öğretim yöntem ve teknikleri

  1. KaRNeC

    Öğretim yöntem ve tekniklerinde uygulama aşamaları

    Öğrenen Merkezli Bir Yapı: Sistem mimarisi istenen öğrenme kuramlarına göre hazırlanmış olabilir. Fakat öğrenen merkezli bir yapı oluşturulması önerilmektedir (Watson, 1997). Kullanım Mekan Sınırı Olmaması: Hazırlanacak öğrenme yönetim sisteminin her türlü ortamdan erişilebiliyor olması...
indirimler | replika saat | kurumsal SEO danışmanı | taban puanları | kişisel sağlık
Üst