öğrenme yönetimleri

  1. KaRNeC

    Öğretme ve öğrenme yöntem ve teknikleri

    Dijital Çağ olarak adlandırılan günümüzde, geleneksel eğitim sisteminde yer alan roller ve kavramların yerini sanal sınıf, e-Öğrenme, çevrimiçi öğrenme ortamları, dijital öğretmen, sanal okul gibi yeni kavramlar almaktadır. Öğrenme ortamlarının tasarımı, süreç planlanması, yönetimi, süreç takibi...

indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | taban puanları | kişisel sağlık | replika saat

Türkiye iş ilanları
Üst