Yıl Sonu şÖK Öğrenci Kişisel Değerlendirme Formu Örneği

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
DERS YILI SONU şUBE ÖğRETMENLER KURULU
ÖğRENCı KışıSEL DEğERLENDıRME TUTANAğI
(Değişik : 2.5.2006/26156 RG)


ÖğRENCıNıN :
Okulu :…………………………………
Adı ve Soyadı :…………………………………
Sınıfı :…………………………………
No :…………………………………
Başarısız Olduğu Dersler :…………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……….

Sınıf veya şube Rehber Öğretmen Görüşü (Diğer Derslerdeki Başarısı, psikolojik ve
Sosyal Gelişimi, Ders ıçi ve Ders Dışı Etkinlikler)
……………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
…………
Okul Rehber Öğretmeninin (Psikolojik Danışman) Görüşü:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………
şube Öğretmenler Kurulunun Genel Değerlendirmesi
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………Oylamaya Katılan Öğretmenler

Adı ve Soyadı : ımzası :
……./….… Öğretim Yılında ………………………………….. karar verilmiştir.


ındir
 

indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | taban puanları | kişisel sağlık | replika saat

Türkiye iş ilanları
Üst