KPSS Adaylarına Sınav Öncesi Tüyolar

Ebru

New Member

Fizyolojik tavsiyelerimize geçmeden önce özellikle bugünlerde sınav telaşı ile yapılan çok büyük bir hataya değinmek istiyoruz. Bazı adaylar, çevrelerinden duydukları veya internet kaynaklarından okudukları ile hareket ederek sınava günler kala aylardır çalıştıkları kaynakları değiştirmektedirler. Bu çok yanlış bir harekettir.

Memurlar.net Önerisi: ınsan beyni, yapısı gereği hem görsel olarak hem de zihinsel olarak rutin bilgileri daha rahat hafızada tutar. Bu yüzden, aylarca çalıştığınız ders kaynağınızı sınav arefesinde değiştirmeniz durumunda bilgilerde ve hatırlama düzeyinizde karışıklık oluşabilir. Memurlar.net olarak kaynaklarınızı değiştirmemenizi öneriyoruz.

Uyku Saatinizi Öne Alın

Hepimizin bildiği gibi KPSS sabah saat 09.30’da yapılacak. Adayların kendilerini buna göre şimdiden ayarlamaları gerekir. Çünkü insan vücudu nasıl alışırsa fizyolojik olarak öyle devam eder. Her gece sabaha karşı uyuyan ve ertesi gün öğleden sonra kalkan bir kişi, bir gün erken kalktığında o gece hemen erkenden uyuyamaz. Uykusuz kalmış olsa bile vücut geç yatmaya alıştığı için yine geç saate kadar uyuyamayacaktır. Böyle bir durumun sınav gecesi olması ise adayların sınavda başarılarını olumsuz etkileyecektir.

Ayrıca, adaylar genelde sınav gecesi streslidir. Stres nedeniyle adaylar normal uyku saatinden daha geç uyuyabilmektedirler. Böylece, aday yine uykusuz bir şekilde sınava girmek zorunda kalmaktadır.

Önemli Öneriler: Normalde gece yarısı saatlerinde uyuyan bir aday sınav stresi nedeniyle bir iki saat daha geç uykuya dalarak gece 01.00-03.00 arası uyuyabilmektedir. Bu da adayın sınav sabahı uykusuz kalmasına neden olur. Bu yüzden, adayların şimdiden kendilerini saat 22.00 gibi uyumaya alıştırmaları iyi olacaktır. Çünkü, sınav gecesi stresli aday yine ortalama iki saat geç uykuya dalsa gece yarısına doğru uyumuş olacaktır. Bu da sabah 8’de uyanacak bir aday için yeterli bir uyku demektir.

Beslenme Düzeni

Adayların beslenme düzenlerine dikkat etmeleri de başarı açısından önemlidir. Bunun için şimdiden ağır gıdaların daha az tüketilmesi gerekir. Ayrıca, sınav esnasında adaya mide ağrısı, bağ ağrısı, karın ağrısı gibi problemler yaratacak gıdaların tüketilmemesine de dikkat edilmelidir. Adaylar tıka basa yemek yememeli mümkünse yarı aç sofradan kalkmalıdırlar. Gün içinde az az yiyerek ders arasında atıştırmaları mantıklıdır. Özellikle de meyve ve sebze tüketimine ağırlık verilmelidir.

Beslenme konusundaki önemli bir konu ise açlık ve tokluk meselesidir. Bazı araştırmalara göre erkeklerin aç karına, kadınların ise tok karına sınavlarda daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Ancak bu durum elbette kişiden kişiye değişir.

Önemli önerilerimiz:

a- Adaylar ara öğün sayısını artırmalı ve bu öğünlerde az miktarda yemek yemelidirler.

b- Meyve tüketimi ön plana çıkarılmalıdır.

c- Adaylar bugünlerde deneme sınavları ile bilgilerini ölçmektedirler. Bir gün aç karına diğer gün ise tok karına deneme yaparak adayların başarılarını karşılaştırmaları ve KPSS sınavı sabahında da buna uygun bir beslenme kararı almaları çok uygun olacaktır.

Türkçe

Başarı tüyolarımıza ilişkin Türkçe alanında adayların çok zorlanmadığını belirtmiştik. Ancak ilk yazımızda son yıllarda KPSS ve kurumlar düzeyinde yapılan sınavlarda Türkçe sorularının biraz daha ağır ve uzun sorulardan oluştuğu görülmektedir. Bunun için kısa vadede yapılacak bir şey yoktur. Adaylarımızın Türkçe sorularını daha dikkatli okumaları yeterlidir.

Memurlar.net Önerisi: Adaylarımızın, sınav öncesi Türkçe alanında aşağıdaki konulara mutlaka bakmalarını öneriyoruz:

- Noktalama işaretleri

- Yazım kuralları

- Anlatım bozuklukları

Matematik

Matematik soruları her öğrenim düzeyinde (sayısal ve teknik bölüm mezunları hariç) seçici bir alandır. Matematik bilgisi ve yeteneği güçlü olan adaylar diğer sözel dersleri de çalışarak yüksek puanlar alabilmektedir. Matematikte de bazı konuların mantığı anlaşılınca o konuya ilişkin her soru yapılabilir. Ancak bazı konularda ise formülleri veya bazı özel kuralları ezberlemek gerekir.

Memurlar.net Önerisi: Matematik alanında her sınavda kesin soru çıkan ve özel kurallarını öğrenilmesi gereken aşağıdaki konulara bakılması faydalı olacaktır:

- Rasyonel sayılar

- Mutlak değer

- Çarpanlara ayırma

- Üslü ve köklü sayıların özel halleri

- Problemlerin temel formülleri (özellikle Kesir, Yüzde, Kar, Faiz Problemleri)

- Geometrik şekillerin genel formülleri

Coğrafya

Coğrafya, genel olarak her adayın yüksek net yaptığı ve pek seçici olmayan soruların yer aldığı bir alandır.

Aşağıdaki konulardan her sınavda çok soru çıkmaktadır:

- Nüfus ve yerleşme

- Tarım

- Ormancılık ve hayvancılık

- Enlem boylam sıcaklık saat yorumları

- Dağların uzanış yönü ve sonuçları

Tarih

Tarih alanı da her sınavda seçici alanlardan birisidir. Tarih alanında bazı konular mantıksal yorumla çözülür (örneğin, ilkeler ile inkılapların ilişkileri gibi). Bazı konular ise ezbere yöneliktir (örneğin, gazeteler, cemiyetlere üye devletler gibi). Tarih iyi bir altyapı gerektiren ve çok soru çözerek anlaşılan bir derstir.

Memurlar.net Önerisi: Tarih alanı hem sözel olup hem de kolay çalışılan bir derstir. Ancak ÖSYM’nin şaşırtıcı tarih sorularını çözebilmek için sistematik iyi anlaşılmalıdır. O yüzden biraz daha sistemli önerilerde bulunacağız. Tarih sorularını çözerken Dr. Cahide Polat’ın aşağıdaki tavsiyelerine mutlaka dikkat edin:

1- BONUS ÖNERı: Tarih alanı 30 sorudan oluşur. Bunun 6 tanesi Osmanlı Devleti ve öncesi uygarlıklardan gelir. Bu bölüm uzun ve sıkıcı bir konudur. 3 soru Osmanlı Devleti ıslahatlarından gelir. Bu bölüm kısa ancak karışık bir bölümdür. Kalan 21 soru ise 2.Meşrutiyetten sonraki dönemden gelir ve bu konular hem daha zevkli hem de çok uzun değildir. Konuya stratejik açıdan baktığımızda en uzun konu olan Osmanlı Devleti ve öncesi uygarlıklara çalışmaktansa, en çok soru gelen 2. Meşrutiyet sonrası konulara çalışmak çok daha mantıklıdır. Bu yüzden tarih tekrarı yapmayı düşünen adaylarımızın doğrudan kitabın bu bölümüne çalışmaları yerinde olur.

2- Soruyu mutlaka iyi anlayın. Sorunun olumlu ya da olumsuz neyi sorduğunu mutlaka tespit edin.

3- “Hangisi doğrudan ilgilidir/ilgili değildir?” şeklindeki sorularda dar yorum yapın.

4- “Hangisiyle ilgilidir/ilgili değildir?” veya “hangisiyle ilgili olduğu savunulabilir/ savunulamaz?” gibi sorularda ise geniş yorum yapabilirsiniz.

5- Soruda öncül varsa önce soruyu okuyun ve sonra öncülleri dikkatle inceleyin.

6- BONUS ÖNERı: Soruda paragraf ve bilgi metni varsa öncelikle zihninizi temizleyin, bildiğiniz her şeyi unutun ve bu metni dikkatlice okuyun. Cevaplar genel bilgilerinizle çelişiyor olabilir. Hatta metne göre doğru olan cevap tamamen yanlış düşündüğünüz bir cevap olabilir. Ama burada sizin ne bildiğiniz değil paragrafın ne dediği önemlidir. Kesinlikle bunun haricinde bir yorum yapmayın. ÖSYM bu tarz soruları çok sever ve devamlı sorar.

7- BONUS ÖNERı: “Hangisi yanlıştır?” yapısında bir soruyu çözerken üç şıkkı elediniz geride iki şık arasında kararsız kaldınız. şıkların ikisi de yanlış bundan eminsiniz. Böyle bir durumda en aptal ve en saçma olan şıkkı seçmeniz gerekir. “Ama diğeri de yanlış” diye düşünmenin lüzumu yok. ÖSYM böyle soruyorsa biz de böyle cevaplayacağız.

8- “Hangisi doğrudur?” tarzında bir soruda üç şıkkı elediniz ancak geride iki şık var ve size göre ikisi de doğru. Bu durumda geniş anlamlı ve daha mantıklı olan soruyu seçmelisiniz.

9- BONUS ÖNERı: Atatürk ılkeleri konusunda hangi ilkelerin hangi inkılaplarla ilgili olduğu mutlaka benimsenmelidir. Ancak burada ince bir nokta vardır. Halkçılık ve inkılapçılık ilkeleri en kapsayıcı ilkelerdir. Çünkü tüm yenilikler ve yapılanlar aynı zamanda birer inkılaptır ve inkılapçılık ilkesinin kapsamına girer. Ayrıca yapılan her şey halk için yapılmıştır ve halkçılık ilkesinin kapsamına da girer. Bu sorular genelde öncüllü olarak gelir ve uygun bir şıkta halkçılık, inkılapçılık veya her ikisi de esas ilkenin yanında yer alıyorsa bu şık seçilmelidir.

10- Tarihleri tek tek ezberlemenin çok faydası yoktur. Hangisi önce hangisi sonra şeklinde ezberlemek yeterlidir.

11- “hangisi sebebidir/ sebebi sayılamaz?” yapılı sorularda çok kafa yormayın. Bu sorularda şıklarda verilenlerden birkaçı verilen olaydan önce ise olay ile ilgili olanı seçin. Bir tanesi olaydan önce ama olayla ilgisi yok, o zaman bunu seçin. Soru öncüllü ve öncüllerden birkaçı olaydan önce ise ilgili olsa da olmasa da bunların hepsinin yer aldığı şıkkı seçin. Unutmayın ÖSYM sorularında önce olan olay sonrakiyle ilgili olmasa da bir şekilde onun sebebi sayılır.

12- “hangisi bunun sonucudur/ hangisinin sonucudur/ hangisinin sonucu değildir?” gibi sorularda da yukarıdaki anlattığımız mantığa göre soru çözülmesi yeterlidir. Unutmayın ki ÖSYM sorularına göre sonra olan olay ilgisi olmasa dahi önceki olayın bir sonucu kabul edilir.

Vatandaşlık Bilgisi

B Grubu KPSS adaylarının istisnasız en çok takıldıkları alan vatandaşlık bilgisidir. Aslında bu alandan çok basit ve yüzeysel sorular çıkmaktadır. Ancak bu başarısızlığın temelde iki sebebi vardır:

1- TBMM üye sayısının 550 olduğundan dahi haberi olmayan gazete okumayan ve haber izlemeyen bir kitlenin varlığı,

2- Yayınevlerinin vatandaşlık bilgisi konu anlatımı kitaplarına, çıkmayacağını bildiği halde sırf bir kitap boyutunda olması için bir sürü gereksiz konuyu ve detayı ticari amaçlarla koyması ve adayların gözünü korkutarak kafalarını karıştırmalarıdır.

Önemli Öneriler: Piyasadaki vatandaşlık bilgisi kitapları gereksiz detaylarla doldurulmuştur. Bunlara yüzeysel olarak gözden geçirmeleri yeterli olacaktır. Ancak hukukun temel kavramları iyi öğrenilmeli bunun yanında yasama, yürütme ve yargı organlarının kimlerden oluştuğu ve temel görevleri mutlaka benimsenmelidir. Ayrıca yürütme organının işlemlerinin tanımları, özellikleri ve farklarına da göz atılmalıdır.

Güncel Gelişmeler

Bu alanın belli bir müfredatı yoktur. Son bir sene içinde gazete ve haberleri takip eden kişilerin rahatlıkla soru yapacağı seçici bir alandır. Ancak yine de internet ortamında bu konuya ilişkin dolaşan bilgilere birkaç kez göz atmak faydalıdır. Yine de bunları ezberlemek için kendinizi çok zorlamayın çünkü çalıştığınız nottan hiçbir soru çıkmayabilir de.

SONUÇ OLARAK

Kalan son on günde sabah 09.30’da deneme sınavlarınızı çözün. Öğle vakti hafif besinler ve meyve tüketin. Öğleden sonra deneme sınavında tespit ettiğiniz eksik konularınıza bakın. Gün içinde yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin. Yukarıda belirttiğimiz konulara ise akşam vakitlerinde ders çalışma psikolojisi içinde değil, hobi için bir şeyler okuyormuş psikolojisi ile yüzeysel olarak göz atın. Akşamları ise asla geç saatte yatmayın.


Kutay Seymen ARIKAN
memurlar.net KPSS Editörü
Kutay@memurlar.net


Etiketler: Kpss memurluk tüyoları, tüyolar önlisans sınavı, kpss ön lisans püf noktalar, sınavda nelere dikkat etmeliyiz, kpss tüyoları, kpss 2012 tüyolar, sınav sırasında yapmamız gerekenler, kpss memurluk tüyo
 
indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | replika saat|  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst