T

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
Taban fiyat
Hisse senetlerinin bir seans içerisinde görebileceği en düşük değerdir.Tahsisli Satış
Sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile mevcut hisselerin hissedarlarınca, halka arz edilmeyerek, doğrudan dışarıda yerleşik kişilere, kayıt öncesi belirlenmiş yurtiçinde yerleşik kişilere tahsisli olarak veya Borsa’nın ilgili pazarında toptan satışıdır.

Tahvil
Anonim şirketlerin ödünç para bulmak üzere itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine denir. Bu tür senetleri devlet veya yerel yönetimler de çıkarabilir. Devletin çıkardıkları vadesine göre hazine bonosu veya devlet tahvili olarak adlandırılır.

Takas
Menkul kıymetlerin borsada alım satım işlemleri tamamlandıktan sonra menkulün alıcıyai paranın satıcıya teslim edilmesi işlemi yani takas yapılmalıdır. Gelişmiş piyasalarda bu işlemler fiziksel olarak değil cari hesap mekanizmaları ile takip edilir. Menkuller de elden ele dolaşmaz, Takasbank'ta saklanır.

Takoz formasyonu
Teknik analizde kullanılan bir terimdir. Devam eden harekette yorgunluk oluştuğunu belirtir. Yükselen takoz ve düşen takoz olmak üzere iki çeşit vardır.Talon
Hisse senedinin kuponlarından oluşan kısmına verilen isimdir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Ödeme yetersizliği içine düşüp iflas eden bankaların devredildikleri devlet fonudur. Batan bankada mevduatı bulunan tasarruf sahipleri bu sayede korunmuş olur. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda şu anda 11 (onbir) tane banka bulunmaktadır. Devlete maliyeti oldukça yüksektir. Bu bankaların ne yapılacağı konusu hala netlik kazanmamıştır.Tasfiye Değeri / Likiditasyon Değeri
Şirket varlıklarının belirli bir süre içinde zorunlu satışı ile sağlanabilecek değerden tüm borçlar ödendikten sonra kalan miktarın, hisse senedi sayısına bölünmesi sonucu bulunan değerdir.


Tavan fiyat
Hisse senetlerinin bir seans içerisinde görebileceği en yüksek fiyattır.TEFE
Toptan Eşya Fiyat Endeksidir.

Tekel
Tek bir satıcı ve karşılığında çok miktarda alıcı olan piyasadır.

Teknik Analiz
Bir hisse senedinin alınmasına veya satılmasına karar vermek için fiyat ve işlem hacmi değişikliklerini içeren grafikleri inceleyip bazı teknikler uygulamanın doğru olduğunu öngören bir analiz yöntemidir. Genlde temel analizin karşıtı sayılır. Ancak pek çok analizci karar alırken her iki yöntemi birlikte değerlendirir.

Temel Analiz
Bir menkul kıymeti almaya veya satmaya karar vermek için kullanılan ikinci yöntemdir. Her menkulün özellikle hisse senetlerinin bir gerçek değeri olduğu varsayımından yola çıkar. Menkulü ihraç eden şirketin bilançoları ile diğer mali tabloları ve genel ekonomik göstergeler incelenir.Temellük
Alacağın devralınması.

Temerrüt
Aracı üyelerin takas merkezine olan menkul ve para borçlarını zamanında ödememeleri, gecikmeleridir.

Temettü
Kar payı demektir. Ortakların dönem içinde elde ettikleri kardan mevcut ortakların pay alma hakkını anlatır.

Temettü getirisi
Hisse senedinin yıllık getirisidir.Teminat
Borsa üyelerinin, borsa işlemleri dolayısı ile müşterilerine ve borsaya verebilecekleri zararlara karşılık olmak üzere, Borsa tüzel kişiliği adına yatırdıkları meblağa denir.

Teminat mektupları
Alıcı ile satıcı arasındaki güvenin sağlanması için bir banka aracılığına ihtiyaç duyulur. Bankalar borçluya kefil olarak bu güveni sağlar.Teminat Tamamlama Çağrısı
Vadeli işlemler piyasasında alınan pozisyonlar için yatırılmış bulunan teminatın sürdürme teminatı düzeyine gerilemesi veya daha altına düşmesi durumunda, yatırımcının teminatını başlangıç teminatı seviyesine çıkarması için borsa tarafından yapılan çağrıdır.Temlik
Alacağın Devredilmesi.Ters Repo
Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe alınıp, bitiş valöründe geri satılmasıdır (Menkul kıymetin geri satım vaadiyle alımı).

Tertib
Aynı özellikteki menkul kıymetlere denir.

Tescil
Borsa salonunda gerçekleşen işlemler fiyat adımı ve öncelik gibi kurallara uygun olarak gerçekleşmiş ise borsa yönetimi tarafından tescil edilir. Böylece resmileşmiş olur.Tescile Mesnet Belge
Kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklıklarda, sermaye artırımı işlemleri tamamlandıktan sonra sermaye artırımının tescili için, Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen ve ödenmiş hisse senedi tutarını gösteren belgedir.Teslim Karşılığı Ödeme Prensibi
Borsa işlemlerinin takasında, tarafların, takasa olan borçlarını ödedikleri nisbette alacaklarının ödenmesi prensibidir.

Tezgah Üstü Piyasa
İngilizcesi over the counter'dir. Düzenli bir borsada kote olmamış menkullerin işlem gördüğü açık ve belli ölçüde organize olmayan piyasalardır. Fiziki mekanları yoktur. Bilgisayar ekranları üzerinden işlem yapılır.

Toptan satışlar pazarı
Önceden alıcıları belirli olan ya da olmayan, belirli bir miktarın üzerindeki hisse senedi işlemlerinin organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Trader
Al sat işlemi yapan kişidir. Türkiye'de yerleşik tanımıyla kâr ettirmek amacıyla sık sık alım satım yapan spekülatörlere denir.Tranş
Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem yapabilme limiti içerisindeki her bir kademedir.

Trend
Kelime anlamı olarak akım demektir. Belirli bir zaman dilimi aralığında belli bir seyri oluşturan değerlerde ortaya çıkan sürekli artma ya da azalmaları ifade eder.TÜFE
Tüketici fiyat endeksi.Tümünü Yüklenim
Sermaye piyasası araçlarının, bedeli satışın başlamasından önce tam ve nakden ödenmek suretiyle tamamının satın alınarak halka satılacağının, satışı yapana karşı taahhüt edilmesidir.Türev Piyasalar
İlerideki bir tarihte teslimatı veya nakit uzlaşması yapılmak üzere herhangi ibr malın veya finansal aracın bugünden alım satımının yapıldığı piyasalardır. Türev piyasaların tanımı forward, futures ve opsiyon işlemlerinin tamamını içermektedir.
 
indirimler | replika saat | instagram pr haberleri | replika saat|  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst