadan önce


Özgeçmiş hazırlamaya başlamadan önce hedefinizi belirlemeli ve bu hedefe yönelik olarak özgeçmişinizi hazırlıyor olmalısınız. Özgeçmişinizi genel olarak bilgi, beceri ve başarılarınızı yansıtmak üzere hazırlayabilirsiniz. Ancak spesifik olarak bir pozisyona başvuruda bulunuyorsanız, özgeçmişiniz o işin gerekliliklerine göre hazırlanmış olmalıdır. Söz konusu iş için gerekli bilgi, beceri ve kişilik özellikleri incelenerek hazırlanmış özgeçmiş daha başarılı sonuç verecek ve o işe sizin diğer kişilere göre daha uygun olabileceğinizi gösterebilecektir. Diğer bir deyişle, tek ve standart bir özgeçmiş yerine, başvurulan işin özelliklerine göre şekillendirilmiş özgeçmişler hazırlamak daha yararlı olacaktır.


Özgeçmişte nelerden bahsetmeliyim
Özgeçmişiniz kendi tanıtımınızı yaptığınız önemli bir araçtır. Dolayısıyla, özgeçmişinizde yer alacak bilgiler sizi iyi tanımlayabiliyor olmalıdır. Bir özgeçmişte yer alması gereken temel bilgiler:


Kişisel Bilgiler: ısim, soyadı, adres, telefon, e-mail, doğum tarihi gibi bilgilerden oluşur.


Kariyer Hedefi: Kısa ve öz bir şekilde kariyer hedefinizi, istediğiniz işin niteliklerini tanımladığınız alandır.(Eğer kapak sayfasında kariyer hedefinizden bahsettiyseniz özgeçmişinizde tekrar bahsetmenize gerek olmayabilir.)


Profesyonel Deneyim (ış Deneyimi): En son iş deneyiminizden başlayarak tüm iş deneyimlerinizi, söz konusu işlerinizdeki sorumluluk ve başarılarınızı belirterek yazacağınız alandır. Burada önemli olan tarihler arasında tutarsızlık olmaması, sorumlulukların öz olarak yansıtılabilmesidir.


Eğitim: En son eğitim bilgilerinizden başlayarak, bu konudaki kariyerinizi belirteceğiniz alandır.


ışle ılgili Beceriler: ış yaşamınızda önemli olabileceğini düşündüğünüz teknik ve teknik olmayan bilgi ve becerilerinizi içerir. Bilgisayar ve yabancı dil bilgisi, teknik bilgi ve beceriler burada yer alabilecek bilgilerdir. ılgi alanları, ödüller, gönüllü faaliyetler, yayınlanmış eserler gibi bilgiler başvurulan iş ya da kariyer hedefleri açısından önem taşıyorsa bahsedilmelidir.


Referanslar ise, isteğe bağlı olarak yer alacak bir bölümdür. Belirtilecek bir referans varsa yazılmalı yoksa bu alan özgeçmişte yer almamalıdır. Referans olarak belirtilecek kişilerin daha önce birlikte çalışılmış kişiler olması tercih edilmelidir. Aynı zamanda, referans olarak belirtilen bu kişilerin önceden izinlerinin alınmış olması da oldukça önemlidir.


Özgeçmiş türleri
Kronolojik özgeçmiş, eğer son çalışılan iş başvurulan işle paralellik taşıyorsa yararlı olabilir. Kariyer değişikliği yapmak isteyen, çalışma hayatına ara vermiş kişilerin kronolojik özgeçmiş kullanmaları olumsuz sonuç verebilir.


ışlevsel Özgeçmiş Kronolojik özgeçmişten farklı olarak bu tip özgeçmişlerde kişinin beceri ve başarıları vurgulanmaktadır. ış deneyimi özet olarak yer almakta ve beceri ve başarılar en başta sunulmaktadır. Böylelikle, özgeçmişi gözden geçirecek kişinin işin gerektirdiği özelliklerle sizin özellikleriniz arasında bağlantıyı kurması sağlanmış olur. ışlevsel özgeçmiş, özellikle benzer iş deneyimlerine sahip kişiler için oldukça yararlı olabilir. Böylece, çarpıcı olamayacak bir iş deneyimi oldukça etkili bir şekilde anlatılmış olacaktır. ışlevsel özgeçmişler zaman zaman "Bazı bilgiler saklanıyor mu?" endişesini gündeme getirebilecek olsa da bilgi ve becerilerini vurgulamasına yardımcı olur.


Karma özgeçmişler, işlevsel ve fonksiyonel özgeçmişlerin bir araya getirildiği özgeçmiş tipleridir. Bu formatta hazırlanmış özgeçmişlerde işlevsel özgeçmişin tüm yapısı korunur ve iş deneyimi daha belirgin bir halde sunulur. ış deneyimi işlevsel özgeçmişe göre daha fazla, kronolojik özgeçmişe göre ise daha az belirgindir. Böylece hem bilgi, beceri ve başarılar daha net olarak ortaya konulabilir; hem de "Bazı bilgiler saklanıyor mu?" endişesi ortadan kaldırılmış olur. Karma özgeçmişler pek çok açıdan uygun olsa da, halen çoğu işveren kronolojik özgeçmişleri daha kolay takip edilebilir ve anlaşılır olarak değerlendirmektedir.

ıngilizce CV
Aşağıda resmini gördüğünüz CV örneği ıngilizce olarak hazırlandı.
CV (iş başvuru) örneğini aşağıdaki linkten word dökümanı olarak indirip istediğiniz şekilde çevirebilirsiniz. [attachment=1611]


Etiketler: Hazır CV Örnekleri, Cv örnekleri, cv örneği, şablonu, özgeçmiş şablonu, özgeçmiş kağıdı, cv kağıdı
 

Ekli dosyalar

indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | replika saat

Bahsegel

Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst