R

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
Rating
Derecelendirme. Çeşitli yatırım araçları, ana para ve faizlerinin tam olarak ve zamanında ödenme yeterliliği ve sağlamlığı açısından bir risk derecesine tabi tutulurlar. Bu konuda dünyada ünlü Moody's, Standart and Poor's gibi kuruluşlar vardır. Bu kuruluşlar menkul kıymetleri ihraç eden firma veya ülkelere ders notu gibi not verirler. Yasal bir yönü olmamasına rağmen iyi not alanlar daha düşük faizlerle ve kolay borçlanabilirler.Referans Fiyat
Bir hisse senedinin işlem görebileceği en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesinde esas teşkil etmeyen, fiyat tescili yapılıncaya kadar üyelerce referans değer olarak kullanılması amaçlanan fiyattır. Sadece Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı’nda işlem görmeye başlayacak yeni pay alma kuponları için hesaplanır.

Repo
Bir menkul kıymetin geri alım vaadi ile satımıdır. Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe satılıp bitiş valöründe geri alınmasıdır. Kısa vadeli bir yatırım aracıdır. Bankalar, günlük likit yaratmak için portföylerinde bulunan hazine bonolarını kullanarak repo yaparlar.

Örneğin; banka günlük repo yaptığını ilan eder. Bunun anlamı şudur: "Elimdeki hazine bonolarını size bir günlüğüne devredeceğim ve bedelini alacağım. Bir gün sonra ise hazine bonomu geri alacağım ve bir günlük faizini ödeyeceğim."Re’sen Alım/Satım-Temerrüt Alış/Satışı
Temerrüt halinin Borsa Yönetim Kurulu’nun belirlediği süreyi doldurması halinde, sürenin bitimini takip eden ilk iş günü işlem konusu hisse senetlerinin temerrüde düşen üyenin pozisyonuna göre Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü’nce elektronik ortamda ayrı hisse koduyla, cari fiyattan alım satımının yapılmasıdır.

Revers (Ters) Repo
Menkul kıymetin geri satım vaadi ile alımıdır. Reponun tam tersidir. Yani siz repo yaparken banka veya aracı kuruluş ters repo yapıyordur. Ters repo yapan kuruluşa para verilir karşılığında menkul kıymet alınır. Repo vadesi sonunda ters repoyu yapan yatırımcı veya aracı kuruluş ana parayı ve kararlaştırılmış faizi ödeyip verdiği menkul kıymeti geri alır.

Resmi müzayede pazarı
Mahkemelerin, icra dairelerinin ve diğer resmi dairelerin borsada yapılmasını gerekli gördükleri hisse senedi işlemlerinin gerçekleştirildiği pazardır.

Rezerv para
Uluslararası mali kuruluşlar ile hükümetlerin ellerinde bulundurdukları altın ve dövize verilen addır.

Risk
Parasal risk ; finansal yatırımlarda para kaybetme olasılığı demektir. Finansal risk çeşitlerine örnek: Likidite riski, finansal risk, kur riski vs.

Risk Sermayesi
Yeni yatırım yapılırken yeni üretim sahaları veya portföy olarak yeni teknikler denemek isteyen yani başarılı olup olunmayacağı bilinmeyen alanlara yatırım yapan sermayeye denir.

Bu tür sermaye gruplarının bulunması o ülkede ticari ve teknik yeniliklerin gelmesini teşvik edici bir şeydir.

RSI göstergesi (Relative Strength Index :Rölatif Güç İndeksi)
Bir teknik analiz indikatörüdür. RSI çoğunlukla 70 ile 30 arasında hareket eder. 70'in üzerinden aşağı inerken "sat" komutu oluşur. 302'nin altından yukarı doğru çıkarken "al" komutu oluşur. Gösterge ile fiyat grafiği arasında oluşan ağırlıklarda aykırılık pozitif ise fiyat yönünün devam edeceğini, aykırılık negatif ise fiyat yönünün değişeceğini gösterir. Örneğin: Fiyat 7000 TL'de iken gösterge 60'ta olsun. Fiyat 8000'e çıktığında gösterge de çıkıyorsa bu olumludur. Ancak daha önce yapılan 8000 zirvesiyle aynı seviyeye gelindiğinde gösterge daha önceki zirvedeki seviyesinin altında kalırsa bu olumsuzdur. Fiyat göstergelerinin "sat" komutları çalışabilir.

Rüçhan Hakkı
Şirket ortağı olan veya şirketten daha önce hisse senedi almış olanların yeni sermaye artırımlarında ihraç edilecek yeni hisse senetlerinden almadaki öncelik hakkına "rüçhan hakkı" denir.

Rüçhan Hakkı Pazarı
İMKB'de rüçhan hakkını kullanmayıp satmak isteyen yatırımcılara hitap etmek üzere kurulan pazardır. Böyle bir pazar yokken yatırımcı mali olarak zorlanıp rüçhan hakkını kullanmak istemiyor ise kullanmaktan vazgeçip kazanabileceği karı kaybediyordu.
 
indirimler | replika saat | instagram pr haberleri | replika saat|  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst