Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ılanı 2012

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ılişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

TRAKYA ÜNıVERSıTESı REKTÖRLÜğÜNDEN

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak olup. adaylar Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirileceklerdir.

UNVANI ADEDı ARANILAN NıTELıKLER

Hemşire 75 Lisans, önlisans veya ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak

ARANANILAN GENEL KOşULLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4- 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması.

6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak. 7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAşVURU şEKLı, YERı, ZAMANI ve ıSTENıLEN BELGELER

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde:

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2- Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi.

3- Lisans mezunları için 2012 KPSSP3. önlisans mezunları için 2010 KPSSP93. lise mezunları için 2010 KPSSP94 puanını gösteren belge.

4- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya Üniversitemiz web sayfasının (www.trakya.edu.tr) duyurular bölümünde yer alan ilandaki başvuru formunu doldurarak istenilen belgeler ile birlikte son başvuru tarihine kadar Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Balkan Yerleşkesi/EDıRNE adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

KPSS puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki üç iş günü içerisinde (www.trakya.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Alınmaya hak kazanan adaylar 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Etiketler: üniversite memur alım ilanları, 2012 memur alımı, personel alım ilanları 2012
 
indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | replika saat | taban puanları  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst