Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Konu Başlıkl

Zeynep Akargül

New Member
Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Konu Başlıkları


Uzman Kariyer Yayınlarının hazırlamış olduğu ÖABT Kılavuzuna Göre Türk Dili ve Edebiyatı Branşı Konu Başlıkları şunlardır:

Türk Dili ve Edebiyatı
YÖK ÇERÇEVE PROGRAMI
1. Sınıf Alan Dersleri
Türk Halk Edebiyatına Giriş
Eski Türk Edebiyatına Giriş
Yeni Türk Edebiyatına Giriş
Türkiye Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Sözlü – Yazılı Anlatım
Türk Halk Edebiyatına Giriş
Eski Türk Edebiyatına Giriş

Yeni Türk Edebiyatına Giriş
Türkiye Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Sözlü – Yazılı Anlatım
2. Sınıf Alan Dersleri
Türk Halk Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Türkiye Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Dünya Edebiyatları
Türk Halk Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Türkiye Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Dünya Edebiyatları
3. Sınıf Alan Dersleri
Türk Halk Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Türkiye Türkçesi
Tarihî Türk Lehçeleri
Türk Halk Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Türkiye Türkçesi
Tarihî Türk Lehçeleri
4. Sınıf Alan Dersleri
Türk Halk Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Tarihî Türk Lehçeleri
Türk Halk Bilimi
Türk Halk Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Tarihî Türk Lehçeleri

5. Sınıf Alan Dersleri
Türk Dünyası Edebiyatı
Çağdaş Türk Lehçeleri
Türk Dünyası Edebiyatı
Çağdaş Türk Lehçeleri
MEB ÖğRETıM PROGRAMI ÜNıTELERı
9. Sınıf
1. Ünite: Güzel Sanatlar ve Edebiyat
a. Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri
b. Edebiyatın Bilimlerle ılişkisi
c. Dilin ınsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
d. Metin
e. Edebî Metin
2. Ünite: Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler
(şiir)
a. şiir ınceleme Yöntemi
b. şiir Okuma
c. Manzume ve şiir
3. Ünite: Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
a. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve
Gruplandırma (Masal ve Destandan, Hikâye ve Romana;
Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro
Metinlerine)
b. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri ınceleme Yöntemi
c. Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma
d. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
4. Ünite: Öğretici Metinler
a. Öğretici Metinleri ınceleme Yöntemi
b. Öğretici Metinleri Okuma
10. Sınıf
1. Ünite: Tarih ıçinde Türk Edebiyatı
a. Edebiyat Tarihi
b. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
2. Ünite: Destan Dönemi Türk Edebiyatı
a. Destan Dönemi
b. Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)
3. Ünite: ıslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk
Edebiyatı
a. XI.-XII. Yüzyıllarda ıslamiyet ve Türk Kültürü
b. ıslamî Dönemde ılk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. – XII.
yy.)
c. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ılk Ürünleri (XIII – XIV.
yy.)
d. XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı
Edebiyatı
11. Sınıf
1. Ünite: Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme
Dönemi Türk Edebiyatı)
a. Yenileşme Dönemi
2. Ünite: Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
a. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
b. Öğretici Metinler
c. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (şiir)
d. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
e. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri
3. Ünite: Servetifünûn Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide
1896-1901) ve Fecr-i Âti Topluluğu (1909-1912)
a. Servetifünûn Edebiyatının Oluşumu
b. Öğretici Metinler (Edebî Tenkit, Gezi Yazısı, Hatıra, Makale)
c. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (şiir) ve Mensur
şiir
d. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
e. Servetifünûn Edebiyatının Genel Özellikleri
f. Fecriati Toplululğu (1909 – 1912)
g. Fecriati şiiri
4. Ünite: Millî Edebiyat Dönemi (1911-1923)
a. Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu
b. Öğretici Metinler (Makale, Fıkra, Sohbet, Deneme,
Eleştiri, Tarih, Hatıra)
c. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler
d. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
e. Millî Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri
12. Sınıf
1. Ünite: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
a. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu
2. Ünite: Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
a. Öğretici Metin Örnekleri
3. Ünite: Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı
Dile Getiren Metinler (şiir)
a. Öz şiir (Saf şiir) Anlayışını Sürdüren şiir (1920-1940)
b. Serbest Nazım ve Toplumcu şiir (1920 – 1940)
c. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren şiir (1920 -
1950)
d. Garip Hareketi (I. Yeni) (1940 – 1950)
e. Toplumcu şiir Zevk ve Anlayışını Ön Plana Çıkaranlar
(1940 – 1960)

f. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren şiir (1940 – 1960)
g. ıkinci Yeni şiiri (1950 – 1965)
h. ıkinci Yeni Sonrası Toplumcu şiir (1960 – 1980)
ı. 1980 Sonrası şiir
i. Cumhuriyet Dönemi’nde Halk şiiri
4. Ünite: Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde
Oluşan Edebî Metinler
a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikaye – Roman)
b. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri)
c. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri
 
indirimler | replika saat | instagram pr haberleri | replika saat|  | ajans pr Türkiye'nin en güncel ekonomi ve finans sitesi altin.us ile güncel altın fiyatlarını, dolar kuru ve euro kurunu takip edebileceğiniz gibi yatırım tavsiyeleri ile bankaların güncel kredi ve mevduat faiz oranlarını takip edebileceğiniz sitemizde altın fiyatları ya da dolar kuru takip sayfalarını takibe alabilirsiniz.

Instagram mavi tik almak artık daha kolay. Instagram / Facebook Account Verification, Instagram hesap onayı için sizin adınıza çalışmalarınızı yapıyoruz. Siz de güvenli bir şekilde instagram hesap onaylayan ajans arayışı içindeyseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mavitik.net sayfasından detaylı bilgileri edinebilirsiniz. 

Türkiye iş ilanları
Üst