Okul Öncesi Öğretmenlerinin tutması gereken evrakların listesi

Ebru

New Member
OKUL ÖNCESı EğıTıMı ÖğRETMENLERıNıN TUTMASI GEREKEN DEFTER - DOSYA VE FORMLAR:

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında tutulacak defter, dosya ve formlar Yönetmeliğin 46.maddesinde belirtilmiştir. Kurumun özelliğine göre 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, Ayniyat Talimatnamesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin gerektirdiği defter ve dosyalarla, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda demirbaş eşya kayıtları tutulacaktır. Ayrıca öğretmenler;

1-Çevre incelemesi,

2-Öğrenci Devam Çizelgesi (Yön.Ek-4)

3-Kazanım değerlendirme dosyası (Yön. Mad.55)

4-E-Okul sisteminde her öğrenci için Öğrenci Dosyası (Yön. Mad.56)

5-Veli toplantı tutanakları, (Her yarıyılda en az iki kez yapılmalıdır. Tutanaklarda veli görüşleri de yer almalıdır.)

6-Zümre öğretmenler toplantı tutanak veya defteri(Yön. Mad. 23),

7-Belirli Gün-Hafta kutlamalarına ait etkinlikler dosyası,

8-Mevzuat (Tebliğler Dergisi kayıt-fihrist) defteri,

9-Okul Öncesi Eğitim Kurumları eğitim etkinlikleri çizelgesi,

10-Öğrenci faaliyet dosyası,

11-Gezi, gözlem, inceleme, deney planları veya defteri,

12-Öğretmen çalışma (eğitim) saatleri devam takip defteri doldurur ve imzalar (Yön:20/a, Ek-9), ayrıca sınıf defteri doldurulmaz

13-Kazanım değerlendirme dosyası bilgileri doğrultusunda hazırlanan gelişim raporu, (Yön:56; Ek:10). Her dönem sonunda e-okul sistemine işlenerek bir örneği veliye verilir. (Yön:56).

14- Okul öncesi eğitimini tamamlayan veya okul öncesi eğitim kurumlarına en az bir eğitim yılı devam eden çocuklara e-okul sisteminde düzenlenen katılım belgesi verilir (Yön:56. Ek:11). Not: Çocukları başarılı veya başarısız gösteren; karne,diploma ve benzeri adlar altında hiçbir belge verilemez (Yön:56).

15-Yıllık Plan,

16-Günlük Plan,

17-Etkinlik Formatı,

18-Gelişim Kontrol Listesi,

19-Öğretmen Öz Değerlendirme Formu,

20-Aile Eğitimi ıhtiyaç Değerlendirme Formu,

21-Ebeveyn Katılım Formu,

22-Oyun Gözlem Formu,

23-Sistematik Gözlem Formu,

24-Anekdot Kayıtları,

25-Kavramlar Listesi,Planlama:Bakanlığımızca hazırlanarak 08.06.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 20.02.2006 tarih ve 26086 sayılı R.G) yayımlanan ve yürürlüğe giren Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği gereğince; Okul Öncesi Öğretmenleri (Anaokulu, Anasınıfı ve Uygulama Sınıfı Öğretmenleri) yıllık ve günlük planlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 10/08/2006 Tarih ve 336 Sayılı Kararı ile kabul edilen “Okul Öncesi Eğitim Programı” doğrultusunda yapıp uygulamak üzere hazırlamalıdır. Bir plan defterinde aşağıda belirtilen bölümler bulunmalıdır.
a)Öğretmenin Kimliği: Adı-soyadı, Mebsis/Sicil No, Branşı, Mesleki Kıdemi ve Kadrosu, Okuttuğu Sınıf
b)ış Takvimi
c)Yıllık Çalışma Programı
d)Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar Tablosu ( Program ekinde bulunmaktadır)
e)Yıllık Plan: Öğretmen kullanma kolaylığı açısından planı kağıt veya deftere çizelge şeklinde yapacaktır.
f)Günlük Plan
Aile ıhtiyaç Belirleme Formu
Amaç ve Kazanımlar
Anektod Kayıt Formu
Ebeveyn Katılım Formu
Kazanım Değerlendirme Formu
Kısa Not Örneği
Kullanılması Gereken Ekler
Öğrenci Devam Takip Formu
Öğretmen Devam Takip Formu
Öğretmen Öz Değerlendirme Formu
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tutması Gereken Evraklar
Sistematik Gözlem Formu
Okul Öncesi Yönetmelik Son

Buradan indirin

Etiketler: gerekli evrak dosya ve formların listesi, öğretmen, eğitim, gerekli evrak dosya ve formların listesi, okul, eğitimci, gerekli evrak dosya ve formların listesi, öğrenci, rehberlik, gerekli evrak dosya ve formların listesi 2013
 
kampanyalar | replika saat | replika saat | ajans pr | ixfy.net | sözlük | sektörel haberler | Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Üst