Sosyal Bilgiler Dersi Performans – Proje Ödevleri

Dilek şirikçi

Yönetim Ekibi
Karşılaştığı herhangi bir sorunu irdeliyerek, sahip olduğu haklarla çözüm yolları üretmek.
» “ Atlantisten Gelen Çocuk “ (Dergi ve gazete) resimlerinden bir kolaj hazırlanarak bir kültürün özelliklerini tanımaya yönelik bazı sorulara cevap verilir.
» Bir köy yaşamının incelenmesi. (Kültürel, Sosyal ve ekonomik açıdan)
» “Çöl ve kutup arasında” farklı iklim türleri ile ilgili yaratıcı drama çalışmaları.
» “Ne Yiyor, Ne Giyiyorlar” dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların günlük hayatlarını yansıtan fotoğrafların incelenmesi.
» Çocuk hakları.
» Tüketici hakları

» Hava durumunu bir aylık izleyerek grafik halinde çizilmesi.Günlük sıcaklık farklılıklarının değerlendirilerek bu faklılığın neden ve sonuçlarının belirlenmesi.
» Türkiye’nin coğrafi konumu ……….da olsaydı, Türkiye’nin doğal, beşeri, ekonomik nüfus, yerleşme, kültürel özellikleri ve siyasi açıdan durumu ne olurdu?
» Evinizin krokisini, mahallenizin planını ve Eskişehir’in haritasını çiziniz.
» Boyutları aynı olan 2 kağıt üzerinde Eskişehir’in ve Türkiye’nin haritalarını çizerek ölçek ve harita özelliklerinin açıklanması
» Tarih öncesinden günümüze Eskişehir’de yerleşim biçimleri ve bunun nedenleri
» Anadolu uygarlıklarının ekonomik özelliklerini karşılaştırınız.
» Kendi aile tarihimizin incelenmesi.Kültür farklılıklarının tespit edilerek kaydedilmesi.
» Frig vadisine gezi.
» M.Ö.3000 ve M.S. 2000 yıllarını kapsayan bir tarih şeridi hazırlayın.

» Eskişehir çevresindeki madenlerin örneklerini bularak kullanım alanlarını araştırınız.
» Tohumdan fidana yolculuk.
» Doğal kaynakların(toprak, su, altın, gümüş, kömür,petrol, doğalgaz, bor.) tarihsel süreç içinde siyasi ve ekonomik açıdan etkileri.
» Türkiye’nin kurumakta olan göllerinin tespit edilerek bu göllerin doğal çevreye etkileri araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi.
» Teknolojik gelişmeler doğal kaynakları nasıl etkilemiştir.
» Kapari bitkisinin gelecekteki önemi.
» “şeker pancarı şeker oluyor” tarladan mutfağa.
» Geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe meslekler ve mesleklerin zamana göre nasıl değiştiğinin analizi.
» ılgi duyduğunuz meslekleri belirleyip ve bu mesleklerden bir tanesini seçerek bu mesleği yapan bir kişi ile röportaj yaparak bu mesleğin, eğitim beceri ve kişilik özeliiklerini belirten bir rapor hazırlanması ve sınıfa sunulması.

» MEB aracılığı ile Türk Cumhuriyetlerinden mektup arkadaşlığı ve bunların sunumu.
» Türkiye’nin ithal ve ihraç ürünleri tespit edilerek hangi ülkeler arasında gerçekleştirildiğinin araştırılarak ithalat ve ihracatın ülke ekonomisine katkıları
» ıyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için neler yapılmalı.(bireysel ve devletler açısından incelenmesi)
» Bakü- Tiflis ve Ceyhan boru hattının geçtiği güzergahın incelenmesi(doğal beşeri ve ekonomik)

» Tarihsel süreç içerisinde ipek yolun hakim olan devletlerin tespiti (Yüzyıllara göre harita düzenlenmesi)
» ipek yolu’nun, geçtiği ülkelere etkileri
» ipek yolu güzergahını kullanan bir kervan sahibisiniz. Bir yolculuğunuzu ihtiyaçlar, konaklama, satılan ürün, güvenlik tedbirleri,yolculuk boyunca hissedilen duygular, devletin ihtiyaçları açısından » incelenmesi
» Ülkeler önemli ticaret yollarına hakim olabilmek için neler yaptılar?
» Bozkır yaşamının devletlere siyasi toplumsal ve ekonomik olarak etkileri
» Orta Asya’dan göçler hakkında drama
» Orhun ve Yenisey yazıtlarından yararlanarak Orta Asya Türk uygarlığı ile ilgili veriler çıkarma.
» Uygurların yerleşik yaşama geçmesinin nedenleri ve yerleşik yaşamın siyasal, toplumsal ve ekonomik değişiklikler.
» Türklerin ıslamiyeti kabul etmesindeki faktörler.
» Kaşgarlı Mahmut ile Karahanlı’ya yolculuk.
» Siyasetnamenin incelenerek, siyasetname tarzında eser yazdırılmasının nedenleri nedenleri.
» Nizamülmülk’ün hayatnın ve esrlerinin incelenmesi.
» Yaşadığımız çevrede kültürel kutlamaların tarihçesi.
» Türklerin ıslamiyeti kabulünden sonra bilimsel gelişmelere bakışları ve katkıları.
» Eski Tür geleneklerine kompoze edildiği bir drama çalışması.(Evlenme, doğum, ölüm)

» Yönetim şekillerinin tiyatrolaştırılması (Atina’da demokrasisi ile Türkiye demokrasisi arasındaki farkı anlatan bir oyun hazırlanması)
» Seçimin günlük yaşamda, devlet yönetimindeki önemi.
» Töre cinayetleri aile içi şiddet ve kadına yönelik adeletsizlikleri basın ve yayın araçlarından takip ederek değerlendirilmesi.
» Cumhuriyet döneminde Türk kadınının sahip olduğu hak ve özgürlükleri araştırarak, Türk kadının konumunu gösteren bir afiş hazırlanması.
» VII. Elektronik Yüzyıl
» Günümüzdeki başlıca sagın hastalıkların bulaşma ve korunma yollarının değerlendirilmesi.
» Demiryollarının ekonomik , sosyal kültürel açıdan değerlendirilmesi.
» Teknolojik bir buluşu (bilgisayar, telefon, televizyon) ele alarak bu buluşun sosyal bilimlerin gelişmesine nasıl katkı sağlayacağını araştırınız.
 
kampanyalar | replika saat | replika saat | ajans pr | ixfy.net | sözlük | sektörel haberler | Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Üst