Kpss 2013 Tarih Dersi - Tarihte ılkler !!

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
- ılk Osmanlı padişahı Osman Bey’dir.

- Osmanlılar’ın ilk başkenti Söğüt’tür.
- Bizans’la yapılan ilk savaş Koyulhisar Savaşı’dır. (1302) .
- Osmanlılarda ilk defa Beylik’ten devlete geçiş Orhan Bey zamanında olmuştur.
- Osmanlılarda ilk olarak “Sultan” ünvanını kullanan Orhan Gazi’dir.
- Sikke adı verilen ilk Osmanlı parası Orhan Gazi tarafından bastırılmıştır.(1327)
- ılk Divan Teşkilâtı Orhan Bey tarafından kuruldu.
- ılk Osmanlı Vezirlik sistemi Orhan Bey zamanında kuruldu.
- ılk Osmanlı Veziri Alaaddin Paşa’dır.
- ılk Osmanlı kadısı Karacahisar’a tayin edilen Karamanlı Dursun Fakih’tir.
- ılk vakfı Orhan Bey kurdu.
- ılk düzenli ordu Orhan Bey tarafından kuruldu.

- Sipahi örgütü ilk kez Orhan Gazi döneminde kuruldu.
- ılk medrese ıznik’te Orhan Bey tarafından kuruldu.
- Osmanlılarda ilk Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey’dir. .
- Osmanlılar’ın Rumeli’deki ilk üssü Çimpe Kalesi’dir. (1353)

- ılk kez Rumeliye geçiş Çimpe Kale’sinin alınmasıyla gerçekleşmiştir.

- Osmanlılara katılan ilk beylik Karesioğularıdır.(1354) Rumeli’ye geçişin ilk adımıdır.
- Osmanlılar’ın Rumeli’ye geçisi ilk defa Orhan Bey’in kardeşi Süleyman Paşa ile olmuştur. (1353)
- Osmanlılar Haçlılarla ilk defa Sırpsındığı Savaşı’nda karşılaştılar. (1364)
- Karamanoğulları ile ilk savaşı I. Murat yaptı.
- Topçu Ocağı ilk defa I. Murat zamanında kuruldu.
- Top ilk defa sesi ile düşmanı korkutmak amacıyla I. Kosova Savaşı’nda kullanıldı. (1389)
- Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı Padişahı I. Murat’tır.(1389)
- Osmallılar’a Orta Avrupa’nın kapıları ilk defa Niğbolu Zaferi ile açıldı.(1396)
- ılk Acemi Ocağı I. Murat zamanında Çandarlı Halil Paşa tarafından kuruldu. (Devşirme Sistemi)
- ılk malî düzenlemeler I.Murat döneminde yapılmıştır. (Çandarlı Halil ve Kara Rüstem Paşa)

- Osmanlılar’da ilk mali teşkilat I.Murad zamanında kurulmuştur.
- ılk defa para ile toprak I. Murat döneminde Hamitoğullarından alınmıştır.
- ılk defa çeyiz olarak toprak I. Murat döneminde alınmıştır.Kütahya, Simav, Emet.
- Osmanlı tarihinde ıstanbul ilk defa Yıldırım Bayezid tarafından kuşatıldı.1391

- Yıldırım Bayezid yıldırım lakabını Niğbolu Savaşı’nda almıştır.

- Osmanlı Devleti’nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu’da oluşturulmuştur.
- ılk kez kavuk giyen Osmanlı padişahı 1.Bayezid’tir.
- ıstanbul’un kuşatılmasında yapılan ilk hisar Anadolu (Güzelce) Hisarı’dır.
- Anadolu Türk birliği ilk defa Osmanlı Tarihi’nde ilk defa Yıldırım Bayezid tarafından sağlanmıştır.
- Anadolu’da Türk birliği Osmanlı Tarihi’nde ilk defa Ankara Savaşı’ndan sonra bozuldu. (1402) Dağılma tehlikesi geçirdi.
- Osmanlılarda ilk taht kavgaları Fetret Devri’nde (1402-1413) olmuştur.
- ılk deniz savaşı Çelebi Mehmet zamanında Venediklilerle yapılmıştır.(1416)
- Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri’nden sonra birliği sağlayan ve ikinci kurucusu Çelebi Mehmet’tir.
- Osmanlılarda ilk ciddi isyan şeyh Bedrettin isyanıdır.
- ılk Cülus Bahşişi askerlere Çelebi Mehmet zamanında dağıtılmıştır.
- Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah II. Murat’tır.
- Balkanlarda yapılan ilk anlaşma Edirne-Segedin Anlaşması’dır.
- Osmanlı, Balkanlarda Edirne-Segedin Anlaşması ile ilk kez sınır belirlemiştir.Tuna Nehri.
- ılk kez Osmanlı tahtına iki kez çıkan padişah II.Murat, son kez çıkan II. Mustafa’dır.
- II. Kosova Savaşı’ndan sonra Avrupalılar ilk kez Osmanlıları Balkanlardan atamayacaklarını anlamışlardır.

- ıstanbul feth edilmeden önce 16 kez kuşatılmış fakat alınamamıştır.

- Osmanlı Devleti’nde en fazla padişahlığı Kanuni Sultan Süleyman yapmıştır.(46 yıl)

- Osmanlı Devleti ile ıran arasında yapılan ilk resmi antlaşma Amasya Antlaşması’dır. (1555)

- Osmanlı Devleti’nde ekberiyet sistemi ilk defa I.Ahmet devrinde uygulanmıştır.

- şehid edilen ilk Osmanlı padişahı Genç Osman (II. Osman)’dır.

- ılk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından düzenlenmiştir.
- Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça’dır. (1699)

- ılk posta teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
- ılk itfaiye teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
- ılk kağıt fabrikası Lale devri’nde Yalova’da açıldı.
- Matbaa ülkemize ilk kez Lale devri’nde gelmiştir.
- ılk çiçek aşısı Lale devri’nde yapıldı.
- ılk kumaş fabrikası Lale devri’nde ıstanbul’da açıldı.

- Osmanlı Devleti ilk tanzimatı Rusya’ya vermiştir. (1774 Küçük Kaynarca Antlaşması)

- Osmanlı padişahının yetkilerini sınırlayan ilk belge Sened-i ıttifak’tır. (II. Mahmut)(1808)

- ıllere ilk kez vali gönderilme II.Mahmut zamanında başlamıştır.
- ılk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.
- Müsadere usulü ilk kez II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır.

- Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında ıngiltere’den almıştır.

- Azınlıklara ilk defa siyasal haklar Islahat Fermanı ile verilmiştir(1856)

- Osmanlı Devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek padişah V.Murat’tır.

- Osmanlı Devleti’nde en fazla padişah ismi Mehmed’tir.

- Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir.
- Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği en son toprak parçası Traplusgarp’tır.

- Osmanlı Devleti’nin son halifesi Abdülmecid’tir.
 
indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | replika saat | taban puanları  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst