Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Konu Başlıkları

Zeynep Akargül

New Member
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Konu Başlıkları


Uzman Kariyer Yayınlarının hazırlamış olduğu ÖABT Kılavuzuna Göre Sosyal Bilgiler Branşı Konu Başlıkları şunlardır:

Sosyal Bilgiler
YÖK ÇERÇEVE PROGRAMI
1. Sınıf Alan Dersleri
Sosyal Bilgilerin Temelleri
Sosyal Psikoloji
Arkeoloji
Sosyoloji
Genel Fiziki Coğrafya
Eski Çağ Tarihi ve Uygarlığı
Felsefe
Ekonomi
2. Sınıf Alan Dersleri
Türkiye Fiziki Coğrafyası
ıslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü
Siyaset Bilimine Giriş
Temel Hukuk
Sanat ve Estetik
Genel Beşerî ve Ekonomik Coğrafya
Antropoloji
Orta Çağ Tarihi
Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme
Vatandaşlık Bilgisi
3. Sınıf Alan Dersleri
Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı – I
Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası
Yeni ve Yakın Çağlar Tarihi
ınsan Hakları ve Demokrasi
Ülkeler Coğrafyası
Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı – II
Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edb. ıncelemesi
ınsan ılişkileri ve ıletişim
Çağdaş Dünya Tarihi
Siyasi Coğrafya

4. Sınıf Alan Dersleri
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – I
Sosyal Bilgiler Ders Kitabı ıncelemeleri
Günümüz Dünya Sorunları
Özel Öğretim Yöntemleri – II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – II
Sosyal Proje Geliştirme
Drama
MEB ÖğRETıM PROGRAMI ÜNıTELERı
4. Sınıf
1. Ünite: Kendimi Tanıyorum
2. Ünite: Geçmişimi Öğreniyorum
3. Ünite: Yaşadığımız Yer
4. Ünite: Üretimden Tüketime
5. Ünite: ıyi Ki Var
6. Ünite: Hep Birlikte
7. Ünite: ınsanlar ve Yönetim
8. Ünite: Uzaktaki Arkadaşlarım
5. Sınıf
1. Ünite: Haklarımı Öğreniyorum
2. Ünite: Adım Adım Türkiye
3. Ünite: Bölgemizi Tanıyalım
4. Ünite: Ürettiklerimiz
5. Ünite: Gerçekleşen Düşler
6. Ünite: Toplum ıçin Çalışanlar
7. Ünite: Bir Ülke, Bir Bayrak
8. Ünite: Hepimizin Dünyası
6. Sınıf
1. Ünite: Sosyal Bilgiler Öğreniyorum
a. Olaylar Kimleri Nasıl Etkiliyor?
b. Olgu ve Görüşü Ayırt Ediyorum
c. Çözüm Buluyoruz
d. Ben Etkin Bir Vatandaşım
e. Atatürk ve Sosyal Bilimler
2. Ünite: Yeryüzünde Yaşam
a. Dünya Bir Kâğıda Nasıl Sığar?
b. Farklı Yaşam şekilleri ve ıklim
c. Türkiye’nin ıklimi
d. Geçmişten Günümüze Yerleşme

e. Uygarlıkların Beşiği

3. Ünite: ıpek Yolu’nda Türkler
a. Anayurttan Anadolu’ya
b. Atlı Askerlerden Modern Türk Ordusuna
c. Doğu ve Batıyı Buluşturan Yol: ıpek Yolu
d. ıslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı
e. ılk Türk ıslâm Devletleri
f. Kültürümüzün Yaşayan Değerleri: Kutlamalar
g. Bozkır’ın Sanatkârları
4. Ünite: Ülkemizin Kaynakları
a. Doğal Kaynaklar ve Ekonomi
b. Projeler Yarışıyor
c. Vergi Verelim
d. Dünya Alarm Veriyor!
e. Nitelikli ınsan ve Mesleklerin Özellikleri
5. Ünite: Ülkemiz ve Dünya
a. Dünya’da Nüfus ve Ekonomik Faaliyetler
b. Kaynaklar ve ıhtiyaçlar
c. Uluslararası ılişkilerimiz
d. Yardımlaşma ve ış Birliği
e. Toplumlar Arası Etkileşim
6. Ünite: Demokrasinin Serüveni
a. Devletler ve Yönetim Biçimleri
b. Demokrasi Tarihine Yolculuk
c. Temel Hak ve Özgürlüklerimiz
d. Belgelerin Dili
e. Dünden Bugüne Türk Kadını
7. Ünite: Elektronik Yüzyıl
a. Hayatın ıçinden
b. Gelecekteki Yaşam
c. Sağlık ıçin Dayanışma
d. Emeğe Saygı
e. Atatürk’ün Gösterdiği Yol
7. Sınıf
1. Ünite: ıletişim ve ınsan ılişkileri
a. ıletişim Bir Sanattır!
b. Bir Tuşla Dünya Evimize Geldi
c. Özgür Basın Demokrasinin Temelidir!
d. Herkesi Ayrı Ayrı Dinlemekten Zevk Alırım
2. Ünite: Ülkemizde Nüfus
a. Yaşadığımız Yerler

b. Türkiye Nüfusunun Özellikleri
c. Göçün Neden ve Sonuçları
d. Eğitim ve Çalışma Hakkı
e. Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü
3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk
a. Türklerin Yeni Yurdu Anadolu
b. Beylikten Devlete: Osmanlı’nın Kuruluşu
c. Karaların ve Denizlerin Hâkimi Osmanlı
d. Farklılıklara Rağmen
e. Gez Dünya’yı Gör Konya’yı
f. Nasıl Etkiledik, Etkilendik
g. Seyyahların Dilinden Osmanlı Kültürü
h. Yeni Kurumlarla Değişen Osmanlı Kültürü
4. Ünite: Zaman ıçinde Bilim
a. Her Bilimsel Buluş Yeni Bir Başarıdır
b. Söz Uçar Yazı Kalır
c. Türk ve ıslam Devletlerinde Yetişen Bilginler
d. Bilimsel Birikim Nasıl Oluştu
e. Düşünce Özgürlüğü ve Bilim
5. Ünite: Ekonomi ve Sosyal Hayat
a. Toprağın Gücü
b. Devletler Gelişiyor
c. ınsan Gücünden Makineye
d. Sosyal Yaşamda Vakıfl ar
e. Nasıl Eğitim Gördüler
f. Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim
6. Ünite: Yaşayan Demokrasi
a. Kurultaydan Meclise
b. Yönetimin Özü
c. Kuvvetler Ayrılığı
d. Kamuoyu ve Basın
e. Örnek Yurttaş
7. Ünite: Ülkeler Arası Köprüler
a. Bir “Dünya” Savaşı
b. Küresel Sorunlara Küresel Çözümler
c. ınsanlığın Sorumluluğu
8. Sınıf
1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor
a. Batıya Erken Açılan Kent: Selanik
b. Mustafa Kemal Okulda
c. Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
d. Dört şehir ve Mustafa Kemal
e. Mustafa Kemal Liderlik Yolunda

2. Ünite: Millî Uyanış Yurdumuzun ışgaline Tepkiler
a. Osmanlı Devleti Hangi Cephede?
b. Geldikleri Gibi Giderler
c. Ve Millî Mücadele Başlıyor
d. Egemenlik Milletindir
e. Büyük Millet Meclisi ısyanlara Karşı
f. Barış Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı?
3. Ünite: Ya ıstiklal Ya Ölüm!
a. ılk Zaferimiz
b. Destanlaşan Direniş
c. ıstiklal Milletindir
d. Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi
e. Anadolu ınsanının Büyük Fedakârlığı
f. Dirilişin Destanı: Sakarya
g. Hayat Veren Zafer
h. Savaşa Son Veren Belge
ı. Sanay ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız
4. Ünite: Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
a. Saltanattan Millî Egemenliğe
b. Zaferin ve Bağımsızlığın Tescili
c. Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye
d. Başkent Ankara
e. Yaşasın Cumhuriyet
f. Çağdaş Devlete Doğru
g. Çok Partili Demokratik Hayat
h. Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar
ı. Hukuk ve Aile
i. Rejim Karşıtı Bir ısyan
k. Kabotaj Bayramı
l. Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi
m. Bir Devrin Analizi: Nutuk
n. Harf ınkılabından Millet Mekteplerine
o. Millî Kültürümüz Aydınlanıyor
ö. Kubilay Olayı
p. Bir Cumhuriyet Kenti
r. Çağdaş Üniversite Yolunda
s. Devlet ve Toplum El Ele
ş. Modern Tarımın Doğuşu
t. Az Zamanda Çok ve Büyük ışler Yaptık
u. Sanat ve Spor
ü. Çağdaş Türk Kadını
v. Soyadı Kanunu
5. Ünite: Atatürkçülük
a. Türk Çağdaşlaşması
b. Atatürk’ü Etkileyen Olaylar ve Fikirler

c. Her şey Güçlü Bir Türkiye için
d. Cumhuriyetle Bir Milletiz
e. Cumhuriyetin Vatandaşlarıyız
f. Ne Mutlu Türk’üm Diyene!
g. Halkçılık
h. Toplumda Devlet Desteği
ı. Laiklik
i. Her Alanda Yenilik
k. ınkılapların Temel Dayanağı
l. En Büyük Eser
m. Mazlum Milletler
n. Cumhuriyet Bize Emanet
6. Ünite: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve
Atatürk’ün Ölümü
a. Türk Dış Politikası
b. Hatay Türkiye’ye Katılıyor
c. Atatürk Bizimle
7. Ünite: Atatürk’ten Sonra Türkiye: 2. Dünya Savaşı
ve Sonrası
a. Yine Bir Dünya Savaşı
b. Demokrasi Yolunda Türkiye
c. ınsan Haklarıyla Vardır
d. Soğuk Savaş Yılları
e. Gelişen Türkiye
f. Savaşta ve Barışta Türk Ordusu
g. Türkiye’ye Yönelik Tehditler
h. SSCB Dağıldıktan Sonra
ı. Körfez’de Savaş
i. Bir Proje De Siz Yağın
k. Avrupa Birliği (AB)’ne Doğru
 
indirimler | replika saat | instagram pr haberleri | replika saat|  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst