Öğretme ve öğrenme yöntem ve teknikleri

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
Dijital Çağ olarak adlandırılan günümüzde, geleneksel eğitim sisteminde yer alan roller ve kavramların yerini sanal sınıf, e-Öğrenme, çevrimiçi öğrenme ortamları, dijital öğretmen, sanal okul gibi yeni kavramlar almaktadır. Öğrenme ortamlarının tasarımı, süreç planlanması, yönetimi, süreç takibi işlemleri için kurumlar yönetim sistemlerine ihtiyaç duymaktadır.

Uzaktan eğitimde öğrenci sayısının çok olması nedeniyle eğitim kurumları dijital ortamda yönetim sistemlerine ihtiyaç vardır. Sistemin temel kullanıcıları olarak öğrenci, öğretmen (ders/kurs yürütücüsü), tasarımcı, yöneticilere ihtiyaç duyulur. Burada sistemin sağladığı yetki paylaşımı içinde sınırsız kullanıcı oluşturulabilir. Örneğin kurs tasarımcıları ya da kurs yürütücüleri aynı sayfalara ya da araçlara erişim yetkisine sahip olmayabilir. Eğitim ve öğretim süreçlerinde kurumlar Öğrenme Yönetim Sistemi, İçerik Yönetim Sistemi, Öğrenme Portalı, İçerik Portalı gibi farklı isimlerde alt yapılar kullanmaktadır.

İngilizcesi Learning Management System olan Öğrenme Yönetim Sistemleri diğer sistemlerden barındırdığı araç, işlevler, bileşenler, amaç, yapı, kullandığı yöntemler ile ayrılmaktadır. Öğrenme yönetim sistemlerinin tanımlamadan önce yönetim kavramı ve öğrenme ortamlarındaki yönetim süreçlerinin öneminden bahsetmek gerekir. Yönetim; bir süreç olarak ele alınmakta ve amaçlara ulaşabilmek için bu süreçte yapılması gereken bir dizi faaliyetlerin toplamı da yönetimin işlevleridir (Benligiray, 2002).

Temel yönetim süreçleri:
• Hedef Belirleme
• Kurum Politikası Belirleme
• Planlama • Örgütleme
• Yöneltme, Yürütme ve İcra
• Koordinasyon
• Kontrol Etmek - Denetlemek

Eğitim-öğretim yapan bir kurumun hedeflerine ulaşması için elindeki tüm kaynakları, insan gücünü, süreçleri kontrol altında tutarak yönetebilmesi gerekir. Öğretim sürecinin yönetimi verilen hizmetin kalitesini arttıracaktır. Bireye kazandırılması planlanan yeterlilikler (öğrenme çıktıları) için tüm öğrenme sürecinin organize edilmesini kapsayacaktır. Planlama, tasarım, yürütme, değerlendirme, analiz ve raporlama süreçlerinin sorunsuz gerçekleştirilmesi için yönetim sistemi kullanılmaktadır. Başar’a (2011) göre öğretim süreci açısından yönetim 6 basamaktan oluşur.

Öğretim Süreci için Öğrenme Yönetiminin gerekliliğini 6 adımda incelemiştir.

1. Hedef Davranışların Belirlenmesi:
Hedef davranışlar, öğretim süreci sonunda öğrenenlerde gözlenmek istenen davranışlardır. Bunların belirlenmesine giden yolda, amaçların belirlenmesi, öğrencilerin tanınıp eğitim gereksinimlerinin ortaya çıkarılması basamakları yer alır.

2. Öğretim Araçlarının Belirlenmesi: Öğrencilerin belirlenmiş hedef davranışlarına ulaşmada kullanılacak olan program içeriğini, planları, bunların uygulamaya konması sürecindeki ders araç ve gereçlerini içerir.

3. Öğretimin Planlanması: Öğretim sürecinin planlanması ve içeriklerin sıra ile öğrenciye sunulması ya da değerlendirmenin belli bir plana göre yapılması gerekebilir. Ders sürecinin bu yapılanışının, farklı amaçlardersler-konular için, farklı sayı ve sırada dizilişleri yapılabilir.

4. Dönüt Alma-Düzeltme: İçeriğin amaçlara götürücü şekilde kazandırılıp kazandırılmadığı belirlenmeli, varsa eksiklikler giderilmeli, yanlışlar düzeltilmelidir. Aksi halde istenen sonuçlara ulaşılamaz. Öğretmen, ara sıra öğrencilerin çalışmalarını toplayıp gözden geçirmeli, ortak yanlışlar üzerinde kurs içi tartışılmalıdır.

5. Özetleme-Değerlendirme: Özet, içeriğin alt dilimleri ve içeriğin kazandırılması süreci sonunda, öğrenci ya da öğretici tarafından veya birlikte yapılmalı; ana noktalar, kritik içerik parçaları vurgulanmalıdır. İçeriğin kazandırılması, dönüt alıp düzeltme ve özetler bittikten sonra, hedef davranışlara ulaşılma durumu hakkında bir yargıya varabilmek ve gerekiyorsa tamamlayıcı-düzeltici eğitsel çabalara yönelebilmek için son bir değerlendirme yapılır.

6. Pekiştirme: Öğrencilerin alınan dönütlerin düzeltilmesi, içeriğin kazandırılmış olduğu güvencesinin alınması, kalıcı öğrenme sağlamaya yetmez. Kalıcı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için pekiştirme gerekir.
 
indirimler | replika saat | instagram pr haberleri | replika saat|  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst