ımam-ı Azam Ebu Hanife Kimdir ?

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
ımam-ı Azam Ebu Hanife Kimdir ?

ısmi Numan, babasının adı Sabit, dedesinin adı Züta’dır. Hicri 80, Miladi 699 senesinde dünyaya gelip Hicri 150 Miladi 767 senesinde yetmiş yaşında iken Bağdat’ta hapsedildi, dövüldü ve zehirlenerek şehit edildi. Lakabı “ımam-ı Azam” künyesi “Ebu Hanife”dir ki “doğru inanıp ıslama gönül verenlerin babası” demektir. Hanife isminde bir kızı yoktur. Babası ve dedesi Hz Ali kerremellahü veche efendimizi görüp sohbetinde bulunmakla şereflenmiş, ıran’ın ileri gelenlerindendir. Küfede doğup büyüdü ailesinden çok üstün bir ıslam terbiyesi aldı. Eshab-ı kiramdan Enes bin Malik Abdullah Ebi Evfa-ı Vâsile bin Eska’ı Sehlbin Saideyi ve en son vefat eden Ebut-tufeyl Amr bin Vasile’yi gördü. Küçük yaşta hafız olup sarf, nahiv ve edebiyatı öğrendi. Kelam ilmini öğrendikten sonra fıkıh ilmini öğrenmek üzere Hammad bin Ebi Süleyman’ın ders halkasına katılıp yirmi sekiz yıl devam etti. Bu arada Ata bin Ebi Rebah ve daha birçok meşhur âlimlerden tefsir, hadis ve fıkıh okudu ve şer-i ilimlerde emsalsiz bir dereceye ulaştı. Tefsir, hadis, kelam ve fıkıh ilminde zamanın en üstünü ve en ehlisünnetin reisi oldu.

ımam-ı Azam Ebu Hanife Kuran-ı Kerim’den sonra Resülullah (S.A.V) efendimizin en büyük mucizelerinden biridir. Evliya-i kiramdan müşahede meydanında at oynatan mücahede de sebat ile vasıflanan ıbrahim bin Edhem şakıkı belhi marufu kerhi Eba Yezid Bestani Füdayl bin ıyaz Davut-u Tai Ebu Hamit el-leffaf, Halef bin Eyüb, Abdullah bin Mübarek, Veki bin Cerrah, Ebubekir Berrak (ımamı Rabbani müceddidi elfi sani) ve daha pek çok zevat Ebu Hanife’nin mezhebine tabi olmuştur. ımam-ı şafi ımam-ı Muhammed’in talebesidir. ımam-ı Muhammed ımam-ı şafi’nin annesiyle evlenmiş ve kitaplarını ona bırakmıştır. Bu sebeple ımam-ı şafi “kim fakih olmak isterse ımam-ı Azam Ebu Hanife’nin eshabına (talebelerine) devam etsin(talebe olsun). Çünkü manaları anlamak ancak onlara müyesser olmuştur. Vallahi ben ancak Muhammet bin Hasan’ın kitaplarıyla fakih oldum” demiştir. Resulullah efendimiz “şüphesiz Adem benimle iftihar etmiştir. Ben de ümmetimden ismi “Numan” künyesi “Ebu Hanife” olan bir zatla iftihar edeceğim. O ümmetimin kandilidir.” buyurmuştur.

ımamı Rabbani hazretleri C:2 M:55 de ımamı Azam hakkında; “ımam-ı Azam takvası ve resulullah (S.A.V.) efendimizin sünnetine tabi olma devletiyle içtihatta hiç kimsenin nail olamadığı çok yüce bir mertebeye ulaşmıştır. Onun anlayışının inceliğini bir nebze ımam-ı şafi (R.A) anlamış olup “fıkıhta (ımam-ı Azam aile reisi olup) herkes onun iyalidir” demiştir. Hace Muhammet Parisa (K.S) “ısa (A.S) dünyaya inince ımam-ı Azam’ın mezhebiyle amel edecek” demiş. Bunun manası yani ısa (A.S)’ın içtihadı ımam-ı Azam’ın içtihadına uygun olacak demektir. Yoksa o bir peygamber olduğundan bu ümmetten birini taklit etmez. Onun şanı bundan yücedir.

Hiçbir taassub olmaksızın deriz ki “Hanefi mezhebi keşif nazarında bir bahrı umman (okyanus), diğer mezhepler ise havuzlar ve dereler mesafesindedir. ıslam büyüklerinin çoğu ımam-ı Azam’ın mezhebine tabi olmuşlardır. ımam-ı Azam fıkhın banisidir. Fıkhın dörtte üçü ona teslim edilmiş olup diğer müçtehitlerin tamamı geri kalan dörtte birde ortaktır. ımam-ı Azam ev sahibi diğerleri onun iyali mesabesindedir.”


Kaynaklar:
ıslam alimleri ansiklopedisi C.2 S.236
Dürrülmuhtar C.1 S.50-60’a mülahhasar
Mektubat-ı imam-ı rabbani C.2 Mektup:55


Etiketler: ımam-ı Azam Ebu Hanife Kimdir ? ımam-ı Azam Ebu Hanife Hayatı, ımam-ı Azam Ebu Hanife Biyografisi
 
indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | replika saat | taban puanları  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst