Tarih ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Konu Başlıkları

Zeynep Akargül

New Member
Tarih ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Konu Başlıkları


Uzman Kariyer Yayınlarının hazırlamış olduğu ÖABT Kılavuzuna Göre Tarih Branşı Konu Başlıkları şunlardır:

Tarih
YÖK ÇERÇEVE PROGRAMI
1. Sınıf Alan Dersleri
Atatürk ılkeleri ve ınkılap Tarihi – I
Orta Asya Türk Tarihi – I
ıslâm Tarihi
Eski Çağ Medeniyeti Tarihi
Atatürk ılkeleri ve ınkılap Tarihi – II
Orta Asya Türk Tarihi – II
ıslâm Medeniyeti Tarihi
2. Sınıf Alan Dersleri
Büyük Selçuklu Tarihi
Roma ve Bizans Tarihi
Osmanlı Paleografyası – I
Tarih Metodolojisi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – I
Orta Asya Türk Kültür Tarihi
Osmanlı Paleografyası – II
Anadolu Selçuklu Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – II
Anadolu Beylikleri Tarihi
3. Sınıf Alan Dersleri
Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi
Osmanlı Paleografyası – III
Osmanlı Tarihi – I
Osmanlı Tarihi – II
Yeni ve Yakın Çağ’da Avrupa Tarihi
4. Sınıf Alan Dersleri
Osmanlı Tarihi – III
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi – I
Yeni ve Yakın Çağ’da Dünya Tarihi (Asya, Afrika,
Amerika)
XX. Yüzyıl’da Türk Dünyası
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi – II
5. Sınıf Alan Dersleri
XX. Yüzyıl Dünya Tarihi
Türk Yenileşme Tarihi
MEB ÖğRETıM PROGRAMI ÜNıTELERı
9. Sınıf
1. Ünite: Tarih Bilimi
a. Tarih Bilimine Giriş
b. Tarih Yazıcılığı
c. Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları
2. Ünite: Uygarlığın Doğuşu ve ılk Uygarlıklar
a. Tarihî Çağlara Giriş
b. ılk Çağ Uygarlıkları
3. Ünite: ılk Türk Devletleri
a. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
b. Orta Asya’da Kurulan ılk Türk Devletleri
c. Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
4. Ünite: ıslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla kadar)
a. ıslamiyet’in Doğuşu ve ılk ıslam Devletleri
b. Türk ve ıslam Bilginleri
5. Ünite: Türk – ıslam Devletleri (10 – 13. Yüzyıllar)
a. Türklerin ıslamiyeti Kabulü
b. ılk Türk – ıslam Devletleri
6. Ünite: Türkiye Tarihi (11 – 13. Yüzyıllar)
a. Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadolu’da Kurulan ılk
Türk Devlet ve Beylikleri
b. Türkiye Selçuklu Devleti
10. Sınıf
1. Ünite: Beylikten Devlete (1300 – 1453)
a. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300 – 1453)
b. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)
2. Ünite: Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600)
a. ıstanbul’un Fethi
b. Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim
c. Avrupa’daki Gelişmeler
d. I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)
e. Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum
Yapısı
f. Kanuni Dönemi’ndeki Siyasi Olaylar
g. Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat Alanındaki
Gelişmeler
h. Reform Hareketleri
3. Ünite: Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
a. XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa
b. XVII. Yüzyıl Islahatları
c. IV. Mehmet Dönemi (1648 – 1688)
4. Ünite: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
a. XVIII. Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Genel
Durumu
b. III. Ahmet Dönemi
c. Avrupa’da Düşünce ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
d. Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı – Rus ılişkileri
e. Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması ve Fransız ıhtilali
f. III. Selim Dönemi
g. XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devletindeki Değişim ve Islahatlar
5. Ünite: En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)
a. XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa
b. II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları
c. Tanzimattan Meşrutiyete
d. Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi
Gelişmeler
e. XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
f. XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar
11. Sınıf
1. Ünite: Türk Devlet Teşkilatı
a. ılk Türk Devletlerinde Devlet Teşkilatı
b. Türk – ıslam Devletlerinde Devlet Teşkilatı
c. Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı
d. Tanzimat Dönemi Osmanlı Devlet Teşkilatı
e. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Devlet Teşkilatı
f. Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatında Gelişmeler
2. Ünite: Türklerde Toplum Yapısı
a. ılk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı
b. Türk – ıslam Devletlerinde Sosyal Yapı
c. Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı
d. Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Toplum Yapısındaki Değişim
e. Çağdaş Türk Toplumu
3. Ünite: Türklerde Hukuk
a. ılk Türk Devletlerinde Hukuk
b. Türk – ıslam Devletlerinde Hukuk
c. Osmanlı Devleti’nde Hukuk
d. Cumhuriyet Dönemi’nde Hukuk
4. Ünite: Türklerde Ekonomi
a. ılk Türk Devletlerinde Ekonomi
b. Türk – ıslam Devletlerinde Ekonomi
c. XI – XIII Yüzyıllarda Anadoluda Ekonomik Hayat
d. Osmanlı Ekonomisi
e. Cumhuriyet Dönemi’nde Ekonomi (1938’e Kadar)
5. Ünite: Türklerde Eğitim
a. ılk Türk Devletlerinde Eğitim
b. Türk – ıslam Devletlerinde Eğitim
c. Osmanlı Devleti’nde Eğitim (XIII – XVIII. Yüzyıllar)
d. Tanzimat Sonrası Osmanlı Eğitimi
e. Cumhuriyet Dönemi’nde Eğitim (1938’e Kadar)
6. Ünite: Türklerde Sanat
a. ılk Türk Devletlerinde Sanat
b. Türk – ıslam Devletlerinde Sanat
c. Osmanlı Sanatı
d. Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı
12. Sınıf
1. Ünite: XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
a. Birinci Dünya Savaşı ve Sonuçları
b. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Orta Asyadaki
Türk Devlet ve Toplulukları
c. Orta Doğu’da Manda Yönetimlerinin Kurulması
d. Uzak Doğu’da Yeni Bir Güç: Japonya
e. 1929 Dünya Ekonomik Krizi
f. ıki Savaş Arası Dönemde Avrupa
g. ıki Savaş Arası Dönemde Dünya
h. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
2. Ünite: II. Dünya Savaşı
a. Yeni Bir Savaşa Doğru
b. Savaş Yılları
c. Barışa Doğru
d. Savaşın Etkileri
e. Savaş Yıllarındaki Türkiye
3. Ünite: Soğuk Savaş Dönemi
a. Blokların Kuruluşu
b. Paylaşılamayan Orta Doğu
c. Uzak Doğu’da Çatışma
d. Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu
e. Soğuk Savaş Döneminde Türkiye
f. Soğuk Savaş Döneminde Dünya
4. Ünite: Yumuşama Dönemi ve Sonrası
a. Uluslararası ılişkilerde Değişim Süreci
b. Yumuşama Dönemi Çatışmaları
c. Barış ıçinde Bir Arada Yaşama
d. Arap – ısrail Savaşları ve Büyük Devletlerin Politikaları
e. Uluslararası Politikada Petrolün Yeri
f. ıran – Irak Savaşı
g. Yumuşama Döneminde Dünya
h. Türk Dış Politikası
ı. Türkiye’de Bunalımlı Yıllar
5. Ünite: Küreselleşen Dünya
a. SSCB’de Değişim ve Sonuçları
b. Asya’da Yeniden Yapılanma
c. Doğu Bloklarından Sonra Avrupa’da Yeni Arayışlar
d. Türkiye ve Avrupa Birliği
e. Yeni Oluşum Sürecinde Balkanlar
f. Orta Doğu ve Afkanistan’daki Gelişmeler
g. Dünyadaki Gelişmeler
h. Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası
ı. 1980 Sonrası Türkiye
i. Küresel Sorunlar
 
indirimler | replika saat | instagram pr haberleri | replika saat|  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst